Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: beschrijving

Wanneer mensen zichzelf presenteren als zeer egocentrisch en altijd de fouten bij anderen zoeken in plaats van bij zichzelf, komt de term ‘narcisme’ al snel ter sprake. Maar wat is een narcist?

Keer op keer zijn er discussies over de vraag of onze samenleving steeds narcistischer wordt. Zijn mensen alleen gefocust op hun succes en perfecte zelfpresentatie? Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag. Narcisme is echter een fenomeen dat mensen al heel lang bezighoudt. Al in de Griekse mythologie vind je Narcissus – een jongeman die verliefd wordt op zijn eigen spiegelbeeld en de liefde van alle anderen afwijst.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: hoeveel zijn er getroffen?

Ongeveer 0.4 procent van de bevolking lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Mannen worden vaker gediagnosticeerd dan vrouwen. De meeste patiënten zoeken behandeling voor andere psychische aandoeningen. Velen lijden aan depressies, andere persoonlijkheidsstoornissen, somatoforme stoornissen (lichamelijke klachten zonder organische oorzaak), angstgevoelens, eetstoornissen of verslavingsproblemen.

Volgens een onderzoek van Russ en collega's (2008) kan de narcistische persoonlijkheidsstoornis in drie typen worden verdeeld:

 • grandioos-kwaadaardig narcisme
 • kwetsbaar-fragiel narcisme
 • exhibitionistisch narcisme met een hoog niveau van functioneren

Het grandioze-kwaadaardige narcisme

Stalin en Hitler zijn voorbeelden van kwaadaardige narcisten.

Het kwetsbaar-fragiele narcisme

Het exhibitionistische narcisme

Mensen met het exhibitionistische type narcistische persoonlijkheidsstoornis – ook wel ‘openlijk narcisme’ genoemd – pronken publiekelijk met hun grootsheid. Hierdoor trekken ze de aandacht die ze nodig hebben.

Dit type kan zich goed aanpassen in onze competitieve wereld en zeer succesvol zijn. Zijn uiterlijk komt zeer zelfverzekerd over. Tegenover anderen gedragen deze mensen zich arrogant en koel.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: symptomen

Er wordt gezegd dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis wanneer mensen een bepaald gedrags-, denk- en gevoelspatroon vertonen dat sterk afwijkt van de verwachtingen van de sociaal-culturele omgeving. Deze inflexibele persoonlijkheidskenmerken leiden tot lijden en beperkingen op sociaal, beroeps- en/of ander gebied.

De betrokken mensen

 • hebben een overdreven besef van hun eigen belang
 • fantasieën hebben over grenzeloos succes, macht, schoonheid of ideale liefde
 • geloven dat ze speciaal en uniek zijn en alleen begrepen worden door speciale of gerespecteerde mensen
 • buitensporige bewondering van anderen verwachten
 • verwachten dat anderen hen een speciale voorkeursbehandeling geven en automatisch op hun verwachtingen reageren
 • anderen uitbuiten om hun eigen doelen te bereiken
 • voelen vaak afgunst voor anderen of denken dat anderen jaloers op hen zijn
 • zich arrogant en arrogant gedragen

De symptomen van narcisme zijn echter niet altijd zo duidelijk. Sommige getroffen personen tonen hun arrogantie bijvoorbeeld niet openlijk. De borden zijn dan alleen herkenbaar als je heel goed kijkt.

Negatief zelfbeeld

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: oorzaken en risicofactoren.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is het resultaat van een interactie van verschillende factoren. Volgens recente tweelingstudies hebben genen een grotere invloed bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis dan bij andere persoonlijkheidsstoornissen. Maar ook omgevingsinvloeden spelen een belangrijke rol.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: omgevingsfactoren

De leidende onderzoeker op het gebied van de narcistische persoonlijkheidsstoornis, Otto Kernberg, gaat ervan uit dat emotioneel koude of latent agressieve ouders een overdreven zelfexpressie bevorderen. Kinderen die weinig erkenning krijgen, gaan met deze aantasting van hun eigenwaarde om door zich te concentreren op prestaties waarvoor ze worden geprezen (bijvoorbeeld schoolprestaties).

Beide opvoedingsstijlen vertegenwoordigen uiteindelijk een verwaarlozing van de behoeften van kinderen. Kinderen hebben veiligheid en liefde nodig, maar ook grenzen. Voor een gezonde ontwikkeling moeten ze ook leren omgaan met teleurstellingen, evenals het vermogen om zich terug te trekken en zich in te leven in de gevoelens van anderen.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: onderzoeken en diagnose

 • Heb je het gevoel dat je geweldige dingen doet in je leven?
 • Heeft u vaak de indruk dat anderen uw grootheid niet herkennen?
 • Vindt u het vermoeiend om met de gevoelens en interesses van anderen om te gaan?

Als de gelegenheid zich voordoet, zal de therapeut ook naaste familieleden vragen hoe zij het individu ervaren.

Veel van de getroffenen beschouwen de diagnose ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ als een aanval op hun persoon. Goede informatie over de achtergrond van het ziektebeeld is daarom van groot belang. De diagnose mag de getroffen persoon niet veroordelen, maar hem helpen zichzelf en zijn omgeving beter te begrijpen. Dit inzicht is vaak zeer verlichtend voor zowel de getroffen persoon als de familieleden.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: therapie

Psychotherapeutische behandeling

Om de relatie met andere mensen te verbeteren, moet de getroffen persoon daarom werken aan zijn empathisch vermogen en samen met de therapeut nieuwe gedragsstrategieën ontwikkelen die de interactie met andere mensen verbeteren.

Relatie met de therapeut en realistische verwachtingen

De geestelijke gezondheid van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis loopt vooral gevaar als niet aan hun buitensporige eisen wordt voldaan. Elke geringste is een bedreiging voor zichzelf. Daarom is een belangrijke maatregel in de therapie het in vraag stellen van de eisen en het stellen van doelen die daadwerkelijk haalbaar zijn.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: partnerschap

Voor een goed functionerend partnerschap is het niet alleen belangrijk dat de narcist zich laat behandelen door een therapeut. De partner moet ook professionele hulp zoeken om meer te leren over hoe hij op de juiste manier met een narcist kan omgaan.

Lees meer over dit onderwerp in het artikel Narcistische persoonlijkheidsstoornis: partnerschap.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: cursus en prognose

Getroffen personen met een gevoel van prestatie en goede relatie-ervaringen hebben een gunstige prognose. Hoe beter het zelfperceptie wordt, hoe gemakkelijker het is om de narcistische eigenschappen zelf te herkennen en eraan te werken. Aan de andere kant is de prognose slechter voor patiënten die vanwege hun arrogantie niet in staat zijn om met de therapeut om te gaan, veel mislukkingen in het leven hebben en drugs of alcohol misbruiken.