BMR-vaccinatie: hoe vaak, voor wie, hoe veilig?

Wat is de BMR-vaccinatie?

De BMR-vaccinatie is een drievoudige vaccinatie die tegelijkertijd beschermt tegen infectie met mazelen-, bof- en rodehondvirussen. Het is een levende vaccinatie: het BMR-vaccin bevat mazelen-, bof- en rodehondvirussen die zich nog wel kunnen voortplanten, maar verzwakt zijn. Deze kunnen de betreffende ziekte niet meer veroorzaken. Niettemin reageert het immuunsysteem erop door specifieke antilichamen ter verdediging te produceren.

De BMR-vaccinatie kan ook worden toegediend als iemand al voldoende bescherming heeft tegen één of twee van de drie ziekten. Iemand die bijvoorbeeld al de bof heeft gehad en dus immuun is voor de ziekteverwekkers, kan de BMR-vaccinatie toch krijgen – er is geen verhoogd risico op bijwerkingen.

In zekere zin is het MMRV-vaccin een uitbreiding van het mazelen-bof-rodehondvaccin (BMR-vaccin). Dit viervoudige vaccin beschermt bovendien tegen ziekten veroorzaakt door varicella – de waterpokkenpathogenen.

Voordelen van de combinatievaccinatie

Een combinatievaccin zoals het BMR-vaccin heeft verschillende voordelen ten opzichte van enkelvoudige vaccins (single vaccins):

 • Minder bijwerkingen: Het verminderen van het aantal benodigde vaccinaties heeft ook het voordeel dat de gevaccineerde persoon minder snel een mogelijke vaccinreactie als gevolg van de BMR-vaccinatie zal moeten “verduren”.
 • Net zo draaglijk, net zo effectief: de BMR-vaccinatie wordt als net zo draaglijk en effectief beschouwd als de losse vaccinaties.

Enkelvoudige vaccins tegen mazelen, bof en rubella zijn momenteel helemaal niet beschikbaar in Duitsland.

BMR-vaccinatie bij verplichte vaccinatie tegen mazelen

Vaccinaties tegen mazelen, bof en rubella (meestal in combinatie toegediend als BMR-vaccinatie) worden in Duitsland in principe alleen aanbevolen door de Permanente Commissie voor Vaccinatie (STIKO) van het Robert Koch Instituut (RKI).

Naast de aanbevolen mazelenvaccinatie is de mazelenvaccinatie echter sinds maart 2020 voor bepaalde gevallen verplicht. Omdat er in dit land geen enkel vaccin tegen mazelen beschikbaar is, dienen artsen hier ook de BMR-vaccinatie toe.

Volgens de Mazelenbeschermingswet is vaccinatie tegen mazelen verplicht in de volgende gevallen:

 • Voor kinderen en adolescenten die al in een gemeenschapsomgeving werden verzorgd toen de Mazelenbeschermingswet van kracht werd (1 maart 2020), moet het bewijs van de ontvangen mazelenvaccinatie of de mazelenziekte uiterlijk op 31 juli 2021 zijn ontvangen.
 • De vaccinatievereiste tegen mazelen geldt ook voor adolescenten en volwassenen die werken of willen werken in een medische of gemeenschapsomgeving (ook als onderdeel van een reguliere vrijwilligerswerk of stage) als zij de mazelen niet hebben gehad en geboren zijn na 1970.
 • Op dezelfde manier moet iedereen die op 1 maart 2020 gedurende ten minste vier weken in een kindertehuis of in een gemeenschapsopvangcentrum voor asielzoekers, vluchtelingen of etnisch Duitse immigranten is gehuisvest, een bewijs overleggen van volledige bescherming tegen mazelenvaccinatie.

BMR-vaccinatie voor zuigelingen

Het Permanent Comité voor Vaccinatie beveelt aan dat alle zuigelingen vóór hun tweede verjaardag worden ingeënt tegen mazelen, bof en rubella. Artsen gebruiken hiervoor een combinatievaccin.

BMR-vaccinatie: hoe vaak en wanneer worden baby's gevaccineerd?

De eerste BMR-vaccinatie moet worden gegeven tussen de 11e en 14e levensmaand. Daarbij injecteren kinderartsen het BMR-vaccin meestal tegelijkertijd op de ene plaats en het varicellavaccin op een andere plaats – meestal in de laterale dijspieren links en rechts. Het viervoudige MMRV-vaccin vertoonde inderdaad een licht verhoogd risico op koortsstuipen wanneer het werd gebruikt als onderdeel van de initiële vaccinatie.

De tweede BMR-vaccinatie wordt doorgaans gegeven aan het einde van het tweede levensjaar, vóór de tweede verjaardag (dwz uiterlijk op de leeftijd van 23 maanden). Het is belangrijk dat er minimaal vier weken zitten tussen de twee vaccinatiedata, anders kan een verzwakte immuunrespons worden verwacht. In plaats van het drievoudige vaccin kan het MMRV-viervoudige vaccin ook zonder problemen bij de tweede vaccinatie worden geïnjecteerd.

Vroege BMR-vaccinatie vóór de elfde levensmaand

In principe kan de BMR-vaccinatie ook vóór de elfde levensmaand worden gegeven, vanaf de negende levensmaand. Dit is bijvoorbeeld nodig als de ouders hun kind op deze leeftijd aan een gemeenschapsinstelling willen geven – volledige vaccinatiebescherming tegen mazelen is dan verplicht.

Levenslange (hoewel niet 100%) bescherming tegen mazelen, bof en rubella wordt geboden door volledige basisimmunisatie door middel van twee BMR-vaccinaties. Een booster op een later tijdstip is dus niet nodig.

BMR-vaccinatie voor oudere kinderen en adolescenten

Voor oudere kinderen en adolescenten die als zuigeling niet (voldoende) ingeënt zijn tegen mazelen, bof en/of rubella, adviseren artsen om de immunisatie zo snel mogelijk in te halen:

 • Iedereen die als baby geen BMR-vaccinatie heeft gekregen, heeft een volledige basisimmunisatie nodig met twee doses BMR-vaccin met een tussenpoos van minimaal vier weken.
 • Als iemand als kind minimaal één BMR-vaccinatie heeft gekregen, geven artsen alsnog de ontbrekende tweede dosis om de basisimmunisatie (MMR-inhaalvaccinatie) te voltooien.

Hetzelfde geldt voor jongeren die zich verplicht moeten laten vaccineren tegen mazelen – omdat ze nooit de mazelen hebben gehad en bijvoorbeeld naar een school of opleidingsinstelling willen gaan of stage willen lopen in een kleuterschool.

BMR-vaccinatie voor volwassenen

Soms is de BMR-vaccinatie voor volwassenen puur een aanbeveling – bijvoorbeeld voor voldoende bescherming tegen rodehond vóór de zwangerschap. Het kan echter ook verplicht zijn om aan de vaccinatievereiste tegen mazelen te voldoen (omdat er niet één vaccin tegen mazelen bestaat).

Trefwoord rubella

Deskundigen raden BMR-vaccinatie aan aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd als ze als kind niet of slechts één keer tegen rubella zijn gevaccineerd, of als hun vaccinatiestatus onduidelijk is. Hetzelfde geldt voor werknemers in de kindergeneeskunde, verloskunde, prenatale zorg of gemeenschapsinstellingen.

Trefwoord Bof.

Voor iedereen geboren na 1970 die als kind niet of slechts één keer tegen de bof is ingeënt of bij wie de vaccinatiestatus voor de bof onduidelijk is, adviseert de STIKO in de volgende gevallen om beroepsmatige redenen een eenmalige BMR-vaccinatie:

 • Beroep in de gezondheidszorg in de directe patiëntenzorg (bijvoorbeeld verpleging).
 • @ activiteit in een gemeenschapsvoorziening of onderwijsinstelling

Trefwoord mazelen

De situatie is anders als er een vaccinatieplicht tegen mazelen bestaat – bijvoorbeeld omdat een volwassene geboren na 1970 in een dokterspraktijk of kleuterschool wil werken. Dan geldt het volgende:

 • Eén enkele BMR-vaccinatie is alleen voldoende als de betrokkene als kind minimaal één vaccinatie tegen mazelen heeft gekregen.
 • Als het individu als kind nooit tegen mazelen is gevaccineerd of als de vaccinatiestatus onduidelijk is, zijn twee mazelenvaccinaties (dwz twee doses van het BMR-vaccin) vereist.

BMR-vaccinatie: bijwerkingen

De meeste mensen verdragen de BMR-vaccinatie goed. Een vaccinreactie komt echter minder vaak voor na de tweede BMR-vaccinatie dan na de eerste.

Reacties op de injectieplaats, zoals roodheid, zwelling en pijn, ontwikkelen zich vaak tijdelijk in de eerste paar dagen na vaccinatie. Deze geven aan dat het immuunsysteem reageert op de vaccinatie.

Af en toe zwellen nabijgelegen lymfeklieren op. Daarnaast kunnen gedurende korte tijd milde algemene klachten optreden, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, maag-darmklachten of een verhoogde lichaamstemperatuur. Dit laatste kan bij zuigelingen en jonge kinderen ook gepaard gaan met koortsstuipen. Meestal blijft dit echter zonder gevolgen.

Soms treedt er na BMR-vaccinatie een milde zwelling van de parotisklier op. Af en toe melden adolescenten en volwassenen (maar zeer zelden kinderen) ook gewrichtsklachten. Milde zwelling van de testis na BMR-vaccinatie is ook mogelijk, maar zeldzaam.

Zeer zelden reageren gevaccineerde personen allergisch op het BMR-vaccin of met langdurige gewrichtsontsteking. Af en toe neemt het aantal bloedplaatjes af, maar slechts tijdelijk (bloedplaatjes = trombocyten zijn belangrijk voor de bloedstolling).

In enkele geïsoleerde gevallen wereldwijd is hersenontsteking gemeld na BMR-vaccinatie. Tot nu toe is er echter geen verband aangetoond tussen de ontsteking en de BMR-vaccinatie.

BMR-vaccinatie en autisme

Bovendien hebben daaropvolgende grootschalige onderzoeken van hoge kwaliteit (bijvoorbeeld een Deens onderzoek onder meer dan 530,000 kinderen) aangetoond dat er geen verband bestaat tussen BMR-vaccinatie en autistische stoornissen.

BMR-vaccinatie: wie mag het niet krijgen?

Medische professionals raden BMR-vaccinatie af in de volgende gevallen:

 • Als er sprake is van acute koorts (> 38.5 graden Celsius) of een acute ernstige ziekte
 • Bij een bekende allergie voor één van de bestanddelen van het BMR-vaccin
 • Tijdens de zwangerschap (zie hieronder)

In gevallen van ernstige aantasting van het immuunsysteem (bijvoorbeeld bepaalde aangeboren immunodeficiënties, HIV-infectie) moeten getroffen personen met hun behandelend arts bespreken of BMR-vaccinatie geschikt is. Het falen van de vaccinatie kan voornamelijk optreden omdat het immuunsysteem te zwak is om vaccinbescherming op te bouwen.

BMR-vaccinatie: zwangerschap en borstvoeding

BMR-vaccinatie bestaat uit levende vaccins. Het is daarom gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen mogen over het algemeen geen levende vaccins krijgen. De verzwakte ziekteverwekkers kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind, zelfs als ze de moeder geen schade toebrengen.

Na een BMR-vaccinatie moet een zwangerschap minimaal vier weken worden vermeden!

Als er echter per ongeluk een vaccinatie is gegeven, is het meestal niet nodig om de zwangerschap af te breken. Er zijn talloze vaccinaties tijdens of kort voor de zwangerschap beschreven die niet resulteerden in een verhoogd risico op misvormingen bij het kind.