Moleculen

Definitie

Moleculen zijn gedefinieerde chemische verbindingen waarin ten minste twee, maar meestal meer atomen covalent aan elkaar zijn gebonden. Typische atomen in moleculen zijn niet-metalen zoals carbon (C), waterstof (H), zuurstof (O), stikstof (N), zwavel (S), fosfor (P) en halogenen (fluor (F), chloor (Cl), broom (I), jodium (IK)). Organische verbindingen bevatten carbon atomen. De verschillende atomen verschillen in hun neiging om bindingen te vormen.

Properties

In strikte zin omvatten moleculen alleen ongeladen verbindingen. Moleculen zijn echter vaak geïoniseerd, dat wil zeggen positief of negatief geladen. In tegenstelling tot ionische verbindingen of zouten, de atomen in moleculen delen hun valentie-elektronen en geven ze niet aan de bindingspartner. Zouten zoals natriumchloride komen voor in de vorm van kristallen. In natriumchlorideis elk anion en elk kation in het ionenrooster omgeven door 6 tegenionen. De eigenlijke verbinding "NaCl" komt op deze manier niet voor, het geeft alleen de verhouding van de ionen aan. Moleculen, in tegenstelling tot zouten, hebben vaak een lager smelt- en kookpunt en verbranden of ontleden bij lagere temperaturen.

Voorbeelden

  • De meeste actieve farmaceutische ingrediënten zijn moleculen.
  • Water (H.2O)
  • Waterstof is aanwezig als diatomeeën (H2, HH) het kleinste en lichtste molecuul.
  • Zuurstof (O2)
  • Alcohol (ethanol)
  • Suiker (sucrose)
  • Cafeïne