Ofloxacine: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe Ofloxacine werkt

Ofloxacine remt twee vitale enzymen van bacteriën: topoisomerase II (DNA-gyrase) en topoisomerase IV.

Het genetische materiaal van bacteriën, DNA, is een touwladdervormig molecuul dat om ruimteredenen sterk opgerold en gedraaid is in de celkern. Om genetische informatie te kunnen lezen, moeten de verdraaiingen van het DNA op sommige plekken ontrafeld worden. Daarna moet de DNA-streng op dit punt opnieuw worden gedraaid.

Voor dit breken en herdraaien hebben bacteriën de genoemde enzymen nodig. Ofloxacine remt deze enzymen echter, waardoor het DNA niet kan worden gelezen – de cel sterft.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Bij orale inname (via de mond) wordt ofloxacine via de darmen zeer goed in het bloed opgenomen. De hoogste bloedwaarden worden na 30 tot 60 minuten bereikt.

Wanneer wordt Ofloxacine gebruikt?

Ofloxacine heeft talrijke indicaties (indicaties voor gebruik), afhankelijk van de doseringsvorm (tabletten, druppels, oogzalf).

Ofloxacine-tabletten helpen bij bacteriële infecties van de luchtwegen en urinewegen, botten, zachte weefsels, evenals bij bacteriële pancreatitis. Voorwaarde is dat de betreffende ziekteverwekkers gevoelig zijn voor dit antibioticum.

Ofloxacinedruppels worden gebruikt voor infecties van het voorste oogsegment, bijvoorbeeld conjunctivitis, ontsteking van het hoornvlies of chlamydia-infectie van het oog. Er zijn ook druppels die worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van otitis media.

Ofloxacine oogzalf is, net als de oogdruppels, geschikt voor de behandeling van infecties van het voorste oogsegment.

Hoe Ofloxacine wordt gebruikt

De dosering hangt voornamelijk af van het type en de ernst van de ziekte, maar ook van individuele factoren zoals de leeftijd van de patiënt en de nierfunctie.

Volwassenen met ongecompliceerde urineweginfecties krijgen bijvoorbeeld gewoonlijk een dagelijkse dosis van 200 milligram (mg), verdeeld over twee afzonderlijke doses. Meestal duurt het drie dagen. Als de nieren zwak zijn, moet de arts de dosis verlagen. Bij ernstigere infecties schrijft de arts een hogere dosis voor, tot maximaal tweemaal daags 400 milligram ofloxacine.

Bij ooginfecties wordt gewoonlijk vier keer per dag één druppel in het aangetaste oog geplaatst. Bij gebruik van ofloxacine als oogzalf moeten patiënten meestal driemaal daags een streng zalf van één centimeter in de ooghoek aanbrengen. De duur van de behandeling bedraagt ​​maximaal 14 dagen.

Wat zijn de bijwerkingen vanloxacine?

Vaak voorkomende bijwerking van de tabletten is maag-darmklachten (vooral diarree). Soms ontwikkelen zich ook leverstoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwarring, snelle hartslag (tachycardie) en een tijdelijke daling van de bloeddruk.

Zeer zelden zijn de bijwerkingen ernstige leverbeschadiging, geelzucht, lever- of nierontsteking, slaperigheid, trillingen, toevallen, verminderd zicht, smaak of reuk, depressie, hallucinaties, nachtmerries, gewrichtsproblemen, peesrupturen of veranderingen in het bloedbeeld.

Wanneer ofloxacine plaatselijk op het oog of oor wordt aangebracht, komt slechts een fractie van de aangebrachte hoeveelheid werkzame stof in de bloedbaan terecht. Bijwerkingen blijven daarom vooral beperkt tot lokale reacties. Niettemin is het denkbaar dat er na inname van de tabletten systemische bijwerkingen (die het lichaam beïnvloeden) kunnen optreden, zoals beschreven.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van ofloxacine?

Contra-indicaties

Ofloxacine-tabletten mogen in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

  • overgevoeligheid voor het antibioticum
  • epilepsie
  • @ Kinderen en adolescenten in de groeifase (risico op gewrichtskraakbeenschade)

Ofloxacinedruppels en oogzalf mogen niet worden gebruikt bij:

  • overgevoeligheid voor ofloxacine of voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel

Interacties met andere geneesmiddelen

Het antibioticum mag niet samen worden ingenomen met geneesmiddelen of voedsel dat aluminium, magnesium, calcium, ijzer of zink bevat, omdat deze de absorptie van ofloxacine verstoren. Daarom wordt aanbevolen om het antibioticum met een vertraging in te nemen: het antibioticum moet minimaal twee uur vóór en minimaal drie uur na dergelijke medicijnen of voedingsmiddelen worden ingenomen.

Ofloxacine kan het effect van coumarines (anticoagulantia) en glibenclamide (antidiabeticum) versterken. Bovendien zijn andere geneesmiddelinteracties mogelijk, zoals met probenecide (medicijn tegen jicht), cimetidine (tegen brandend maagzuur en maagzweren), furosemide (diureticum) en methotrexaat (tegen kanker en auto-immuunziekten).

Tijdens de behandeling moet u ervoor zorgen dat u voldoende vocht drinkt, anders kunnen zich kristallen in uw urine vormen (kristallurie).

Als u tekenen van tendinitis opmerkt (bijvoorbeeld pijn bij het bewegen van de pees), informeer dan uw behandelend arts.

Leeftijdsbeperking

Tabletten zijn gecontra-indiceerd bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Oogdruppels en oogzalf mogen worden gebruikt bij kinderen ouder dan één jaar. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan één jaar zijn niet vastgesteld.

Oordruppels die in Oostenrijk verkrijgbaar zijn, zijn goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van één jaar en ouder.

Zwangerschap en borstvoeding

Druppels en oogzalf mogen volgens de deskundigeninformatie voor de zekerheid niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Tijdens het geven van borstvoeding wordt individueel besloten of de borstvoeding voor de duur van de toepassing moet worden onderbroken.

Deskundigen van het Geneesmiddelenbewakings- en Adviescentrum voor Embryonale Toxicologie van het Charité Universitair Medisch Centrum concluderen dat observaties tot nu toe spreken tegen een toxisch effect voor de foetus (foetotoxisch risico). Ofloxacine-tabletten worden niettemin geclassificeerd als reservemiddel tijdens de zwangerschap. Lokale toepassing op de ogen en oren is acceptabel. Hetzelfde geldt voor borstvoeding.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die ofloxacine bevatten?

Ofloxacine is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in elke doseringsvorm (tablet, oogdruppels enz.) en in elke dosering op recept verkrijgbaar, dwz alleen op doktersrecept bij de apotheek.