Middenhersenen (Mesencephalon): Anatomie en functie

Wat is de middenhersenen?

De middenhersenen (mesencephalon) zijn een deel van de hersenstam in de hersenen. Het is onder meer verantwoordelijk voor de controle op de coördinatie. Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij het horen en zien, maar ook bij het voelen van pijn.

De middenhersenen bestaan ​​uit verschillende delen: Naar achteren (dorsaal) ligt het dak van de middenhersenen (tectum mesencephali) met de viervoudige heuvelplaat (lamina tecti of quadrigemina). In het midden (richting de buik = ventraal) bevindt zich het tegmentum mesencephali (kap). Vooraan bevinden zich twee uitstulpingen, de craniale crura cerebri, waartussen zich een put (fossa interpeduncularis) bevindt waarin de 3e hersenzenuw loopt.

Middenhersendak met tetrapodplaat.

De tetrapodplaat is door een longitudinale en transversale groef in vier heuvels verdeeld (twee bovenste: superieure colliculi en twee onderste: inferieure colliculi). Tussen de bovenste twee heuvels ligt de pijnappelklier (corpus pineale) van het diencephalon.

Van elk van de vier heuvels loopt een koord dat uitmondt in het diencephalon. De bovenste streng trekt deels in de visuele heuvel, deels in het visuele pad (tractus opticus). Een koord uit de achterste heuvel, een primair gehoorcentrum, draagt ​​vezels uit de centrale gehoorgang. Tussen de onderste twee heuvels bevindt zich een strook witte stof, aan de kant waarvan de 4e hersenzenuw (zenuw trochlearis) uitkomt.

Middenhersenen dak

Cerebrale steeltjes

De hersenstelen aan de voorkant van de basis van de middenhersenen worden doorboord door bloedvaten en een andere hersenzenuw, de oculomotorische zenuw (3e hersenzenuw), komt hier naar buiten.

De middenhersenen worden doorkruist door de aquaeductus mesencephali, de dunne, kanaalachtige verbinding tussen de IIIe en IVe hersenventrikels (ventrikels). Hersenventrikel (ventrikel).

Wat is de functie van de middenhersenen?

De middenhersenen maken deel uit van het extrapiramidale systeem, waar de controle over bewegingen plaatsvindt. Het mesencephalon is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aansturen van bijna alle oogspieren – bijvoorbeeld het openen en sluiten van de oogleden – via de derde hersenzenuw (oculomotorische zenuw).

Een kern van de 5e hersenzenuw (nervus trigeminus) bevindt zich in de middenhersenen. Het is verantwoordelijk voor de gevoeligheid van de kauwspieren, het kaakgewricht en de externe oogspieren.

Het koord dat van de viervoudige plaat van de middenhersenen naar het optische kanaal trekt, voert het pad voor de pupilreflex.

De nucleus ruber trekt in het ruggenmerg en beïnvloedt de spiertonus. Signalen voor beweging worden gemedieerd in de substantia nigra. Via de middenhersenen worden prikkels afkomstig van het ruggenmerg en via het diencephalon doorgegeven aan de grote hersenen. In de tegenovergestelde richting worden prikkels uit de grote hersenen doorgegeven aan zenuwcellen in het ruggenmerg die verantwoordelijk zijn voor de motorische functie.

Waar bevinden zich de middenhersenen?

De middenhersenen bevinden zich tussen de brug (pons) en het diencephalon. Het omringt de aquaeductus mesencephali.

Welke problemen kunnen de middenhersenen veroorzaken?

Wanneer de middenhersenen beschadigd zijn (bijvoorbeeld door een tumor), zijn er stoornissen in beweging, gang en concentratie. Verstoringen in oogbewegingen en pupillen kunnen ook wijzen op een tumor in het mesencephalon.

De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door een achteruitgang van de cellen in de substantia nigra. De neurotransmitter dopamine, die nodig is voor de overdracht van prikkels, ontbreekt. Het resultaat is disfunctie en stoornissen in de motorische functie.

Veranderingen in de substantia nigra van de middenhersenen zijn ook verantwoordelijk voor aandachtstekortstoornis (ADD) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

Wanneer de middenhersenen beschadigd zijn, zijn de getroffen personen versuft en reageren ze vertraagd op externe stimuli.