NSE (Neuron-Specifieke Enolase): Betekenis, normale waarden

Wat is NSE?

De afkorting NSE staat voor “neuron-specifieke enolase” of “neuron-specifieke enolase”. Enolasen zijn enzymen die een belangrijke rol spelen in het suikermetabolisme.

NSE is een versie van het enolase-enzym dat vooral voorkomt in zenuwcellen en in zogenaamde neuro-endocriene cellen. Neuro-endocriene cellen zijn speciale zenuwcellen die hormonen of andere afscheidingen vrijgeven als reactie op signalen van andere zenuwcellen.

Wanneer wordt de NSE-waarde bepaald?

Artsen bepalen de NSE-waarde als tumormarker bij verschillende vormen van kanker, maar ook bij patiënten met hersenbeschadiging. De meetwaarde is geschikt voor het beoordelen van het ziekteverloop, het succes van de therapie en de prognose van patiënten.

Wat is de normale waarde voor NSE?

Een NSE-concentratie van minder dan 19.5 microgram per liter (μg/l) bloed wordt als normaal beschouwd. Soms gebruiken medische laboratoria een andere meeteenheid, namelijk nanogram per milliliter (ng/ml). Hiervoor geldt: 1 µg/l = 1 ng/ml.

Als de NSE-waarde de limiet overschrijdt, wordt de test als positief (anders negatief) beschouwd. Er zijn veel redenen voor een positieve NSE-test (dwz verhoogde NSE-waarden).

Het standaardbereik is afhankelijk van de methode. Verschillende laboratoria kunnen daarom enigszins verschillende normale waarden voor NSE geven.

Wanneer is de NSE-waarde verhoogd?

In de regel neemt de NSE-waarde daarom toe bij kankers die ontstaan ​​uit cellen van het zenuwweefsel en bij de vernietiging van cellen die NSE bevatten. Omdat veel cellen NSE produceren, is de waarde relatief niet-specifiek. In de geneeskunde wordt het daarom alleen gebruikt ter ondersteuning van de diagnose van ziekten die vaak gepaard gaan met verhoogde NSE-waarden. Deze omvatten

Longkanker

Bij één subtype van longkanker, kleincellige longkanker, worden vaak verhoogde NSE-waarden gevonden. Dit komt door het feit dat de cellen van deze tumor een neuro-endocriene oorsprong hebben. Daarom wordt bij ongeveer 75 procent van de patiënten met symptomen een verhoogde NSE gemeten.

Omdat kleincellige longkanker doorgaans pas laat in het ziekteverloop hoge NSE-waarden veroorzaakt, is de laboratoriumwaarde niet geschikt als tumormarker voor de diagnose van longkanker. In plaats daarvan kunnen artsen de ontwikkeling van de meetwaarde gebruiken om het verloop van de ziekte te beoordelen.

Medulloblastoom

Medulloblastoom is de meest voorkomende tumor van het centrale zenuwstelsel bij kinderen. Het geeft vaak NSE vrij. Artsen meten de waarde ervan voor de prognose en progressiebeoordeling na diagnose.

Seminoom

De twee laboratoriumwaarden hCG en NSE zijn nuttig bij de diagnose van seminoom. Dit zijn kwaadaardige tumoren die zich vaak in de testikels ontwikkelen (zaadbalkanker). Ze hebben een goede kans op genezing.

Andere kwaadaardige ziekten

Schildklierkanker, nierkanker en borstkanker kunnen ook de NSE-waarden verhogen.

Beroerte en traumatisch hersenletsel

Wanneer grote hoeveelheden zenuwweefsel verloren gaan, stijgt de NSE-waarde. De NSE-waarde wordt daarom steeds vaker gemeten om de prognose van een beroerte of traumatisch hersenletsel te beoordelen.

Andere goedaardige ziekten

Bij bronchopneumonie kan de NSE verhoogd zijn. Dit is een vorm van longontsteking. Longfibrose (verhoogde vorming van bindweefsel in de longen) en leverziekten worden ook in verband gebracht met een toename van NSE.

Vals hoge waarden door bloedmonsters

NSE zit ook in rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). Bloedmonsters die met de verkeerde techniek zijn genomen en lange bewaartijden vernietigen deze cellen. Dit resulteert in vals hoge NSE-waarden.

Hetzelfde geldt voor patiënten bij wie de afbraak van erytrocyten toeneemt als gevolg van een ziekte of genetische aanleg (hemolyse).

Wanneer is de NSE-waarde te laag?

Een afwijking naar beneden is medisch gezien niet significant. Ziekten die vaak gepaard gaan met hoge NSE-waarden kunnen niet worden uitgesloten als de gemeten waarden laag zijn.

Wat te doen als de NSE-waarde hoog is?