Morbide obesitas: oorzaken, behandeling

Kort overzicht

  • Prognose: De prognose is vaak ongunstig zonder therapie en als gevolg van bestaande secundaire ziekten neemt de levensverwachting af.
  • Behandeling: Conservatieve multimodale therapie, chirurgische ingrepen (bariatrische chirurgie zoals maagverkleining), behandeling van obesitas.
  • Oorzaken: Ongezonde voeding, gebrek aan lichaamsbeweging
  • Preventie: Vroegtijdige voedings- en gedragstherapie en gewichtsverlies bij bestaand overgewicht en obesitas tot graad 2.

Wat wordt bedoeld met obesitas permagna?

Obesitas wordt medisch onderverdeeld in verschillende graden van ernst. De classificatie is gebaseerd op de zogenaamde body mass index (BMI). Deze meeteenheid kan worden gebruikt om het gewicht van een persoon grofweg te classificeren. Om de BMI te berekenen, deelt u het lichaamsgewicht in kilogram door het kwadraat van de lengte in meters: BMI = gewicht [kg]/(lengte [m])²

Sommige mensen lijden al aan ernstige beperkingen en secundaire ziekten vanaf een BMI van meer dan 30 kg/m². Bovendien speelt niet alleen de omvang van het overgewicht een rol, maar ook hoe lang het overgewicht in totaal al bestaat. Hoe langer iemand overgewicht heeft, hoe ernstiger de fysieke en psychologische gevolgen zijn.

Het aantal mensen met ernstig overgewicht neemt toe

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) constateert al jaren dat het aantal mensen met obesitas zowel in Duitsland als wereldwijd sterk toeneemt. Vooral het aantal mensen met ernstig overgewicht (obesitas permagna) stijgt. Deskundigen schatten dat ongeveer twee miljoen mensen in Duitsland al lijden aan obesitas permagna. Het is bijzonder zorgwekkend dat steeds meer kinderen en jongeren nu al lijden aan gezondheidsbedreigende obesitas.

Als gedrag, zoals een ongezond voedingspatroon, zich eenmaal heeft gemanifesteerd, is het moeilijk om het te doorbreken. Zonder intensieve en individueel gerichte therapieën is genezing vrijwel onmogelijk en de prognose ongunstig. Levenslange nazorg (gewichtsbeheersing) is vaak nodig om effectief af te vallen en dit op peil te houden door middel van uitgebreide veranderingen in levensstijl. Hoe eerder de therapie wordt gestart, hoe groter de kans op het herwinnen van een normaal gewicht.

Wat is de levensverwachting bij obesitas permagna?

Obesitas permagna wordt ook wel morbide obesitas (Latijnse morbidus ‘ziek’) genoemd, omdat deze vorm van overgewicht meestal tot een verscheidenheid aan ziekten leidt en daardoor in veel gevallen de levensverwachting aanzienlijk verkort. Veel voorkomende secundaire ziekten van obesitas permagna zijn diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en kanker.

Mensen met obesitas permagna ervaren ook vaak minachting van hun omgeving. Velen durven dan ook nauwelijks het huis uit, waar ze worden blootgesteld aan de veroordelende blikken van andere mensen. Dit sociale isolement verergert vaak de fysieke en psychologische problemen drastisch, wat er op zijn beurt toe leidt dat patiënten vervallen in zogenaamd “gefrustreerd eten”. Er ontstaat een vicieuze cirkel. Al deze factoren maken de therapie moeilijker.

Behandeling van obesitas permagna

Diëten boeken vaak slechts korte termijn succes bij obesitas graad 3. Veel patiënten komen na het dieet relatief snel weer op gewicht.

De oorzaken van obesitas graad 3

Net als bij de andere vormen van obesitas zijn er een aantal verschillende oorzaken van morbide obesitas. Obesitas graad 3 wordt echter vooral veroorzaakt door een te vetrijk dieet in combinatie met te weinig beweging. Dit betekent echter niet automatisch dat zwaarlijvige mensen hun ziekte altijd zelf veroorzaken.

Deskundigen hebben een aantal genen geïdentificeerd die tot overmatige eetlust leiden. De genen lijken ook nog een hele reeks andere effecten te hebben. Ze beïnvloeden onder meer de energiestofwisseling. Slanke mensen hebben bijvoorbeeld een relatief hogere basaalstofwisseling. Dit betekent dat ze zelfs in rust meer calorieën verbranden en dus beter beschermd zijn tegen overgewicht.

Een belangrijke factor voor het ontstaan ​​van obesitas permagna lijkt de leeftijd te zijn waarop een kind of adolescent al overgewicht heeft. Hoe jonger en hoe uitgesprokener het overgewicht, hoe groter de kans dat er ooit een BMI van meer dan 40 kg/m² wordt bereikt. Veel mensen met obesitas permagna hebben een echte ‘obesitascarrière’ achter de rug. Na verloop van tijd blijven ze aankomen. Moeilijkheden in de loop van het leven (rouw, mislukkingen, enz.) zijn vaak beslissende onderbrekingen die leiden tot steeds verdere gewichtstoename.

Hoe obesitas permagna voorkomen?

Als u overgewicht heeft, vraag dan uw huisarts om advies.