Moeders paspoort: wie krijgt het, wat zit erin

Het kraamlogboek – wanneer begint het?

Het kraamlogboek is een waardevolle metgezel tijdens uw zwangerschap. Daarom zal uw arts u het 16 pagina's tellende boekje overhandigen zodra hij of zij heeft vastgesteld dat u zwanger bent. De stempel van de dokterspraktijk of de verantwoordelijke verloskundige staat op de eerste pagina. Daaronder worden de data van de individuele examens ingevuld, zodat je geen enkel examen mist.

Het kraamlogboek – wanneer begint het?

Het kraamlogboek is een waardevolle metgezel tijdens uw zwangerschap. Daarom zal uw arts u het 16 pagina's tellende boekje overhandigen zodra hij of zij heeft vastgesteld dat u zwanger bent. De stempel van de dokterspraktijk of de verantwoordelijke verloskundige staat op de eerste pagina. Daaronder worden de data van de individuele examens ingevuld, zodat je geen enkel examen mist.

Voordelen van het digitaal kraampaspoort

Kiest u voor het e-kraampaspoort, dan worden alle examenresultaten opgeslagen in uw ePA. Dit betekent dat alle relevante informatie, zoals bevindingen en beelden van echografieën, te allen tijde gebundeld, gestructureerd en beschikbaar is. De herinneringsfunctie voor geplande afspraken is ook handig voor aanstaande controles.

Kan mijn verloskundige het kraamlogboek verwerken?

Ook voor 2023 staat een mobiel systeem gepland waarmee verloskundigen tijdens huisbezoeken direct toegang hebben tot hun ePA.

Moederschapspaspoort: gedetailleerde uitleg

Pagina twee en drie in het kraampaspoort zijn gereserveerd voor de verschillende bloedonderzoeken (serologisch onderzoek). De rest is vooral gereserveerd voor de preventieve onderzoeken.

Kraampaspoort – pagina 2: bloedgroep, rhesusfactor en antistoffen

Verder wordt gekeken of de rode bloedcellen van de vrouw de zogenaamde rhesusfactor op hun oppervlak dragen. Als het bloed van moeder en ongeboren kind hierin verschilt – of preciezer: als de moeder rhesus-negatief is maar het kind rhesus-positief – kan dit gevaarlijk zijn voor het nageslacht (resus-incompatibiliteit).

Kraamlogboek – pagina 3: Infecties

Op pagina drie vult de arts bijvoorbeeld in of uit het urineonderzoek is gebleken dat u besmet bent met chlamydia. Dit verhoogt de kans op een miskraam, vroeggeboorte, ontsteking van de longen, ogen of urinewegen en moet daarom met antibiotica worden behandeld.

Ook wordt de uitslag van de HIV-test (AIDS-virus) niet in het kraamdossier vastgelegd, alleen de prestatie ervan. De test wordt aanbevolen aan alle zwangere vrouwen, maar is vrijwillig. Het mag alleen worden uitgevoerd na overleg en met toestemming van de zwangere vrouw.

Een onderzoek naar toxoplasmose wordt alleen uitgevoerd als er een gegrond vermoeden bestaat. Een eerste infectie tijdens de zwangerschap kan leiden tot schade aan de ogen en hersenen van het kind.

Een B-streptokokkeninfectie tijdens de zwangerschap kan zich naar het kind verspreiden – met ernstige gevolgen. De huidige richtlijn beveelt aan om deze bacteriële infectie te testen in de 36e week van de zwangerschap.

Kraamlogboek – pagina 4: Eerdere zwangerschappen

Onder ‘Informatie over eerdere zwangerschappen’ op pagina vier worden alle eerdere zwangerschappen (beloop, eventuele complicaties) en eventuele keizersneden, zuignap- en tanggeboorten ingevuld. Miskramen en vroeggeboorte, maar ook abortus en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen worden ook opgemerkt. Het geslacht van reeds geboren kinderen, hun lengte en gewicht bij de geboorte worden ook genoteerd.

Moederschapspaspoort – Pagina 5: Algemene en initiële screenings

Daarnaast adviseert hij u over diverse onderwerpen, zoals voeding, sport, reizen, zwangerschapsgymnastiek en kankerscreening.

Kraamdossier – pagina 6: bevindingen en geboortedatum

Op deze pagina in het kraamlogboek wordt ook de verwachte geboortedatum ingevuld.

Kraamlogboek – pagina's 7 en 8: Het gravidogram

Het gravidogram is een diagram waarin de resultaten van de verschillende screeningsonderzoeken worden ingevoerd. Dat wil zeggen: een duidelijke weergave van het zwangerschapsverloop in het kraamlogboek. Afkortingen zoals SFA of QF zijn op het eerste gezicht verwarrend, maar worden snel uitgelegd:

De positie van de baby wordt ingevuld in de kolom ‘Kindpositie’ – meestal pas in de tweede helft van de zwangerschap: SL staat voor craniale positie en BEL voor stuitligging. Daarnaast worden ook de foetale harttonen en foetale bewegingen genoteerd.

Ook uw eigen gezondheidstoestand wordt vastgelegd in het gravidogram. Het item “Oedeem, varicose” is gemarkeerd met een + of – om aan te geven of bij u tijdens preventieve onderzoeken vochtretentie of spataderen zijn vastgesteld.

Uw gewichtstoename kan worden gevolgd op basis van de gegevens in de kolom 'Gewicht'. Als u te veel in gewicht aankomt, kan dit gevaarlijk zijn voor u en uw kind.

“Hb (Ery)” geeft informatie over het hemoglobinegehalte (bloedpigment) in uw bloed, wat het zuurstoftransporterende vermogen van de rode bloedcellen aangeeft. Als de waarde onder de 10.5 gram per deciliter (g/dl) komt, heb je bloedarmoede. De arts zal dan een ijzersupplement voorschrijven.

Onder ‘Vaginaal onderzoek’ kan de arts eventuele palpatiebevindingen invoeren. De afkorting “MM Ø” betekent bijvoorbeeld dat de baarmoederhals nog gesloten is. Cervix oB” geeft aan dat het baarmoederkanaal “zonder bevindingen” is (dwz intact).

Kraamlogboek – pagina 9: speciale functies en hartslagrecorder

Pagina negen in het kraamlogboek is gereserveerd voor bevindingen (zoals een vruchtwaterpunctie), ziekten of zelfs ziekenhuisopnames tijdens de zwangerschap.

In de sectie “Cardiotocografische bevindingen” worden de resultaten van de hartgeluidscontractierecorder (cardiotocograaf of CTG) genoteerd.

Zwangerschapsdossier – pagina's 10, 11, 12 en 14: Echografieën.

Zwangerschapslogboek – pagina 13: normcurven voor de groei van de foetus.

Op pagina 13 van uw kraamdossier vindt u een normcurve voor de groei van de foetus. Deze registreert de groei van uw kind: Hiervoor worden bij elk echoscopisch onderzoek de lichaamslengte, het hoofd en de buikdiameter van uw kroost gemeten. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van de groei te volgen.

Zwangerschapsdossier – pagina's 15 en 16: Eindexamens

Hier vindt u dan ook informatie over de geboorte van uw kind. Zo wordt bijvoorbeeld het verloop van de bevalling en de uitslag van de Apgar-test van uw kindje genoteerd. Deze test controleert de ademhaling, hartslag, spierspanning, huidskleur en het vermogen om reflexen direct na de geboorte te activeren.

Zwangerschapspaspoort: Behouden heeft zin!

U dient het kraampaspoort goed te bewaren. Niet alleen voor uzelf als herinnering aan de zwangerschap en geboorte, maar ook als waardevolle informatiebron voor uw arts bij een volgende zwangerschap.