Metastasen: oorzaken, symptomen en behandeling

Metastasen zijn in principe altijd een zogenaamde dochtertumor van een tumor of tumorachtig weefsel. Deze dochtertumor bevindt zich meestal altijd buiten het reeds of oorspronkelijk aangetaste deel van het lichaam van de aangedane persoon.

Wat zijn uitzaaiingen?

Metastasen worden alleen gevormd door de kwaadaardige tumoren. Tijdens het vormen metastasenvindt celdeling van de zieke of gedegenereerde cellen plaats. Deze afgesplitste cellen komen in de bloed stroom van de getroffen persoon en worden zo naar de verschillende plaatsen in het menselijk lichaam getransporteerd, waar ze zich weer in weefselgebieden nestelen. EEN distributie van de afgesplitste tumorcellen is ook mogelijk via de weefselvocht​ De grootte van een bestaande tumor heeft echter niets te maken met de daadwerkelijke vorming van uitzaaiingen, want wanneer borstkanker wordt gediagnosticeerd, kan metastase zelfs optreden bij zeer kleine tumoren, kleiner dan een centimeter.

Oorzaken

De oorzaken van metastasen zijn bestaande kwaadaardige tumoren. Metastase wordt dus altijd bedoeld met de zogenaamde verspreiding van bestaande tumoren naar andere delen van het lichaam. Als een bestaande kanker wordt gediagnosticeerd in een vergevorderd stadium, er zijn ook uitzaaiingen. In dit geval is de kans op genezing al verkleind. Het exacte oorzaakmechanisme en de bijbehorende oorzaken van metastasen zijn nog niet volledig begrepen, omdat kanker cellen groeien ongecontroleerd in het menselijk lichaam. Celdeling is hierbij een zeer belangrijk gegeven, omdat tijdens het delen van de cellen de verbinding met het omringende weefsel voor een zeer korte tijd wordt onderbroken. Gedurende deze korte tijd kunnen de gedegenereerde cellen zich door de weefselvocht en bloedbaan. Heel vaak de weefselvocht knooppunten worden aangetast, omdat ze de tumorcellen eruit filteren. In principe kan over de oorzaak van uitzaaiingen gezegd worden dat er altijd een kwaadaardige tumor aanwezig moet zijn, pas dan kunnen de uitzaaiingen zich geleidelijk in het omringende weefsel nestelen. In wezen hangt metastase echter af van het type tumor en de plaats van oorsprong van de betreffende ziekte, het is bij de getroffen patiënten.

Symptomen, klachten en tekenen

Metastasen zijn het geavanceerde beeld van een kanker​ Het kan verschillende vormen aannemen, omdat de symptomen afhankelijk zijn van waar in het lichaam metastasen zijn ontstaan. Sommige uitzaaiingen zijn van buitenaf al zichtbaar. In aanvulling op huid metastasen op het huidoppervlak, dit geldt met name voor uitzaaiingen naar de lymfeklieren, die meestal vergroot en vaak gemakkelijk voelbaar zijn wanneer ze worden aangetast. Typische plaatsen hiervoor zijn de lies, de oksel, het sleutelbeen en de zijkanten van de nek​ Andere metastasen laten zich daarentegen voelen in functionele beperkingen van interne organen. Long metastasen kunnen dat bijvoorbeeld leiden tot kortademigheid en bloed in de sputum. Hersenen uitzaaiingen veroorzaken verschillende symptomen. Afhankelijk van hun locatie kunnen ze leiden tot geheugen stoornissen of spraakproblemen, duizeligheid of flauwvallen, en gebreken in andere delen van het lichaam, zoals benen en vingers. Metastasen naar de lever zijn vaak merkbaar door vergeling van de huid en 피로​ Omdat metastasen tekenen zijn van een voortschrijdende kanker, zijn ze vaak herkenbaar aan een duidelijk verminderd vermogen om te oefenen. Patiënten hebben vaak ook een opvallende bleekheid. Dit is meestal de oorzaak van de bloedarmoede dat gepaard gaat met veel kankers. Dit is vooral het geval wanneer uitzaaiingen zich in de spinal cord gebied, waar bloed vorming voor het lichaam vindt plaats.

Complicaties

Metastasen zijn al een ernstige complicatie van kanker. Hun migratie in het lichaam leidt, afhankelijk van hun aantal en vertakkingen, tot andere ernstige complicaties. Metastasen kunnen dus in principe alle delen van het lichaam aantasten die zijn verbonden met het lymfestelsel en het bloed circulatie systemen. Het oversteken van de bloed-hersenbarrière is mogelijk. Dienovereenkomstig zijn de complicaties die worden veroorzaakt door het verspreiden van tumoren talrijk. Bijzonder gevaar ontstaat door diffuse carcinomatose wanneer tumoren metastaseren. Zo'n voorwaarde betekent dat een orgaan of weefsel wanordelijk wordt binnengedrongen door kankercellen, wat een operatie aanzienlijk bemoeilijkt bij afwezigheid van een primaire tumor. chemotherapie​ Metastasen in de hersenen zijn ook bijzonder gevaarlijk, omdat ze moeilijk te bedienen zijn en leiden tot de meest omvangrijke beperkingen. Een grote hoeveelheid uitzaaiingen in de hersenen correleert - afhankelijk van hun locatie - met een zeer hoog sterftecijfer. Bovendien kan een reeds uitgezaaide tumor zijn uitzaaiingen zo ver verspreiden dat vooral kleine opeenhopingen van kankercellen over het hoofd kunnen worden gezien. Het is dus mogelijk dat er jaren nadat de kanker is behandeld nog meer tumoren kunnen worden gevonden als gevolg van de eerdere metastase. Alle andere complicaties van metastasen zijn congruent met die van kanker. Als de uitzaaiingen eenmaal zijn uitgezaaid, is volledige behandeling van de kanker vaak moeilijk of onmogelijk.

Wanneer moet je naar een dokter?

Metastasen komen voor in de late stadia van kanker en zijn een dringende reden om naar een arts te gaan. Meestal denkt de patiënt zelf niet eens aan kanker of zelfs uitzaaiingen, maar merkt nu pas de eerste symptomen op. Sommige kankers zijn zo verraderlijk en moeilijk op te merken dat de patiënt pas beseft dat er iets mis is als de uitzaaiingen zich verspreiden. Kankerpatiënten met een bekende diagnose moeten daarentegen hun behandelende oncoloog raadplegen over hoe ze de vorming van uitzaaiingen kunnen opmerken. Afhankelijk van het type kanker en het deel van het lichaam dat wordt aangetast, kan een eenvoudige regelmatige palpatie voldoende zijn om veranderingen, zoals nieuwe tumoren, vroegtijdig op te merken. Als er niets te zien of te voelen is, maar de symptomen van kanker zijn veranderd, moet dit ook worden onderzocht door de behandelende arts. Zelfs als ze beter zijn geworden, moet de dokter dat weten. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen zowel reguliere preventieve onderzoeken worden bijgewoond als onderzoeken thuis zelfstandig worden afgenomen. In het beste geval wordt kanker op natuurlijke wijze opgespoord voordat het zelfs kan uitzaaien. Deze onderzoeken moeten regelmatig worden bijgewoond en uitgevoerd, want hoe eerder mogelijke metastasen worden gedetecteerd, hoe beter de prognose van de patiënt eruitziet. Daarnaast vallen preventieve controles onder volksgezondheid verzekeraars zodra de patiënt een bepaalde leeftijd bereikt.

Behandeling en therapie

Er zijn verschillende opties voor de behandeling van metastasen, omdat ze zowel chirurgisch als chemotherapeutisch en medicinaal kunnen worden behandeld. maatregelen​ Bij de behandeling van metastasen hangt het natuurlijk ook af van de locatie van de dochtertumoren, afhankelijk van welke operatie of andere maatregelen worden gebruikt. Een standaard therapie voor metastasen, vooral botmetastasen, is de administratie of bisfosfonaten​ Deze zijn bijzonder drugs die een verhoogde incorporatie van mineralen en calcium in de botten​ Hierdoor kan het botverlies veroorzaakt door de bestaande tumor worden verminderd en kan de regeneratie van de reeds aangetaste botdelen beginnen.

Vooruitzichten en prognose

De vorming van metastasen is meestal synoniem met een negatieve prognose. Ze vertegenwoordigen de meest voorkomende doodsoorzaak bij kankerpatiënten. Als een tumor zich nog niet heeft verspreid, is de behandeling veel belovender. In principe is de medische wetenschap tegenwoordig in staat om de voortgang van metastasen te vertragen. Een definitieve genezing wordt echter in de overgrote meerderheid van de gevallen als onmogelijk beschouwd. Dit vereist de volledige verwijdering van alle tumoren. De resterende levensjaren worden aanzienlijk verkort als de uitzaaiingen zich hebben gevormd op vitale organen. Long betrokkenheid wordt bijvoorbeeld als zeer ongunstig beschouwd. Slechts elke tweede patiënt overleeft tot het vijfde levensjaar. Ook de spreiding speelt een rol. Als het aantal tumoren uit de hand loopt, chemotherapie is meestal de enige optie. In principe onthouden van nicotine en alcohol evenals een gezonde dieet in het decennium voorafgaand aan de prognose de kans op succes vergroten. Als alle metastasen en de oorspronkelijke tumor succesvol zijn verwijderd, moet de patiënt nog steeds een beperkte levensverwachting verwachten. De ervaring leert dat in een groot aantal gevallen nieuwe tumoren ontstaan. Nazorg speelt daarom een ​​belangrijke rol.

het voorkomen

In wezen is er hier op te merken dat na een diagnose van kanker, zeker maatregelen worden altijd genomen om uitzaaiingen of recidieven te voorkomen. Niemand kan dit echter voorspellen, maar getroffen patiënten moeten ervoor zorgen dat vervolgonderzoeken zo kort mogelijk plaatsvinden. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat uitzaaiingen niet terugkeren. Naast de huisartsgeneeskunde dienen zeker ook alternatieve geneeswijzen gebruikt te worden. Dit moet echter worden besproken met de verantwoordelijke oncoloog, omdat men zich alleen moet omringen met erkende en ervaren alternatieve behandelaars, om expliciete successen te kunnen registreren.

Nazorg

De eigenlijke kankerbehandeling wordt gevolgd door de nazorg. In dit proces krijgen patiënten geïndividualiseerde zorg. Tumor nazorg vormt dus een belangrijk onderdeel van kanker therapie​ Een van de belangrijkste doelen van tumor-nazorg is het tijdig opsporen van een nieuwe tumor of uitzaaiingen (dochtertumoren) in andere delen van het lichaam. Door een vroege diagnose kunnen onmiddellijk passende behandelingsmaatregelen worden genomen, zelfs voordat de symptomen beginnen. De kwaliteit van leven van de patiënt speelt ook een belangrijke rol bij de follow-up van kanker. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de gevolgen van de ziekte of haar te verduidelijken therapie over het dagelijkse leven van de getroffen persoon. De therapeuten ondersteunen de patiënten ook bij het verwerken van de ernstige ziekte. Indien nodig kunnen zij contact leggen met verschillende contacten, en soms kan contact met zelfhulpgroepen helpen evenwicht het emotionele evenwicht door iemand ervan bewust te maken dat hij niet alleen is met zijn lijden. Afhankelijk van het type, de omvang en de behandeling van de tumor stelt de arts een individueel nazorgplan op. Het is niet ongebruikelijk dat er een soepele overgang is tussen metastasetherapie, follow-up en nazorg. De duur van de vervolgbehandeling hangt af van hoe lang de patiënt lijdt aan de effecten van de tumorziekte en wanneer het risico op recidief is afgenomen. Hiervoor wordt in de regel vijf jaar geraamd. Naast de kankersoort zijn ook de bijwerkingen en late effecten van de ziekte en behandeling en het individuele beloop van de kanker van belang voor de nazorg.

Wat u zelf kunt doen

Regressie van metastasen wordt bij een groot aantal patiënten als onwaarschijnlijk beschouwd. In de meeste gevallen kunnen metastasen alleen via een operatie worden verwijderd. Desalniettemin hebben sommige patiënten jarenlang consequent gemeld dat ze hun volksgezondheid na het aanbrengen van veranderingen in levensstijl. Dit omvat ook de regressie van metastasen. EEN vitamine-rijk en evenwichtig dieet is in dit opzicht bijzonder nuttig, hoewel er onvoldoende statistisch bewijs is voor de effectiviteit. Daarom moeten de adviezen en tips van verschillende aanbieders op individuele basis worden bekeken. Desalniettemin zijn medische experts het erover eens dat er verschillende voedingsmiddelen zijn die gunstig zijn voor het herstel van kanker. EEN suiker-vrij dieet of vruchtensappen zijn er onder. Daarnaast zijn er diëten supplementen die worden aangeboden voor onderhoud volksgezondheid​ Naast een gezond dieet worden voldoende lichaamsbeweging en lichte sportactiviteiten als ondersteunend voor het algemeen welzijn beschouwd. De consumptie van schadelijke stoffen zoals nicotine or alcohol moet volledig worden vermeden. Voldoende slaap, het vermijden van onnodig spanning en verschillende ontspanning technieken worden ook met groot succes aanbevolen. Patiënten ervaren in sommige gevallen een verbetering van hun gezondheid tijdens het optreden yoga, autogene training or meditatie​ Het stabiliseren van mentale vermogens helpt bij het omgaan met de huidige omstandigheden.