Methoden voor sportmedisch onderzoek

Sportmedische onderzoeksmethoden zijn belangrijke elementen bij het bepalen van een sportactiviteitsprofiel en worden daarom op veel verschillende gebieden toegepast. Een sportmedisch onderzoek kan om verschillende redenen plaatsvinden. Het kan het doel zijn om de atletische prestatie van een persoon te bepalen, maar ook om bepaalde risico's uit te sluiten die kunnen optreden tijdens sportactiviteiten.

Vaak treden er bevindingen of afwijkingen op die mogelijk een langdurig ziektepotentieel hebben, maar die kunnen worden geëlimineerd door vroege detectie. De belangrijkste taak van sportmedische onderzoeksmethoden is het uitsluiten van contra-indicaties voor sportactiviteiten. In principe dient ieder mens zich sportmedisch één keer te laten onderzoeken om risico's uit te sluiten en zijn prestatie beter te kunnen beoordelen.

Er zijn echter ook aanbevelingen voor welke groepen mensen een sportmedisch onderzoek moeten ondergaan. Kinderen vanaf tien jaar met het doel om te sporten dienen zich te laten onderzoeken om mogelijke problemen te voorkomen en hun geschiktheid voor sport. Evenzo moeten personen ouder dan 30 jaar die nieuwkomers zijn in de sport of die gedurende ten minste vijf jaar niet hebben deelgenomen aan sport, zich laten onderzoeken om risico's en contra-indicaties voor lichaamsbeweging uit te sluiten.

Elke sporter van 35 jaar of ouder moet een sportmedisch onderzoek ondergaan, omdat het lichaam verandert met de leeftijd en de belasting niet zo hoog is en de omstandigheden niet meer optimaal zijn. Ook hier gaat het vooral om het vermijden van mogelijke ziektepatronen door sporten. Vooral atleten die hebben volksgezondheid problemen en wil gaan sporten, moet zeker naar een sportarts gaan voordat ze beginnen. Een grote groep mensen zijn mensen die revalidatie nodig hebben vanwege ziekte, sportverwondingen of de toenemende leeftijd. Deze groep patiënten heeft een nauwkeurig sportmedisch onderzoek nodig om erachter te komen met welke stressnormatieve revalidatie kan en moet worden gedaan.