Mangaan: toevoersituatie

Mangaan is niet opgenomen in de Nationale Voedingsenquête II (2008). Met betrekking tot de inname van mangaan onder de Duitse bevolking zijn er gegevens uit het Nutrition Report 2004 van de German Nutrition Society (DGE).

Deze gegevens op mangaan de inname is gebaseerd op schattingen en geeft alleen de gemiddelde inname weer. Het is niet mogelijk uitspraken te doen over mannen en vrouwen met een lagere inname onder de gemiddelde waarde. Dit betekent echter niet dat er geen onderaanbod van mangaan is onder de Duitse bevolking.

Met betrekking tot de aanbodsituatie kan worden gesteld:

  • Gemiddeld wordt het innameadvies voor mangaan in de Duitse bevolking bereikt in alle leeftijdsgroepen door zowel mannen als vrouwen.
  • Zowel mannen als vrouwen slikken gemiddeld 4.4 tot 4.8 mg mangaan per dag.
  • Zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven hebben geen aanvullende behoefte aan mangaan. Dienovereenkomstig wordt het innameadvies voor mangaan ook gemiddeld gehaald door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Aangezien de innameadviezen van de DGE gebaseerd zijn op de behoeften van gezonde mensen en mensen met een normaal gewicht, kan een individuele aanvullende behoefte (bijv. Door te eten, consumptie van stimulerende middelen, langdurige medicatie, etc.) hoger zijn dan de innameadviezen van de DGE.