Huizen met meerdere generaties – Het grote familieproject

Er zijn nauwelijks nog uitgebreide families en als die er wel zijn, zijn de grootouders, ooms en tantes vaak wijd en zijd over het land verspreid – als ze al bestaan. Werkende mensen moeten flexibel en mobiel zijn, maar willen wel dat er goed voor hun kinderen wordt gezorgd. Ouderen daarentegen missen vaak contact, contact en een taak. Normale interactie en hulp in het dagelijks leven behoren tot het verleden. Als gevolg hiervan verdwijnen ook informele netwerken, alledaagse vaardigheden en opvoedingskennis. De huizen met meerdere generaties zijn een project van voormalig minister van Familie Ursula von der Leyen.

Ontmoetingsplaats voor de generaties

Alle generaties onder één dak, waarbij het principe van de uitgebreide familie wordt overgedragen naar de huidige samenleving met weinig jongeren en veel ouderen – dit is het basisidee achter de huizen met meerdere generaties. Het gaat echter minder om mensen van verschillende leeftijden die samenleven en meer om wederzijds geven en nemen. Daarom vinden critici de naam een ​​beetje misleidend. De focus ligt echter op de cohesie tussen de generaties door de uitwisseling tussen jong en oud en door het zorg- en dienstenaanbod voor elke leeftijdsgroep.

Financiering met miljoenen

Het landelijke project voor meergeneratiewoningen werd geïnitieerd door het federale ministerie van Familiezaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd (BMFSFJ).

Regionale netwerken

Het doel is om de ervaring en het potentieel van alle mensen en generaties te benutten – jong, oud, alleenstaanden, gezinnen, leken of professionele dienstverleners. Ook buiten het gezin zijn samenwerking en wederzijdse steun belangrijk.

Meergeneratiewoningen zijn open ontmoetingsplekken waar mensen van verschillende leeftijden samenkomen. Ze helpen kinderen te ondersteunen, gezinnen te adviseren, betrokkenheid te ontwikkelen, ouderen een nieuwe taak te geven en gezinsgerichte, intergenerationele diensten te ontwikkelen. Deze variëren van kinderopvang tot huishoudelijke en tuindiensten tot diensten voor senioren.

Marktplaats van diensten

Elke leeftijd heeft iets te bieden: kennis, verhalen, gedachten, ervaringen of bepaalde vaardigheden. Het doel is om een ​​lokale markt te creëren voor diensten die betaalbaar zijn en waar de lokale bevolking echt behoefte aan heeft. Het volgende kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een huis met meerdere generaties:

  • Café/Bistro: de uitwisseling van ervaringen en ideeën tijdens ontbijt, lunch, café en taart – open voor mensen van alle leeftijden.
  • Uitwisseling voor diensten – aanbiedingen via mededelingenborden, internet; handmatige hulp in het huishouden of in de tuin; het regelen van huishoudelijke hulp, wasservice, flexibele kinderopvang, gastouders, oppassen.
  • Bijscholing, weer aan de slag na ouderschapsverlof of zelfstandig ondernemer worden als dienstverlener.
  • Nachtcafé: Dementiepatiënten die 's nachts vaak niet kunnen rusten, kunnen er terecht.
  • Betrokkenheid van lokale bedrijven – diensten aanbieden of gebruik maken van diensten.
  • Uitwisseling van ervaringen tussen meergeneratiewoningen via een intranetplatform, overdracht naar andere projecten en initiatieven.

Volgens het ministerie is het belangrijk dat iedereen de schouders eronder zet. De inzet van veel vrijwilligers is noodzakelijk om het geven en nemen op het werk en het leven in huis mogelijk te maken. De initiatiefnemers hopen dat met behulp van deze woningen de sociale kloof enigszins kan worden overbrugd.