Norovirus: progressie, behandeling, incubatieperiode

Kort overzicht

 • Symptomen: Misselijkheid, stromend braken, diarree, hoofdpijn, buikpijn, pijnlijke ledematen, lichte koorts, vermoeidheid.
 • Beloop en prognose: Over het algemeen geneest het norovirus zonder problemen bij verder gezonde volwassenen. Jonge kinderen en ouderen zijn gevoeliger voor complicaties als gevolg van ernstig vocht- en elektrolytenverlies.
 • Oorzaken en risicofactoren: Infectie meestal van persoon tot persoon (fecaal-oraal), soms uitstrijkje of druppelinfectie.
 • Behandeling: Symptomatische therapie door compensatie van vocht- en elektrolytenverlies; mogelijk middel tegen braken (anti-emeticum); intramurale behandeling in het ziekenhuis en infusie in ernstige gevallen

Wat is norovirus?

Veel desinfectiemiddelen zijn niet voldoende effectief tegen norovirussen. Alleen preparaten met bewezen werkzaamheid tegen virussen (“virucide werkzaamheid”) zijn geschikt.

Volgens het Robert Koch Instituut zijn norovirussen verantwoordelijk voor een groot deel van de niet-bacteriële gastro-enteritis. Bij kinderen veroorzaken ze ongeveer 30 procent en bij volwassenen tot 50 procent van alle gastro-enteritisziekten.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen van het norovirus beginnen meestal zeer plotseling en manifesteren zich in een acute “buikgriep” (gastro-enteritis). In de meeste gevallen verschijnen tekenen zoals stromend braken en diarree slechts een paar uur na infectie met het norovirus. De combinatie van braken en diarree wordt braakdiarree genoemd.

Braken diarree is potentieel gevaarlijk omdat het het lichaam veel vocht en zouten (elektrolyten) ontneemt. Bij zuigelingen, jonge kinderen en ouderen kan dit levensbedreigend zijn. Mogelijke gevolgen zijn onder meer problemen met de bloedsomloop, toevallen en zelfs nierfalen.

In de meeste gevallen duren diarree en braken één tot drie dagen, mogelijk maximaal vijf dagen. Begeleidende symptomen zoals vermoeidheid houden vaak nog enkele dagen aan.

Norovirusinfecties manifesteren zich in de meeste gevallen niet alleen in diarree en braken. Vaak gaat het norovirus gepaard met symptomen zoals:

 • Misselijkheid
 • Buikpijn
 • hoofdpijn
 • Pijn in de ledematen
 • Algemeen gevoel van ziekte
 • Lichte koorts
 • Vermoeidheid

Bij kinderen wordt bij norovirus vaak alleen een verhoogde temperatuur waargenomen. Koorts komt hier echter zelden voor. Dit onderscheidt het norovirus van bacteriële gastro-enteritis, waarbij koorts een typisch symptoom is.

De incubatietijd van het norovirus (infectieperiode) is de tijd tussen infectie en het optreden van de eerste symptomen. Het verschilt enigszins van persoon tot persoon. Bij de meeste geïnfecteerde mensen verschijnen de eerste symptomen slechts enkele uren na infectie. In andere gevallen verstrijken er één tot twee dagen tussen de infectie en het uitbreken van de ziekte. Over het geheel genomen bedraagt ​​de incubatietijd van het norovirus tussen de zes en 50 uur.

Verloop van de ziekte en prognose

Een infectie met het norovirus is meestal kort en ernstig. De symptomen duren meestal één tot drie dagen, zelden langer. Als er geen complicaties optreden en de vocht- en elektrolytenbalans gewetensvol in evenwicht is, geneest het norovirus meestal zonder problemen.

Vooral bij mensen die al ouder zijn of verzwakt zijn door andere ziekten (zoals HIV) zijn de ernst en de duur van de symptomen vaak ernstiger. Dit geldt ook voor baby's en jonge kinderen. Hier kan behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Dit geldt vooral als het verlies aan vocht en elektrolyten erg groot is. Er bestaat dan een risico op schade aan inwendige organen. Slechts in zeer zeldzame gevallen leidt het norovirus tot de dood.

Zwangere vrouwen maken zich vaak grote zorgen als ze besmet raken met het norovirus. De norovirussen zelf vormen echter geen bedreiging voor het ongeboren kind. Het ernstige braken en/of de diarree kunnen echter zoveel druk in het lichaam opbouwen dat de bevalling vroegtijdig begint. Het is ook bijzonder belangrijk voor aanstaande moeders om ervoor te zorgen dat ze altijd voldoende worden voorzien van vocht, elektrolyten en voedingsstoffen.

Als een ouder kind of volwassene in een huishouden ziek wordt met het norovirus, is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn met betrekking tot de hygiëne bij het hanteren van de baby of het jonge kind. Het is raadzaam om de zieke persoon zoveel mogelijk te isoleren van het kind en andere familieleden.

Als een baby tekenen van een norovirusinfectie vertoont, waarschuw dan uit voorzorg zo snel mogelijk een arts!

Hoe komt de infectie voor?

Het norovirus wordt rechtstreeks van mens op mens overgedragen: het braaksel en de ontlasting van een zieke bevatten veel virussen. Kleine restjes van uitscheidingsproducten die norovirussen bevatten, zijn voldoende om via de handen, bijvoorbeeld bij het schudden van de hand, op andere mensen te worden overgedragen. Als de gezonde mens vervolgens met de betreffende hand onbewust naar zijn mond of neus grijpt, komen de virussen gemakkelijk via de slijmvliezen zijn lichaam binnen. Dit staat bekend als de fecaal-orale infectieroute.

Bovendien is infectie met het norovirus mogelijk wanneer zich tijdens het braken fijne druppeltjes vormen die via de lucht in de mond of neus van iemand anders terechtkomen. Dit staat bekend als druppelinfectie.

Volgens de huidige kennis wordt het norovirus alleen overgedragen tussen mensen, maar niet tussen mensen en dieren.

Hoe lang is iemand besmettelijk?

Heel vaak in de winter en in gemeenschappelijke voorzieningen

Tijdens het koude seizoen wordt het immuunsysteem vaak gehavend. Ook zijn de slijmvliezen vaak droger en dan minder beschermd tegen ziekteverwekkers. Dit is de reden waarom norovirusuitbraken vooral tijdens de wintermaanden frequent voorkomen. Ziektegevallen zijn echter ook de rest van het jaar mogelijk.

Hoe u uzelf kunt beschermen tegen infecties

Er is geen specifieke manier om infectie met het norovirus te voorkomen: er bestaat nog geen norovirusvaccin. U kunt het risico op het oplopen van het norovirus echter verkleinen door de volgende maatregelen te nemen:

 • Zorgvuldige hygiëne: Was uw handen regelmatig en grondig, vooral vóór het eten en nadat u naar het toilet bent gegaan.
 • Wassen: Zorg ervoor dat het wasgoed dat de betrokkene heeft gebruikt altijd onmiddellijk wordt gewassen. Kies een wastemperatuur van 90 graden Celsius om eventueel aanwezige norovirussen te doden.
 • Vermijd contact: Het is raadzaam dat getroffen personen twee dagen thuis blijven, zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, om andere personen niet te besmetten.

Handhaaf de hygiënemaatregelen gedurende ten minste een week nadat de symptomen zijn verdwenen. Dit geldt vooral voor het gewetensvol wassen en desinfecteren van de handen.

Het grote aantal subtypes is ook de reden waarom farmaceutische bedrijven zich niet bezighouden met de ontwikkeling van een vaccin: het is vrijwel onmogelijk om alle subtypes te dekken door vaccinatie.

Na het overleven van de ziekte is men niet immuun voor het norovirus! Daarvoor zijn de virussen te veelzijdig. Het is dus mogelijk om opnieuw geïnfecteerd te raken nadat u besmet bent geraakt met het norovirus.

Onderzoeken en diagnose

De medische geschiedenis afnemen

Tijdens de zogenaamde medische geschiedenis informeert de arts naar de exacte symptomen en andere belangrijke parameters. Mogelijke vragen zijn:

 • Heeft u last van diarree en braken?
 • Voel je je lusteloos en moe?
 • Wat heeft u de afgelopen uren vóór het begin van de klachten gegeten?
 • Heeft u recentelijk contact gehad met mensen die vergelijkbare symptomen hadden?

Zelfs de typische symptomen vormen vaak een sterke indicatie voor een infectie met het norovirus.

Na het afnemen van een medische anamnese, voert de arts een lichamelijk onderzoek uit. De nadruk ligt op de buik: hij controleert eerst met een stethoscoop of normale darmgeluiden hoorbaar zijn. Vervolgens palpeert hij voorzichtig de buik. Hij zoekt naar spanning (“defensieve spanning”) en eventuele pijnlijke plekken in de buik.

Met het lichamelijk onderzoek sluit hij vooral andere oorzaken van de diarree en het braken uit.

Detectie van norovirussen

Er zijn verschillende manieren om norovirussen op te sporen. Ofwel zoeken de laboratoriumartsen in de patiëntenmonsters naar karakteristieke componenten van de virussen, zoals nucleïnezuren of eiwitten. Of ze proberen virusdeeltjes direct te detecteren – met behulp van een elektronenmicroscoop.

Norovirus: Meldplicht

Volgens de Duitse Infectiebeschermingswet (IfSG) is detectie van norovirus rapporteerbaar. De gegevens worden met de naam van de patiënt doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling volksgezondheid.

Behandeling

Er bestaat geen specifieke medicamenteuze behandeling voor een norovirusinfectie en dit is meestal ook niet nodig. In plaats daarvan probeert men de klachten zoveel mogelijk te verlichten (symptomatische therapie).

Over het algemeen kunnen patiënten met het norovirus het beste rustig aan doen. Bedrust wordt aanbevolen. Verdere maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van de symptomen en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Norovirusbehandeling voor milde tot matige symptomen

Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen meer moedermelk of geschikt vervangend voedsel drinken.

Verschuivingen in het elektrolytenniveau zijn potentieel gevaarlijk: ze veroorzaken bijvoorbeeld slaperigheid, problemen met de bloedsomloop en hartritmestoornissen.

De huismiddeltjes ‘cola en zoutstaafjes’ zijn niet geschikt tegen braken en diarree: de cafeïne in cola kan het vochtverlies vergroten. Daarom is cola niet aan te raden, vooral niet voor kinderen. Zoutsticks zijn op zichzelf geen probleem. Ze leveren voornamelijk natrium als elektrolyten, maar niet het kalium dat ook nodig is. Dit vind je bijvoorbeeld in bananen.

Norovirusbehandeling voor ernstigere symptomen

De substitutieoplossing wordt ook wel orale rehydratieoplossing (ORL) of WHO-oplossing genoemd (naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO). Het bevat glucose en elektrolyten opgelost in water, zoals keukenzout of kaliumchloride. Het is verkrijgbaar in de apotheek, meestal in poedervorm om in vloeistof op te lossen.

Bij ernstiger braken kan in overleg met de arts een middel tegen misselijkheid en braken (anti-emeticum) worden toegediend.

Norovirusbehandeling voor ernstige symptomen

Kinderen en ouderen zijn doorgaans bijzonder gevoelig voor het hoge vocht- en elektrolytenverlies. Bij hen vindt de norovirustherapie daarom meestal in het ziekenhuis plaats.