Multiresistentie: Killer Germs Homemade?

Naast ziekenhuizen als infectiebron, dragen ook andere feiten bij aan de toenemende ontwikkeling van kiemen waartegen drugs werken niet meer goed. antibiotica worden vaak voorgeschreven voor aandoeningen die ook met huismiddeltjes kunnen worden behandeld of waarvoor antibiotica helemaal niet helpen (bijvoorbeeld virale infecties zoals verkoudheid).

Voor de zekerheid schrijven sommige artsen ook een antibioticum die een breed scala aan ziekteverwekkers aanvalt (breedspectrumantibioticum) terwijl een meer specifiek effectief smalspectrumantibioticum ook voldoende zou zijn.

Snelle verspreiding van resistente ziektekiemen

De trend van voorschrijven antibiotica leidt vaak en op een ongerichte manier tot een toename van de weerstand. Bijvoorbeeld, tuberculose ziekteverwekkers waartegen conventioneel therapie met een combinatie van drie geneesmiddelen is niet effectief, verspreidt zich steeds meer in Oost-Europa. Open grenzen en de wens om te reizen dragen er ook toe bij dat resistente ziekteverwekkers zich wereldwijd sneller verspreiden dan in het verleden.

Maar veel patiënten helpen ook de bacteriën om beter uitgerust te worden. Ze nemen de antibiotica gedurende de gehele voorgeschreven periode, maar alleen totdat ze zich beter voelen. Op dat moment kunnen de reeds verzwakte ziekteverwekkers zich echter herstellen en vervolgens hun nog zwakke weerstand verbeteren. En de volgende keer, de drugs niet langer helpen.

Hetzelfde geldt als de dosering willekeurig wordt gewijzigd of als geopende verpakkingen worden hergebruikt "zoals nodig" of worden doorgegeven aan anderen zonder overleg met de arts. Ook moet worden opgemerkt dat een pakket antibiotica niet altijd volledig hoeft te zijn opgebruikt. Antibioticum moet precies zo lang worden ingenomen als de arts heeft voorgeschreven.

Rioolwaterinstallatie, koe en co.

resistant bacteriën kan rioolwaterzuiveringsinstallaties binnenkomen via het afvalwatersysteem van het ziekenhuis. Of en in hoeverre ze daar worden gedood of hun resistentiegenen kunnen overdragen op onschadelijk water bacteriën is nog niet duidelijk opgehelderd. In het laatste geval zouden deze op hun beurt de mens bereiken via drinken water.

Zeker is wel dat het ongecontroleerd gebruik van antibiotica bij de fokkerij gevaarlijk is. De drugs, die niet alleen voor worden gevoerd therapie maar ook als preventieve maatregel of om de groei te bevorderen, leiden tegen resistente bacteriën die via de voedselketen ook mensen in gevaar kunnen brengen.

Hoewel er sinds 2005 beperkingen gelden in de EU-landen, heeft dit het probleem wereldwijd niet opgelost. Zo is meer dan 40 procent van de salmonella's van pluimvee nu resistent tegen ten minste één salmonella antibioticum​ Als mensen besmet raken met zo'n resistent salmonella, kunnen ze niet met dat antibioticum worden behandeld.

Antibioticaresistente cellen in genetische manipulatie.

Weinig bekend en opgemerkt: antibiotica-resistente cellen worden gebruikt in gentechnologie Voor onderzoeksdoeleinden. Als zogenaamde markergenen - zo genoemd omdat ze bedoeld zijn om genetisch gemodificeerde (getransformeerde) cellen te markeren - worden ze op een kweekmedium geplaatst dat doordrenkt is met het betreffende antibioticum.

Terwijl alle gevoelige cellen afsterven, zijn degenen die de marker hebben opgenomen gen overleven - en daarmee het gewenste gen, dat de plant een nieuwe eigenschap moet geven.

Genoverdracht gevreesd

Ondertussen bestaat de vrees dat de bacteriën genetisch materiaal van de genetisch gemodificeerde planten kunnen opnemen en in zichzelf kunnen opnemen - en zo zelf resistent worden tegen het overeenkomstige antibioticum. Zo'n "horizontaal gen transfer ”is theoretisch mogelijk waar reeds afgebroken plantmateriaal grote hoeveelheden bacteriën ontmoet: in compost, in kuilvoer, in het maagdarmkanaal van mens en dier.

Hoewel zo gen overdracht is zeer onwaarschijnlijk, het kan niet worden uitgesloten. Zo is in de EU release-richtlijn van najaar 2002 het gebruik van resistentie tegen antibiotica markers is aanzienlijk beperkt, maar over het algemeen niet verboden.