MERS-CoV

Kort overzicht

 • Wat is MERS? Een (vaak) ernstige luchtwegaandoening veroorzaakt door de ziekteverwekker MERS-CoV.
 • Frequentie: (Zeer) zelden, in totaal ongeveer 2,500 geregistreerde gevallen wereldwijd (stand 2019), na 2016 is het aantal diagnoses sterk gedaald.
 • Symptomen: Koorts, hoesten, kortademigheid, longontsteking, vaak neurologische stoornissen en in ernstige gevallen orgaanschade; incubatietijd ongeveer 14 dagen.
 • Diagnose: PCR-test, antilichaamtest, intensieve medische monitoring.
 • Behandeling: Meestal intensieve zorg, geen gevestigde medicamenteuze therapie beschikbaar; experimenteel gebruik van proteaseremmers en immunomodulatoren; vaccin momenteel niet beschikbaar.
 • Prognose: Vaak ernstig; een derde van de patiënten sterft.

Wat is MERS?

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) is een ernstige luchtwegaandoening die wordt veroorzaakt door een infectie met de ziekteverwekker MERS-CoV (“Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus”).

MERS gaat gepaard met typische klachten als koorts, hoesten en kortademigheid. Het sterftecijfer is hoog: ongeveer een derde van de besmette mensen sterft.

Net als SARS en Sars-CoV-2 behoort MERS-CoV tot het geslacht bèta-coronavirus. Er wordt aangenomen dat het zich heeft verspreid van dromedarissen naar mensen. MERS-CoV is dus een zoönotisch virus.

Distributie

De ziekteverwekker werd voor het eerst ontdekt in Saoedi-Arabië in 2012. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vervolgens in 2,500 wereldwijd ongeveer 2019 gevallen gedocumenteerd. Het aantal gevallen wereldwijd is dus laag. Bovendien nam de verspreiding van MERS-CoV vanaf 2016 abrupt af.

De meeste bekende gevallen deden zich voor op het Arabische schiereiland, afgezien van een andere grote (geïsoleerde) uitbraak in 2015 in Zuid-Korea.

In totaal zijn gevallen bevestigd in 27 landen, waaronder staten in Noord-Amerika, Zuid-Azië en Europa. Hier hadden ze echter gevolgen voor reizigers die op het hoogtepunt van de verspreiding op het Arabische schiereiland waren geweest. Dergelijke geïsoleerde infectiehaarden resulteerden echter niet in een grootschalige, ongecontroleerde infectie.

Is het mogelijk om je te laten vaccineren tegen MERS?

Nee. Er is momenteel geen goedgekeurd MERS-vaccin. Deskundigen van het Duitse Centrum voor Infectieonderzoek (DZIF) werken echter aan een eerste kandidaat-vaccin tegen de MERS-ziekteverwekker: MVA-MERS-S. Dit vaccin is gebaseerd op vectortechnologie zoals die wordt gebruikt voor het MERS-vaccin.

Deze is gebaseerd op dezelfde vectortechnologie als bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin tegen SARS-CoV-2. Onderzoekers gebruiken een verzwakt koepokkenvirus (gemodificeerd vaccinia ankaravirus, MVA) als vector (“genenshuttle”). In een eerste pilotstudie bleek MVA-MERS-S goed verdragen te worden en was het in staat robuuste antilichaamreacties te genereren.

Beide kandidaat-vaccins bevinden zich in een vroeg ontwikkelingsstadium. Op basis van deze veelbelovende eerste resultaten zijn echter verdere studies op grotere schaal gepland.

Wat zijn de symptomen van MERS?

Als typische luchtwegaandoening presenteert MERS zich met de volgende symptomen:

 • Hoest
 • Keelpijn
 • Fever
 • Ademhalingsproblemen
 • Kortademigheid
 • Ernstige longontsteking (longinfectie)
 • longfalen

Bovendien vertoonden MERS-patiënten ook:

 • Spier- en gewrichtspijn
 • Diarree
 • malaise en braken
 • Nierfalen

De periode tussen infectie en het optreden van de eerste symptomen van de ziekte bedraagt ​​twee tot veertien dagen (incubatietijd). De ernst van de symptomen varieert van asymptomatisch tot zeer ernstig.

Patiënten die een ernstig beloop van de ziekte ontwikkelen, hebben doorgaans intensieve zorg nodig. Vooral kwetsbare groepen worden getroffen door een ernstig beloop. Dit zijn oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem, maar ook mensen die aan reeds bestaande ziekten lijden.

Een definitieve beoordeling van welke neurologische complicaties met welke frequentie zouden kunnen voortvloeien uit een overleefde MERS-CoV-infectie is met de huidige kennis nog open. De gedocumenteerde gevallen zijn grotendeels gebaseerd op individuele casusrapporten.

Hoe wordt de diagnose MERS-CoV gesteld?

MERS kan betrouwbaar worden gedetecteerd door een PCR-test in gespecialiseerde laboratoria. Deze reageert op het karakteristieke genetische materiaal van het virus.

Idealiter worden secreties uit de diepere luchtwegen als monstermateriaal gebruikt. Artsen verkrijgen deze door middel van een zogenaamde bronchoscopie. Mond-, neus- en keeluitstrijkjes, zoals die afgenomen worden voor tests op Sars-CoV-2, zijn doorgaans minder geschikt. Dit komt omdat MERS-CoV vooral de diepe luchtwegen aantast. Dit is waar de hoeveelheid detecteerbaar virus het hoogst is.

Nog preciezere informatie kan worden verkregen door volledige genoomsequencing van de ziekteverwekker.

Antilichaamtesten kunnen daarentegen worden gebruikt om conclusies te trekken over een vroegere MERS-ziekte. Ze zijn niet geschikt voor een acute diagnose, omdat het enige tijd duurt voordat het immuunsysteem van de geïnfecteerde persoon met specifieke (detecteerbare) antilichamen op de MERS-ziekteverwekker reageert.

Gemeenschappelijke kenmerken van MERS-CoV, SARS en Sars-CoV-2?

SARS, MERS-CoV en Sars-CoV-2 zijn omhulde RNA-virussen van het geslacht Betacoronavirus. Ze behoren tot de coronavirusfamilie (Coronaviridae) en kunnen ziekten bij de mens veroorzaken.

Hun genetisch materiaal bestaat uit een enkelstrengs ribonucleïnezuur (RNA). Het genetische materiaal van MERS-CoV en (SARS en) Sars-CoV-2 is grotendeels identiek. Dat wil zeggen dat MERS-CoV (structureel) vrijwel identiek is aan Sars-CoV-2.

Het virale genoom slaat alle informatie op die het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen in de geïnfecteerde gastheercel. Het bevat dus alle blauwdrukken voor eiwitten die nodig zijn om nieuwe virusdeeltjes te bouwen en het virale genoom zelf te kopiëren.

Het MERS-CoV-genoom bestaat uit ongeveer 30,000 nucleobasen die met name coderen voor drie soorten virale eiwitten:

RNA-afhankelijke RNA-polymerasen: MERS-CoV bezit twee verschillende RNA-replicasen (ORF1ab, ORF1a). Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor het repliceren van het RNA-genoom in de gastheercel.

Structurele eiwitten: Dit zijn de eiwitten die het MERS-CoV-virusdeeltje zijn uiterlijke (en innerlijke) vorm geven:

 • Spike-eiwit (S): externe eiwitstructuur waarmee MERS-CoV menselijke longcellen kan infecteren.
 • Nucleocapside (N): Een structureel eiwitmolecuul dat het virale genoom stabiliseert.
 • Envelopeiwit (E): deel van de buitenste envelop van het virusdeeltje.

Niet-structurele eiwitten: Daarnaast zijn er nog andere zogenaamde niet-structurele eiwitten – ook wel “accessoire eiwitten” genoemd – aanwezig in het genoom van MERS-CoV (waaronder ORF 3, ORF 4a, ORF 4b, ORF 5). Hoewel nog niet overtuigend bewezen, bespreken deskundigen of deze eiwitten mogelijk belangrijke processen van de menselijke immuunafweer remmen (die fungeren als zogenaamde “interferonantagonisten”).

Waarom was er geen MERS-CoV-pandemie?

Waarom er geen sprake was van een MERS-CoV-pandemie is nog niet definitief verklaard. Deskundigen vermoeden dat het verband houdt met het specifieke infectiemechanisme van MERS-CoV, dat verschilt van de zeer besmettelijke ziekteverwekker Sars-CoV-2.

Zoals typisch is voor de meeste luchtwegaandoeningen, verspreidt MERS-CoV zich voornamelijk door druppelinfectie of via aerosolen. MERS-CoV lijkt echter niet de bovenste luchtwegen te kunnen infecteren.

Sars-CoV-2 komt menselijke cellen binnen via de ACE2-receptor, die wijd verspreid is in het lichaam – en ook aanwezig is in de bovenste luchtwegen. MERS-CoV lijkt daarentegen uitsluitend de zogenaamde “dipeptidylpeptidase 4-receptor” (DPP4 of CD26) als “poort” te gebruiken.

Deze ongelijke verdeling van de DPP4-receptor in de luchtwegen en de longen zou de ‘gematigde’ infectiviteit van MERS-CoV kunnen verklaren. Dit lijkt ook de reden te zijn waarom MERS-CoV zich tijdens de maximale verspreidingsfase niet ongecontroleerd verspreidde.

Hoe wordt MERS behandeld?

Een algemeen aanvaarde medicamenteuze behandeling die MERS kan genezen, is momenteel niet beschikbaar.

Artsen proberen daarom in geval van nood de gezondheid van getroffen patiënten zo goed mogelijk te stabiliseren. Hierdoor kan het immuunsysteem van de getroffenen tijd kopen om het MERS-virus te verslaan.

Gebruik van reeds bekende antivirale middelen?

In sommige gevallen gebruiken artsen ook medicijnen die al tegen andere ziekten zijn ontwikkeld. Hier spelen “breedspectrum antivirale middelen” een bijzondere rol. Deze medicijnen zouden op zijn minst de replicatie van de MERS-ziekteverwekker bij geïnfecteerde patiënten moeten vertragen. Combinaties van actieve ingrediënten worden besproken:

Lopinavir en ritonavir: Ook de combinatiegeneesmiddelen lopinavir en ritonavir worden besproken. Ze worden beide gebruikt om HIV-infecties te behandelen. Beide medicijnen behoren tot de groep proteaseremmers, die een belangrijk viraal enzym blokkeren voor de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes. Eerste onderzoeken in de context van MERS-CoV laten een licht positief effect zien op de ziekteprogressie. Het is echter onwaarschijnlijk dat de virale replicatie volledig wordt onderdrukt met deze combinatiebehandeling.

DPP4-remmers: De DPP4-receptor speelt een belangrijke rol bij het binnendringen van MERS-CoV in de menselijke cel. Als de DPP4-receptor specifiek wordt geblokkeerd door medicijnen – zo luidt de hypothese – zou de toegang van de MERS-CoV-ziekteverwekker mogelijk kunnen worden tegengehouden.

DPP4 vervult echter ook een belangrijke rol bij het beheersen van het menselijke immuunsysteem. De zorg is dat remming van de DPP4-receptor de gewenste activiteit van bepaalde T-effectorcellen zou kunnen verminderen. Hoewel nog niet eenduidig ​​opgehelderd, worden DPP4-remmers er daarom van verdacht (systemische) bijwerkingen te veroorzaken. Verder onderzoek in deze context is daarom dringend nodig.