Lymfeklierkanker: vooruitzichten en oorzaken

Kort overzicht:

 • Prognose: De kansen op genezing zijn in veel gevallen goed, mits de behandeling in een vroeg stadium begint. Prognose voor Hodgkin-lymfoom iets beter dan voor non-Hodgkin-lymfoom.
 • Oorzaken en risicofactoren: Exacte triggers niet bekend. Risicofactoren zijn onder meer infecties met het Epstein-Barr-virus (EBV), immuunziekten (bijv. HIV-infectie), langdurig roken, chemische stoffen, leeftijd en genetische aanleg.
 • Behandeling: regelmatige controle op laaggradige tumoren, chemotherapie en/of radiotherapie, stamceltransplantatie, antilichaam- of immuuntherapie.

Wat is lymfeklierkanker?

Lymfoom is de informele naam voor een kwaadaardig lymfoom en werd vroeger ook lymfosarcoom genoemd. Deze tumorziekte ontstaat uit gedegenereerde cellen van het lymfestelsel (lymfatisch systeem).

Lymfatisch systeem (lymfatisch systeem)

Daarnaast staat het lymfestelsel in voor de vorming, rijping en differentiatie van een specifiek type witte bloedcellen, de lymfocyten (=lymfcellen). Ze zijn uiterst belangrijk voor de immuunafweer omdat ze ziekteverwekkers specifiek herkennen en elimineren. De meeste lymfocyten blijven waar ze vandaan komen; slechts een klein deel komt in het bloed en de lymfe terecht.

U kunt hier meer leren over lymfocyten en hun twee subgroepen (T- en B-lymfocyten).

De milt speelt ook een belangrijke rol bij de immuunafweer en bij de bloedzuivering. Meer hierover leest u hier.

Hoe lymfatische kanker zich ontwikkelt

Naarmate de ziekte voortschrijdt, verspreidt lymfeklierkanker zich vaak buiten het lymfestelsel en treft andere organen.

Frequentie en vormen van lymfeklierkanker

Lymfeklierkanker is een zeldzame vorm van kanker. Jaarlijks wordt bij twee tot tien op de 100,000 mensen een nieuwe diagnose van kwaadaardig lymfoom gesteld. Mannen worden vaker getroffen dan vrouwen.

Op basis van subtiele verschillen in weefselstructuur maken artsen onderscheid tussen twee hoofdgroepen lymfeklierkanker:

 • Non-Hodgkin-lymfoom (NHL): Dit omvat alle vormen van lymfoom die niet als Hodgkin-lymfoom worden beschouwd – dat wil zeggen ongeveer 30 verschillende (bijvoorbeeld plasmocytoom). In 2020 kregen in Europa bij 55,601 vrouwen en 67,378 mannen de nieuwe diagnose NHL. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 72 jaar (vrouwen) en 70 jaar (mannen).

Ziekte van Hodgkin (Hodgkin-lymfoom)

Lees meer over symptomen, oorzaken, diagnose, behandeling en prognose voor deze vorm van lymfoom in het artikel Ziekte van Hodgkin.

Non-Hodgkin-lymfoom

Alles wat u moet weten over deze veel voorkomende groep lymfeklierkankers kunt u lezen in het artikel Non-Hodgkin-lymfomen.

Wat is de levensverwachting van mensen met lymfoom?

Over het algemeen is de prognose voor Hodgkin-lymfoom echter vrij gunstig. Bij veel patiënten is genezing mogelijk. 84 procent van de vrouwen en 86 procent van de mannen met Hodgkin-lymfoom leeft nog minstens vijf jaar na de diagnose (relatief overlevingspercentage van vijf jaar).

 • Sommige typen NHL groeien zeer agressief (bijvoorbeeld Burkitt-lymfoom) en worden hoogmaligne lymfomen genoemd.
 • Andere typen NHL – laagkwaadaardige lymfomen genoemd – ontwikkelen zich langzaam over jaren tot tientallen jaren (bijv. MALT-lymfoom, harige celleukemie). Ze worden beschouwd als chronische ziekten.

Laaggradige lymfomen kunnen daarentegen meestal alleen worden verminderd, maar niet permanent genezen. De getroffenen staan ​​daarom onder levenslange medische zorg. Indien nodig is herhaalde behandeling vereist.

Risico op tweede tumoren

Wat kunnen de oorzaken zijn van lymfeklierkanker?

De exacte oorzaken van lymfoom zijn nog niet bekend, maar er lijkt een combinatie van factoren een rol te spelen.

Risicofactoren voor Hodgkin-lymfoom

Andere risicofactoren voor de ziekte van Hodgkin zijn onder meer aangeboren ziekten van het immuunsysteem en verworven immuundeficiënties, bijvoorbeeld als gevolg van een HIV-infectie.

Langdurig roken kan ook het risico op ziekten vergroten.

Risicofactoren voor non-Hodgkin-lymfomen

Voor de heterogene groep non-Hodgkinlymfomen (NHL) kunnen geen algemeen geldende risicofactoren worden genoemd.

Verschillende chemische stoffen verhogen ook het risico op sommige non-Hodgkin-lymfomen, zoals benzeen en andere organische oplosmiddelen die veel in de industrie worden gebruikt.

Radioactieve straling en hogere leeftijd worden ook als risicofactoren beschouwd.

Er wordt onderzoek gedaan naar andere mogelijke risicofactoren, zoals genetische factoren (bij meerdere gevallen van de ziekte in een gezin) of een bepaalde levensstijl.

Lymfeklierkanker: symptomen

Alles wat belangrijk is over de typische symptomen van lymfeklierkanker leest u in het artikel Symptomen van lymfeklierkanker.

Hoe wordt lymfeklierkanker gediagnosticeerd?

Als de pijnloze zwelling van de lymfeklieren echter wekenlang aanhoudt, mogelijk gepaard gaand met symptomen als koorts, nachtelijk zweten en ongewenst gewichtsverlies, dient u dringend een arts te raadplegen. De juiste persoon om contact op te nemen als u lymfeklierkanker vermoedt, is uw huisarts of een specialist in interne geneeskunde en oncologie.

Medische geschiedenis

De arts zal eerst uw medische geschiedenis (anamnese) in een uitgebreid gesprek met u bespreken. Mogelijke vragen zijn onder meer:

 • Bent u de laatste tijd 's nachts wakker geworden omdat u "doorweekt was van het zweet"?
 • Heeft u in het verleden regelmatig koorts gehad (zonder tekenen van infectie) en voelde u zich zwak?
 • Heeft u pijnloos vergrote lymfeklieren opgemerkt (bijvoorbeeld in de nek, onder de oksels of in de lies)?
 • Heeft u bekende medische aandoeningen?
 • Zijn er gevallen van kanker in uw familie? Zo ja, welk type kanker?

Fysiek onderzoek

Bloedonderzoek en immunohistochemie

Dit laatste kan echter ook verhoogd zijn (leukocytose), zoals vaak het geval is bij de ziekte van Hodgkin. Als de arts de verschillende subgroepen van leukocyten uitsplitst in een zogenaamd differentieel bloedbeeld, wordt het duidelijk dat de toename van het totaal aantal leukocyten te wijten is aan een toename van de subgroep van “eosinofiele granulocyten” (eosinofilie).

Het bloed van patiënten met lymfeklierkanker vertoont vaak ook verhoogde ontstekingsniveaus (vooral verhoogde bloedbezinking). Een dergelijke stijging is echter niet-specifiek en kan andere oorzaken hebben.

Weefselmonster (biopsie)

Voor een bevestigde diagnose van lymfeklierkanker is het noodzakelijk om weefselmonsters te nemen en te analyseren. Dit helpt ook om te bepalen om welk type lymfeklierkanker het gaat.

Er kunnen niet alleen monsters (biopsieën) worden genomen uit de lymfeklieren, maar indien nodig ook uit andere weefsels. Als huidlymfoom (huidlymfoom) wordt vermoed, gaat het om een ​​monster uit de huid; als MALT-lymfoom wordt vermoed, is het een monster uit het maagslijmvlies. Beide lymfomen behoren tot de non-Hodgkin-lymfomen.

Verdere onderzoeken

Bij sommige patiënten is een aanvullend onderzoek van het beenmerg nodig om een ​​mogelijke besmetting op te sporen. Dit houdt meestal in dat de iliacale top wordt doorboord (onder plaatselijke verdoving) met een naald en wat beenmerg wordt opgezogen. Vervolgens onderzoekt de arts het beenmerg onder een microscoop.

In zeldzame gevallen is het ook nodig om een ​​monster van het hersenvocht (CSV) te nemen.

Lymfoom: stadiëring (volgens Ann-Arbor, aangepast naar Cotswold (1989) en Lugano (2014)).

Artsen verdelen lymfeklierkanker (kwaadaardig lymfoom) in ziektestadia (stadiëring) op basis van de resultaten van het onderzoek. Dit gebeurt volgens de zogenaamde Ann Arbor-classificatie met vier etappes. Deze classificatie is oorspronkelijk ontwikkeld voor het Hodgkin-lymfoom, maar wordt nu ook gebruikt voor non-Hodgkin-lymfomen.

Stadium

Betrokkenheid van de lymfeklieren

I

Betrokkenheid van slechts één lymfeklierregio

Betrokkenheid van twee of meer lymfekliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif (dat wil zeggen in de borst of de buik)

III

Betrokkenheid van lymfekliergebieden aan beide zijden van het middenrif (dwz zowel borst als buik)

IV

diffuse betrokkenheid van extra-lymfatisch orgaan/district (bijv. beenmerg) met of zonder betrokkenheid van lymfekliergebieden

Met de parameters A en B als aanvulling op het tumorstadium kan worden aangegeven of de patiënt B-symptomen vertoont (gewichtsverlies, koorts, nachtelijk zweten). Bij parameter A zijn de B-symptomen afwezig, bij parameter B zijn de B-symptomen aanwezig.

Wat is de therapie voor lymfeklierkanker?

Chemotherapie en radiotherapie voor lymfeklierkanker

In de vroege stadia van lymfoom is bestralingstherapie meestal nuttig omdat de kanker zich nog niet ver in het lichaam heeft verspreid. Bij non-Hodgkinlymfoom is lokale bestraling in sommige gevallen voldoende. Meestal wordt het echter gecombineerd met een andere therapeutische procedure – heel vaak chemotherapie.

Chemotherapie en bestralingstherapie spelen ook een belangrijke rol in meer gevorderde stadia van lymfoom.

Stamceltransplantatie voor lymfoom

Een andere therapeutische optie in bepaalde gevallen van lymfoom is de overdracht van hematopoëtische stamcellen (hematopoëtische stamceltransplantatie). Bij deze procedure verkrijgt de arts eerst gezonde hematopoëtische stamcellen, meestal uit het eigen lichaam van de patiënt (autologe stamceltransplantatie).

In de volgende stap krijgt de zieke een hoge dosis chemotherapie om al zijn beenmerg en de kankercellen die het bevat te vernietigen. Onmiddellijk daarna dragen artsen de eerder ingenomen gezonde stamcellen over, waardoor een nieuwe hematopoëse zonder kankercellen begint.

In bepaalde gevallen komen gedoneerde bloedstamcellen van een andere persoon ook in aanmerking voor transplantatie (allogene stamceltransplantatie).

Immunotherapie voor lymfeklierkanker

Er zijn verschillende soorten immuuntherapieën beschikbaar voor de behandeling van kwaadaardig lymfoom.

Antilichaamtherapie

Bij deze vorm van immunotherapie krijgt de patiënt kunstmatig geproduceerde antilichamen die zich specifiek aan de kankercellen binden en op verschillende manieren hun vernietiging veroorzaken. Twee voorbeelden zijn de antilichamen rituximab en brentuximab vedotin.

Voor bepaalde personen met Hodgkin-lymfoom kan de werkzame stof brentuximab vedotin worden overwogen. Dit is een kunstmatig geproduceerd antilichaam geladen met een cytostatisch medicijn. Dit is een stof die de celdeling remt.

Immunotherapie met checkpointremmers

Voor sommige mensen met Hodgkin-lymfoom is behandeling met checkpointremmers een optie. Dit zijn ook speciale antilichamen. Ze werken echter niet rechtstreeks in op de kankercellen, maar beïnvloeden bepaalde controlepunten van het immuunsysteem. Deze ‘immuuncontrolepunten’ vertragen de immuunreacties.

CAR-T-celtherapie

CAR-T-celtherapie is een vrij nieuwe vorm van immuuntherapie. Het is geschikt voor de behandeling van bepaalde vormen van non-Hodgkin-lymfoom en leukemie.

Ter voorbereiding op deze behandeling wordt milde chemotherapie gebruikt. Het doodt een deel van de kankercellen en de lichaamseigen T-cellen. Dit ‘gat’ in de voorraad T-cellen wordt opgevuld door in het laboratorium geproduceerde CAR T-cellen, die de patiënt via een infuus krijgt.

Therapie met signaalrouteremmers

Een voorbeeld is de werkzame stof idelalisib. Een dergelijke therapie wordt overwogen voor mensen met folliculair lymfoom (een NHL) wanneer chemotherapie en antilichaamtherapie niet effectief zijn geweest.

Voor gedetailleerde informatie over de behandeling van de verschillende soorten lymfoom, zie de artikelen Ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin-lymfoom.