Muziektherapie: behandeling, effecten en risico's

Muziek therapie gebruikt de genezende effecten van muziek om een ​​breed scala aan aandoeningen, zowel fysiek als psychisch, te verlichten en te genezen. Het is een praktijkgerichte wetenschappelijke discipline in elke vorm van muziek therapie.

Wat is muziektherapie?

Met het doelbewust gebruik van muziek, of het nu instrumentaal, vocaal of andere vormen van muzikale uitvoering zijn, is het doel om mentaal, fysiek en spiritueel te ondersteunen, bevorderen, behouden en, op zijn best, volledig te herstellen. volksgezondheid​ Met het gerichte gebruik van muziek, of het nu instrumentale muziek, zang of andere vormen van muzikale uitvoering zijn, het mentale, fysieke en spirituele volksgezondheid ondersteund, gepromoot, onderhouden en op zijn best volledig hersteld moeten worden. Dat muziek in al zijn facetten een helende werking kan hebben, wordt vandaag als onomstreden beschouwd. Als een vorm van therapie direct toegepast op mens en dier, muziektherapie is altijd praktijkgericht, maar sterk gebaseerd op wetenschappelijke standaarden. Er is natuurlijk een nauwe wisselwerking tussen muziektherapie en andere wetenschappelijke disciplines, bijvoorbeeld geneeskunde, psychologie of pedagogiek. Muziektherapie is slechts een verzamelnaam, a algemeen term voor de verschillende muziektherapieconcepten die gedurende vele eeuwen zijn ontwikkeld. Muziektherapie kan per definitie het beste worden omschreven als een vorm van psychotherapie omdat het rechtstreeks de stemming van een patiënt beïnvloedt. Muziektherapie wordt met aanzienlijk succes toegepast bij zowel kinderen als volwassenen. Het is niet essentieel voor het succes van muziektherapie of een patiënt muzikaal is of niet. Muziektherapie als apart studiegebied aan Duitse universiteiten bestaat pas sinds het midden van de jaren zeventig. Naast de volledige opleidingen aan hogescholen met de mogelijkheid van bachelor- en masteropleidingen als muziektherapeut, kunnen ook deeltijdopleidingen worden gevolgd. Veel afgestudeerde muziektherapeuten, die klinisch of in de privépraktijk werkzaam zijn, hebben zich gespecialiseerd in vakgebieden binnen de muziektherapie.

Functie, effect en doelen

Hoewel muziektherapie als aparte tak van de wetenschap nog vrij jong is, gaat het begin van deze vorm van therapie al geruime tijd terug. De bevindingen van dit empirisme hebben bijna allemaal hun weg gevonden naar de professionele toepassing van muziektherapie van vandaag. Onbewust is muziek altijd door alle mensen in behandeling geweest als een genezingsritueel. Muziek roept herinneringen op en heeft een onmiddellijk effect op stemmingen en emotionele toestanden. Door de toegang tot het onderbewustzijn te vergemakkelijken, kunnen genezingsprocessen op een diep psychologisch niveau worden geïnitieerd. De effecten gaan veel verder dan die van placebo, wat in verschillende gerandomiseerde onderzoeken zonder twijfel kon worden bewezen. Muziek was tenslotte een integraal onderdeel van medische behandelingen tot in de 19e eeuw. Daarna ging het belang ervan grotendeels verloren in Europa en kreeg het pas weer aandacht na het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen onder de naam muziektherapie. Tegenwoordig vindt de professionele medische toepassing van muziektherapie plaats als een integraal concept in het kader van een multimodale therapie. In de psychiatrie, neurologie, geriatrie of kindergeneeskunde wordt muziektherapie nooit als enige therapie gebruikt, maar altijd ingebed in een therapeutisch concept van verschillende behandelmethoden. Muziektherapie is echter gelijk aan de andere therapievormen en wordt niet alleen begrepen als een aanvullen naar hen. Muziektherapiesessies kunnen worden aangeboden aan alle leeftijdsgroepen van mensen in individuele of groepstherapieën. Tijdens een volledige of gedeeltelijke opname in het ziekenhuis wordt muziektherapie aangeboden als een onafhankelijke vorm van therapie, vooral in de kindergeneeskunde. Bij ambulante zorg wordt muziektherapie aangeboden in de kantoren van praktiserende muziektherapeuten of centra voor sociaal pedagogiek. Muziektherapie heeft ook zijn weg gevonden naar de uitkeringscatalogus van de wet volksgezondheid verzekering. Patiënten met een wettelijke ziektekostenverzekering kunnen dus in meerdere therapiesessies genieten van muziektherapie, ook na voorschrift van de behandelende arts. Bijzonder indrukwekkende behandelingssuccessen zijn opgetekend bij kinderen, omdat ze nog steeds zorgeloos, onbevooroordeeld en gemakkelijk toegang hebben tot elke vorm van muziek. Kinderen geven er weinig om als noten niet kloppen of als het drummen niet op tijd komt. Het is bekend dat muziek bij kinderen een natuurlijke bewegingsdrang opwekt, en juist deze omstandigheid speelt muziektherapie in bij ontwikkelingsachterstanden, agressie, autisme of spraakproblemen. Bij volwassenen ligt de behandelingsfocus van muziektherapie bijvoorbeeld op het beter omgaan met chronische aandoeningen pijn syndromen of lichamelijk of psychisch trauma. In de oncologie worden muziektherapiesessies gebruikt om te verlichten spanning na chemotherapie en bestralingstherapie. Muziektherapie is ook onmisbaar geworden bij de revalidatie van beroerte patiënten.

Risico's, bijwerkingen en gevaren

Muziektherapie heeft van nature weinig kans op risico's of bijwerkingen. Als een poging tot therapie mislukt, zal de muziektherapeut de behandelingsaanpak veranderen en andere gezangen, tonen en muziekstijlen gebruiken. Er wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Vaak is ook een combinatie van instrumentaal spelen en zingen vereist om therapeutisch succes te behalen, wat zelden voorkomt na de eerste sessie. Patiënten moeten daarom geduld hebben totdat hun klachten zijn verlicht. Al in de eerste sessie zal een patiënt opmerken of het voor hem gekozen muziektherapieconcept al dan niet coherent is. Door het effect van de muziek op het onderbewustzijn kunnen er tijdens de therapiesessies sterke emotionele fluctuaties en emotionele uitbarstingen optreden, die door de therapeut zeer nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Soms kan het zelfs nodig zijn om de therapie, althans voorlopig, te staken en op een later tijdstip te hervatten. De zogenaamde kwalitatieve onderzoeksmethodiek is in de muziektherapie relatief moeilijker in vergelijking met andere wetenschappen. Dit komt door de verschillende reacties van elk individu op muziektherapie. Desalniettemin worden zogenaamde kunstanalogische benaderingen gebruikt om processtromen in muziektherapie te standaardiseren.