Musculus Chondroglossus: structuur, functie en ziekten

De chondroglossus-spier is een speciale spier. Het is een essentieel element in het spierstelsel van de tong en voert een scala aan belangrijke taken uit. In principe vertegenwoordigt de chondroglossus-spier een spier met een relatief korte lengte.

Wat is de chondroglossus-spier?

De chondroglossus-spier wordt door sommigen van de medische gemeenschap ook wel aangeduid met de nogal informele term kraakbeen tong spier, die de neiging heeft om te worden gebruikt. Het is een relatief kleine en korte spier. In de regel bereikt de chondroglossus-spier bij de meeste individuen slechts een lengte van ongeveer twee centimeter. De chondroglossus-spier bevindt zich in het gebied van de hoofd​ Om precies te zijn, het is een spier die behoort tot de tong spierstelsel. Bovendien is de chondroglossus-spier een van de structureel dwarsgestreepte spieren. De anatomische oorsprong van de chondroglossus-spier bevindt zich in het gebied van de kleine hoorn, dat zich op de been van de tong. Vanaf dit punt loopt de chondroglossus-spier de tong in. Geleidelijk komen de vezels van de chondroglossus-spier samen en verbinden ze met de spieren van de tong. In sommige medische literatuur stellen auteurs dat de chondroglossus-spier geen onafhankelijke spier is. In plaats daarvan wordt de spier beschouwd als een onderdeel van de zogenaamde hyoglossus-spier, waaruit hij zich splitst.

Anatomie en structuur

De chondroglossus-spier onderscheidt zich door zijn typische structuur en zijn karakteristieke locatie in de musculatuur van de tong. Als gevolg hiervan vervult het verschillende belangrijke functies met betrekking tot de bewegingen en taken van de tong. Kortom, de chondroglossus-spier is afkomstig van de kleine hoorn. De medische term voor dit gebied is cornu minor. De kleine hoorn maakt deel uit van het zogenaamde tongbeen. De chondroglossus-spier en zijn spiervezels lopen meestal craniaal. In hun verdere verloop passeren de vezels van de chondroglossus-spier twee speciale spieren, namelijk de inferieure longitudinalis-spier en, daaropvolgend, de genioglossus-spier. In het gebied van de laatste spier loopt de chondroglossusspier omhoog. Vervolgens gaat de chondroglossus-spier in de vorm van een waaier over in de spieren van de tong, vooral in de zogenaamde submucosa. Alleen door zijn innervatie kan de chondroglossus-spier zijn taken in het gebied van de tongspieren volledig uitvoeren. De chondroglossus-spier wordt voornamelijk geïnnerveerd door de hypoglossale zenuw. In sommige gevallen wordt deze zenuw ook wel aangeduid met de afkorting zenuw XII. De hypoglossale zenuw is niet alleen verantwoordelijk voor de innervatie van de hypoglossale zenuw, maar in het algemeen innerveren alle spieren in het gebied van de tong.

Functie en taken

Als belangrijke spier in de musculatuur van de tong is de chondroglossusspier verantwoordelijk voor een aantal belangrijke taken en functies. De kleine spier biedt essentiële ondersteuning voor de beweeglijkheid van de tong, een veelzijdig orgaan dat van groot belang is voor voedselopname en communicatie bij mensen. Een bijzonder relevante taak van de chondroglossus-spier is om de tong in het posterieure gebied naar beneden te bewegen of te trekken. De chondroglossus-spier werkt nauw samen met tal van andere spieren van de tong. Op deze manier speelt de chondroglossus-spier een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de processen die gepaard gaan met slikken en kauwen soepel verlopen. Bovendien speelt de chondroglossus-spier een belangrijke rol bij spraak. De beweging van het terugtrekken van de tong, waarvoor de chondroglossus-spier primair verantwoordelijk is, is essentieel voor tal van functies van het orgaan. Tijdens het slikken, bijvoorbeeld speeksel, gemalen voedsel of vloeistof, deze beweging van de tong is van groot belang. Dit komt doordat het de betreffende stof achterwaarts in de keelholte en van daaruit verder in de slokdarm transporteert. Bovendien draagt ​​de chondroglossus-spier aanzienlijk bij aan het vermogen om te spreken. Dit komt omdat de achterwaartse beweging van de tong ook hier van groot belang is. Het terugtrekken van de tong is bijvoorbeeld vereist bij de vorming van klinkers. De snelle beweging van de chondroglossus-spier is hier essentieel om een ​​normaal spraakvermogen bij mensen te garanderen. De chondroglossus-spier neemt ook deel aan de noodzakelijke bewegingen van de tong voor talrijke medeklinkers.

Ziekten

In verband met de chondroglossusspier kunnen verschillende stoornissen of aandoeningen optreden. Getroffen patiënten worden dan verzwakt door tal van gewoonteprocessen die verband houden met de beweeglijkheid van de tong en dus de chondroglossusspier. Bij verwondingen aan de chondroglossusspier is beweging van de tong naar achteren in sommige gevallen niet meer zonder veel moeite mogelijk. Op deze manier worden verschillende bewegingen bemoeilijkt, wat soms resulteert in verschillende problemen met slikken of spreken. Het kauwproces wordt over het algemeen ook ondersteund door de chondroglossusspier en wordt beïnvloed als de spier verzwakt is. Als personen overeenkomstig ongemak in de tongspieren ervaren, moet een arts op de hoogte worden gebracht van de symptomen, zodat de geblesseerde chondroglossus-spier indien nodig kan worden behandeld.