Narcoticarecept: informatie en meer

BtM-recept voor strikt gecontroleerde medicijnen

Duitsland

Naast de reguliere zorgverzekeringsvoorschriften en particuliere recepten kan een arts ook een verdovende recept – kortweg BtM-recept – uitschrijven. Het is bedoeld voor het voorschrijven van zogenaamde verdovende middelen.

Dit zijn vooral drugs die verslavend zijn of misbruikt kunnen worden. Vaak zijn dit actieve ingrediënten met bijzonder sterke verslavende of geestverruimende effecten.

Hiertoe behoren bijvoorbeeld sterke pijnstillers uit de opioïdengroep (zoals morfine, fentanyl), die worden toegediend bij tumorpijn of ernstige acute of chronische niet-tumorpijn. Benzodiazepinen (slaappillen), amfetaminen (stimulantia), hallucinogenen (bijvoorbeeld LSD) en medicijnen (zoals cocabladeren, cath en opium) worden ook geclassificeerd als verdovende middelen.

Niet alle in de Narcoticawet (Wet BtM) genoemde verdovende middelen kunnen worden voorgeschreven. De wet maakt onderscheid tussen stoffen die wel en niet kunnen worden voorgeschreven.

Artsen mogen alleen verdovende middelen voorschrijven als het gebruik ervan bij mensen gerechtvaardigd is en het beoogde doel niet op een andere manier kan worden bereikt, bijvoorbeeld met geneesmiddelen die niet onder de Wet op de verdovende middelen (Wet BtM) vallen.

Oostenrijk

In Oostenrijk werkt de verstrekking van potentieel verslavende medicijnen op een vergelijkbare manier. Voor verdovende middelen wordt echter de term ‘verslavend vergif’ gebruikt – het overeenkomstige recept is daarom het Suchtgift-recept en de onderliggende wet is de Narcotic Substances Act (SMG).

In Oostenrijk kunnen recepten voor verdovende middelen worden geïdentificeerd aan de hand van het zogenaamde “Suchtgiftvignet” (verdovende middelenvignet), dat door artsen wordt aangevraagd bij de districtsautoriteiten in de provincies en bij een centraal kantoor in Wenen. Artsen moeten zich aan bepaalde voorschriften houden voor de informatie op het recept.

Zwitserland

In Zwitserland wordt het voorschrijven en op de markt brengen van verdovende middelen ook strikt gereguleerd door de Zwitserse narcoticawet (BetmG). BtM-recepten in Zwitserland worden door artsen per persoon aangevraagd via de kantonale gezondheidsautoriteiten.

Wat staat er op het BtM-recept?

Duitsland

In Duitsland is het BtM-voorschrift een officieel formulier dat uit drie delen bestaat, bestaande uit een geel voorblad en twee doorslagen. Deel III blijft bij de arts voor archivering, deel II wordt door de apotheek naar de zorgverzekeraar gestuurd voor facturering of, in het geval van een particuliere patiënt, met een ontvangstbewijs teruggegeven. Deel I blijft ter documentatie in de apotheek.

Gebruiksaanwijzingen (individuele en dagelijkse dosis) zijn ook verplicht, of de aantekening “Volgens schriftelijke instructies” als de arts de patiënt een apart papiertje met gebruiksinstructies geeft.

Bovendien zijn op het BtM-recept speciale markeringen zoals “S” voor vervangingsgeneesmiddelen te vinden. Hierbij valt te denken aan methadon als medicijnvervanger voor opiaatafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld heroïneverslaafden).

Daarnaast moeten op het verdovende recept de naam, het adres (inclusief telefoonnummer) en de handtekening van de arts staan.

Sinds maart 2013 zijn er nieuwe BtM-recepten verkrijgbaar. In tegenstelling tot oude recepten zijn deze voorzien van een doorlopend negencijferig receptnummer, waardoor ze duidelijk aan de voorschrijvend arts kunnen worden toegewezen.

Oostenrijk

Het recept voor verdovende middelen in Oostenrijk is in principe een conventioneel recept voor contant geld dat een recept voor verdovende middelen wordt wanneer het verdovende vignet wordt aangebracht. De arts moet zowel de hoeveelheid als de sterkte van het geneesmiddel schriftelijk noteren en nauwkeurige gebruiksinstructies opgeven (bijvoorbeeld ‘tweemaal daags met tussenpozen van twaalf uur’ en niet ‘bij pijn’ of ‘indien nodig’).

Zwitserland

Receptformulieren voor het voorschrijven van verdovende middelen zijn in 2017 in Zwitserland aangepast. Het nieuwe formulier is nu drietalig (Duits, Frans, Italiaans) en bevat verschillende functies, zoals een streepjescode naast het receptnummer (voor eenvoudigere verificatie) en een veiligheidsteken als kopieerbeveiliging.

Bovendien kunnen er nu nog maar twee verdovende middelen op hetzelfde formulier worden voorgeschreven.

Een BtM-recept inwisselen

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er geen verschil tussen het invullen van een BtM- of verdovende recept en het invullen van een normaal recept. De patiënt presenteert het recept bij de apotheek en krijgt het betreffende medicijn terug.

BtM-voorschrift: Geldigheid

In Duitsland kan een BtM-recept in de regel tot de 8e dag (inclusief de uitgiftedatum) bij de apotheek worden ingevuld. Daarna is het niet meer geldig.

In Oostenrijk moeten recepten voor verdovende middelen binnen 14 dagen bij een apotheek worden aangevraagd. Daarna verliest het recept zijn geldigheid.

In Zwitserland is de geldigheidsduur van BtM-recepten één maand vanaf de datum van afgifte.

BtM-voorschriften in de diergeneeskunde