Mondzweer

Een mondelinge zweer of mondzweer (synoniemen: Aften; Aphthae​ ICD-10-GM K13.-: Andere ziekten van de lip en mondeling slijmvlies) is een oppervlakkige verwonding van het mondslijmvlies (tunica mucosa oris) en de orale keelholte.

Een mondelinge zweer kan een symptoom zijn van vele ziekten (zie onder “Differentiële diagnoses”).

De lifetime prevalentie (incidentie van ziekten gedurende het hele leven) is 70% van de bevolking. Deze hebben eenmalige of terugkerende (recidiverende) mondzweren.

Verloop en prognose: Het beloop en de prognose zijn afhankelijk van de oorzaak van de ziekte. Vaak genezen mondzweren spontaan (op zichzelf). Als een mondeling zweer aanhoudt na twee weken, medische evaluatie is vereist.