Vaccinatie tegen apenpokken: doelgroep, risico's

Kort overzicht

 • Beschrijving: Het pokkenvaccin Imvanex bevat niet-reproducerende levende virussen. Vanwege de nauwe relatie beschermt het tegen zowel “menselijke” als apenpokken.
 • Wie moet worden gevaccineerd? Homoseksuele mannen met vaak wisselende seksuele partners, medisch personeel en laboratoriumpersoneel met een verhoogd besmettingsrisico, mensen na nauw contact met besmette personen of besmettelijk materiaal.
 • Vaccinatieschema: Meestal twee doses met een tussenpoos van minimaal 28 dagen. Voor ouderen die tientallen jaren geleden zijn gevaccineerd, is één dosis voldoende als ze een intacte immuunafweer hebben.
 • Bijwerkingen: Hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn, vermoeidheid en reacties op de injectieplaats (pijn, zwelling, roodheid) komen zeer vaak voor.
 • Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het vaccin. Om veiligheidsredenen niet toedienen tijdens zwangerschap en borstvoeding (behalve mogelijk na een positieve risico-batenanalyse).

Wat is het apenpokkenvaccin?

Tegenwoordig vaccineren artsen tegen apenpokken (Mpox) met een pokkenvaccin dat in de EU is goedgekeurd als Imvanex en in de VS als Jynneos, dat ook is goedgekeurd tegen Mpox.

Daarom wordt aangenomen dat ze over het algemeen beter worden verdragen dan het pokkenvaccin dat tot de jaren tachtig werd gebruikt en dat werd gemaakt van levende virussen die zich nog steeds konden vermenigvuldigen.

Volgens de fabrikant bedraagt ​​de beschermende werking van het vaccin tegen infectie met apenpokken minimaal 85 procent. Het is echter nog niet mogelijk om definitieve uitspraken te doen over de exacte effectiviteit in het dagelijks leven, aangezien het tot nu toe voornamelijk in het laboratorium is getest.

De oudere Variola-vaccins zijn ook effectief tegen apenpokken. De meeste vijftigplussers werden nog steeds routinematig gevaccineerd voordat de pokken waren uitgeroeid. Ze hebben daarom vermoedelijk allemaal nog enige resterende bescherming tegen de pokken – en ook tegen de apenpokken vanwege de grote gelijkenis tussen de virussen. Het is echter onduidelijk hoe hoog deze vaccinatiebescherming na tientallen jaren daadwerkelijk is.

Nadat de pokken wereldwijd met succes waren uitgeroeid via vaccinatieprogramma's, werden de serievaccinaties opgeschort. In Duitsland was vaccinatie tegen pokken verplicht tot 1976; deze werd uiteindelijk in 1983 opgeschort.

Wie moet er nu gevaccineerd worden?

Imvanex kan zowel preventief (pre-expositie profylaxe) als na contact met een geïnfecteerde persoon of met infectieus materiaal (post-expositie profylaxe) worden toegediend. Dienovereenkomstig beveelt de STIKO momenteel vaccinatie tegen apenpokken aan voor:

 • Mannen met vaak wisselende mannelijke seksuele partners
 • Laboratoriumpersoneel dat routinematig werkt met besmettelijk monstermateriaal of onbeschermd contact heeft gehad met niet-geïnactiveerd apenpokkenmateriaal
 • Mensen die nauw lichamelijk contact hebben of hebben gehad met besmette personen via niet-intacte huid of slijmvliezen (bijvoorbeeld geslachtsgemeenschap, zoenen, knuffelen)
 • Mensen in de medische zorg die zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP2-masker, handschoenen, etc.) nauw contact hebben gehad met Mpox-patiënten, hun lichaamsvloeistoffen of met potentieel besmettelijk materiaal (zoals kleding of beddengoed)

Het risico op infectie met apenpokken is groot bij nauw – vooral intiem – contact. Dit geldt als een van de betrokkenen drager is van het virus. Deze transmissieroute en het infectierisico zijn voor alle mensen hetzelfde – ongeacht leeftijd of geslacht, man, vrouw of divers.

Bovendien is apenpokken sowieso niet in de eerste plaats een seksueel overdraagbare aandoening! Je kunt besmet raken door elk nauw lichamelijk contact of contact met besmettelijk materiaal: een vader met zijn kind, een arts met haar patiënt, peuters met elkaar.

Hoe wordt het vaccin gegeven?

Imvanex is goedgekeurd voor volwassenen van 18 jaar en ouder en wordt onder de huid geïnjecteerd (subcutane injectie).

In uitzonderlijke gevallen kan het apenpokkenvaccin ook aan kinderen worden toegediend na contact met een Mpox-patiënt of infectieus materiaal (profylaxe na blootstelling). Dit gebeurt buiten de goedkeuring van het vaccin om (“off-label”).

Preventieve vaccinatie

Over het algemeen dienen artsen twee vaccindoses van elk 0.5 ml toe, met een tussenpoos van ten minste 28 dagen.

Volgens deskundigen heeft iedereen die in het verleden tegen pokken is ingeënt echter slechts één vaccindosis nodig voor een booster – tenzij het mensen zijn met een immuundeficiëntie. Deze mensen krijgen altijd twee doses vaccin – ongeacht een eventuele eerdere pokkenvaccinatie.

Meer over het vaccineren van mensen met een verzwakt immuunsysteem leest u in het artikel Immunosuppressie en vaccinatie.

Vaccinatie na contact

In principe is vaccinatie tegen apenpokken na blootstelling aan te raden tot 14 dagen na contact met besmette personen of besmettelijk materiaal. Dit betekent dat de eerste dosis vaccin tijdens deze periode moet worden gegeven, en hoe eerder hoe beter:

Deskundigen zijn van mening dat vaccinatie binnen de eerste vier dagen na contact infectie waarschijnlijk zal voorkomen. Als de eerste vaccininjectie meer dan vier (tot 14 dagen) na het contact wordt toegediend, is het onwaarschijnlijk dat de ziekte kan worden voorkomen, maar deze kan in ieder geval worden afgezwakt.

De post-expositie vaccinatie wordt alleen gegeven als er geen (mogelijke) symptomen van apenpokken zijn (zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn, gezwollen lymfeklieren, huidveranderingen)! Anders raden deskundigen af ​​om Imvanex te geven.

Duur van het effect van de vaccinatie

Het is momenteel onduidelijk hoe lang de bescherming van Imvanex duurt. Er bestaat daarom geen precieze informatie over een boostervaccinatie. De reden hiervoor is dat Imvanex nooit ‘in het wild’ kon worden getest vanwege het uitblijven van de ziekte. De informatie over de werkzaamheid is ook gebaseerd op laboratoriumtests en niet op een getest beschermend effect in reële situaties.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. die voorkomen bij meer dan 1 op de 10 behandelde mensen) zijn dat wel

 • hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Spierpijn (myalgie)
 • 피로
 • Reacties op de injectieplaats (pijn, roodheid, zwelling, verharding en jeuk)

Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn koude rillingen, koorts, gewrichtspijn, keelpijn, hoesten, slapeloosheid, braken en diarree.

Mensen met atopische dermatitis (neurodermitis) vertonen verhoogde lokale en algemene symptomen als reactie op de vaccinatie.

Wie mag er niet worden gevaccineerd?

Patiënten die een allergische reactie hebben gehad op een eerdere dosis vaccin of op bepaalde bestanddelen van het vaccin mogen niet worden gevaccineerd. Dit kunnen bijvoorbeeld resten van kippeneiwit zijn. Dergelijke sporen zijn te wijten aan bepaalde productiestappen in de kweek van de vaccinvirussen in kippeneieren.

Uit voorzorg mag Imvanex niet worden toegediend tijdens zwangerschap en borstvoeding – tenzij artsen van oordeel zijn dat de potentiële voordelen van de vaccinatie in individuele gevallen opwegen tegen de potentiële risico’s voor moeder en kind.

Mogelijke interacties

Voor de zekerheid mag de apenpokkenvaccinatie niet samen met andere medicijnen (inclusief andere vaccins) worden toegediend. Onderzoekers hebben nog geen onderzoek uitgevoerd naar mogelijke interacties tussen Imvanex en andere geneesmiddelen.