Niacine (vitamine B3): risicogroepen

Risicogroepen voor nicotinamide-deficiëntie zijn onder meer personen met: