Mijn kind ligt in het ziekenhuis

Kinderziekenhuizen willen het de kleintjes zo gemakkelijk mogelijk maken om zich aan te passen aan de vreemde omgeving. Het verplegend personeel is niet alleen vanuit medisch oogpunt speciaal geschoold, maar is ook afgestemd op de bijzondere behoeften en problemen van hun kleine lasten. Vaak zijn er handleidingen voor ouders op de afdelingen, waarin de dagelijkse gang van zaken op de afdeling gedetailleerd wordt beschreven.

Tip: Wees niet bang om de medewerkers aan te spreken en uw vragen of wensen over uw kind kenbaar te maken.

Laat uw kind niet alleen!

Het is vooral belangrijk dat een kind niet alleen achterblijft in het ziekenhuis. Moeder, vader of een andere naaste verzorger moeten zo vaak mogelijk bij hem of haar in de buurt zijn.

Ondertussen houden klinieken rekening met het besef dat kinderen een reëel verlies lijden als ze gescheiden worden van hun ouders. Voor sommige kinderen kan de scheiding zelfs traumatiserend zijn.

Waar uw kind bang voor is in het ziekenhuis

Vertel uw kind ook dat u bij hem blijft en hem niet alleen laat. Dit moet dan natuurlijk waar zijn. Als je weggaat (moet), zeg dan precies wanneer je terugkomt en houd je daar ook aan. Zeg liever dat je wat later terugkomt, ook al kan je er eerder zijn, dan andersom. Kinderen hebben een gevoel van stabiliteit nodig, vooral in de ziekenhuissituatie.

Praat niet met de dokter in het bijzijn van het kind; hij of zij kan zich buitengesloten voelen. Betrek het bij het gesprek en verberg niet wat er gaat gebeuren. Als het onderzoek pijn doet, bereid het kind er dan op voor en zeg nooit het tegenovergestelde. Hierdoor zou een kind zijn vertrouwen in de ouders verliezen.

Hoe u uw kind zich op zijn gemak kunt laten voelen

Neem vertrouwde dingen mee: met de favoriete teddybeer, de favoriete speen en het favoriete kussen zal je kind veel beter wennen aan de vreemde sfeer.

Op bezoek bij andere kinderen: Als uw kind naar de kleuterschool of basisschool gaat, kunt u navragen of de andere kinderen op bezoek mogen. Sommige ziekenhuizen hebben hiervoor speciale ‘kinderdagen’. De kinderen worden rondgeleid en u wordt verteld hoe het is om in het ziekenhuis te zijn. Kinderen worden vaak rustiger als ze al eerder op een plek zijn geweest en krijgen een gevoel van controle en veiligheid.

Auteur- en broninformatie