Lage bloeddruk: drempels, symptomen, oorzaken

 • Symptomen: Soms geen, maar vaak zijn de symptomen hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid
 • Oorzaken: Een lage bloeddruk is deels erfelijk. Het kan echter ook ontstaan ​​door omgevingsinvloeden, ziektes of medicijnen, maar ook door bepaalde lichaamshoudingen of (snelle) houdingsveranderingen.
 • Diagnose: Herhaalde bloeddrukmeting, bepaalde bloedsomlooponderzoeken, eventueel vervolgonderzoek (zoals echografie en bloedonderzoek). Drempelwaarden: 110 tot 60 mmHg bij mannen, 100 tot 60 mmHg bij vrouwen.
 • Behandeling: Huismiddeltjes en algemene maatregelen zoals afwisselend douchen, lichaamsbeweging, voldoende gezouten voeding, voldoende drinken; als dit allemaal niet helpt: medicatie
 • Prognose: Meestal onschadelijk, alleen in bepaalde gevallen is nauwkeurige observatie noodzakelijk

Lage bloeddruk: Tabel met drempelwaarden

De term bloeddruk verwijst naar de druk in de grote slagaders. Dit zijn de vaten die van het hart wegleiden. Hoe hoog of laag de druk in de slagaders is, hangt enerzijds af van de elasticiteit en weerstand van de vaatwanden. Aan de andere kant wordt de bloeddruk beïnvloed door de hartslagkracht van het hart, dat wil zeggen door hoeveel bloedvolume er per hartslag in de bloedsomloop wordt getransporteerd. Hartslag speelt ook een rol.

In welke eenheid wordt de bloeddruk gemeten?

De bloeddruk wordt uitgedrukt in “millimeter kwik” (mmHg). De bovenste (systolische) waarde beschrijft de bloeddruk op het moment dat de hartspier samentrekt en bloed uitstoot. De lagere (diastolische) waarde verwijst naar de ontspanningsfase van het hart (verslapping), wanneer het zich weer met bloed vult.

De bloeddruk kan worden berekend met de volgende formule:

Bloeddruk = slagvolume × hartslag × systemische vasculaire weerstand.

Dus als het lichaam de bloeddruk wil verhogen, moeten een of meer van deze parameters worden verhoogd. Zo komt het lichaam wiskundig tot een hogere bloeddruk: het kan meer bloed per hartslag transporteren (slagvolume vergroten), het hart vaker laten kloppen (hartslag verhogen), of de bloedvaten in het lichaam smaller maken zodat vasculaire weerstand neemt toe.

Lage bloeddruk: waarden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou de bloeddruk optimaal 120 tot 80 mmHg of minder moeten zijn. Als de systolische waarde lager is dan 110 (mannen) of 100 (vrouwen) en de diastolische waarde lager is dan 60, wordt dit een lage bloeddruk (arteriële hypotensie) genoemd. Hoe de opwaartse afwijkingen van de optimale waarde worden beoordeeld, kunt u zien in de tabel:

Systolisch (mmHg)

Diastolisch (mmHg)

Lage bloeddruk (hypotensie)

< 110/100*

<60

<120

<80

Normale bloeddruk

120 - 129

80 - 84

Hoge normale bloeddruk

130 - 139

85 - 89

Hoge bloeddruk (hypertensie)

≥ 140

≥ 90

* Bij mannen worden waarden onder de 110/60 als lage bloeddruk beschouwd; bij vrouwen waarden lager dan 100/60.

Een lage bloeddruk is zelden bedreigend. Alleen als de waarden te veel dalen, kan een lage bloeddruk gevaarlijk worden – er bestaat dan gevaar voor flauwvallen. Af en toe is arteriële hypotensie een indicatie van een mogelijk ernstige orgaanziekte.

Lage bloeddruk: symptomen

Een lage bloeddruk veroorzaakt niet altijd symptomen. Vooral wanneer de bloeddruk snel daalt, kunnen de symptomen duizeligheid, snelle hartslag en problemen met de bloedsomloop, hoofdpijn of vermoeidheid omvatten. Vaak getroffen zijn (inactieve) adolescenten in de puberteit, jonge slanke vrouwen, zwangere vrouwen en oudere magere mensen. Als een lage bloeddruk een van de volgende symptomen – of zelfs meerdere – veroorzaakt en deze vaak of zeer abrupt optreden, moet u in principe de oorzaak door een arts laten ophelderen:

Hartkloppingen: Wanneer de bloeddruk laag is, treedt vaak gelijktijdig een snelle hartslag (pols) op. Dit komt omdat het lichaam de verminderde bloedstroom wil tegengaan – en dat doet het door het hart sneller te laten kloppen via activering van het sympathische zenuwstelsel.

Dergelijke “drop-outs” worden gevaarlijk als er valgevaar bestaat of als ze tijdens het rijden optreden.

Hoofdpijn: Een lage bloeddruk gaat vaak gepaard met (stekende, pulserende) hoofdpijn. De reden: de bloedstroom in het hoofd wordt verminderd. Dan kan het helpen om iets te drinken en daardoor het circulerende bloedvolume te vergroten. Een wandeling is ook goed, omdat de frisse lucht de zuurstoftoevoer naar de hersenen verbetert en de bloedsomloop stimuleert.

Vermoeidheid: Vermoeidheid, concentratieproblemen, slaperigheid, vermoeidheid – een lage bloeddruk maakt je moe. De getroffenen doen er 's ochtends langer over om op gang te komen en voelen zich over het algemeen lusteloos. Bovendien zijn ze vaak wankel of zweten ze meer vanwege de verminderde doorbloeding.

Kortademigheid: Een beklemmend gevoel op de borst of steken in het hartgebied kunnen ook tekenen zijn van een lage bloeddruk. Sommige patiënten hebben moeite met ademhalen en de huid kan koel en bleek aanvoelen. Dit komt omdat arteriële hypotensie ervoor zorgt dat de bloedvaten vernauwen om het bloedvolume naar vitale organen zoals het hart of de hersenen te leiden.

Oorsuizen, verlies van eetlust, prikkelbaarheid, gevoeligheid voor het weer en depressieve stemmingen kunnen ook wijzen op een lage bloeddruk.

Lage bloeddruk: oorzaken en risicofactoren

De nier wordt ook actief als de bloeddruk in de bloedvaten die hem voeden te veel daalt: hij geeft dan het hormoon renine vrij. Het veroorzaakt via tussenstappen een verhoging van de bloeddruk. Renine, angiotensine en aldosteron zijn bij deze tussenstappen betrokken. Dit zijn boodschapperstoffen die boodschappen naar verschillende delen van het lichaam overbrengen. Het systeem in de nier dat de bloeddruk via renine regelt, wordt daarom het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) genoemd.

Het kan zijn dat de mechanismen van de bloeddrukregulatie niet adequaat functioneren of om verschillende redenen verstoord zijn. Dit resulteert in een lage bloeddruk. Artsen maken onderscheid tussen verschillende vormen van hypotensie: primaire (essentiële) hypotensie, secundaire hypotensie en orthostatische hypotensie.

Primaire hypotensie

Primaire of essentiële lage bloeddruk is de meest voorkomende vorm van hypotensie. Het gebeurt zonder een aanwijsbare oorzaak. De neiging daartoe kan echter waarschijnlijk erfelijk zijn. Omdat jonge, slanke mensen (vooral vrouwen) vaak een aangeboren lage bloeddruk hebben, wordt dit ook wel constitutionele hypotensie genoemd (constitutie = lichaamsbouw, algemene lichamelijke conditie).

Secundaire hypotensie

Secundaire lage bloeddruk is een gevolg of symptoom van een onderliggende ziekte. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Onderfunctie van de bijnierschors (ziekte van Addison)
 • hypofunctie van de hypofyse (hypofysevoorkwab-insufficiëntie)
 • Hartziekten (hartfalen, hartritmestoornissen, pericarditis)
 • Zouttekort (hyponatriëmie)Veneuze insufficiëntie (spataderen)

Gebrek aan vocht (bij grote hitte, als gevolg van hevig zweten, hevige diarree en braken, enz.) kan er ook voor zorgen dat de bloeddruk daalt: het grote vochtverlies vermindert de hoeveelheid circulerend bloed, waardoor de druk in de bloedvaten afneemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij shock. Dit verwijst niet naar mentale shock, maar naar het gebrek aan volume in het lichaam. Dit komt bijvoorbeeld voor als er veel bloed of water verloren gaat.

De bloeddruk kan ook overmatig dalen als bijwerking van sommige medicijnen. Dergelijke door geneesmiddelen veroorzaakte hypotensie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door:

 • psychotrope geneesmiddelen (medicijnen tegen depressie, angst, slapeloosheid)
 • Anti-aritmica (medicijnen tegen hartritmestoornissen)
 • Antihypertensiva (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk)
 • Diuretica (diuretica)
 • Coronaire middelen (voor angina pectoris: nitrosprays)
 • Vaatverwijders (vaatverwijdende middelen)

Orthostatische hypotensie

Mogelijke oorzaken van orthostatische hypotensie zijn onder meer:

 • secundaire lage bloeddruk stoornis van het autonome zenuwstelsel (bijvoorbeeld door diabetes mellitus)
 • Zenuwcelbeschadiging in de hersenen (bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson, alcoholmisbruik)
 • Spataderen (varicose)
 • Aandoening na diepe veneuze trombose (posttrombotisch syndroom)

Er worden twee vormen van orthostatische hypotensie onderscheiden:

 1. Sympathicotonische orthostatische hypotensie: na het opstaan ​​daalt de systolische bloeddruk terwijl de pols toeneemt.
 2. Asympathicotonische orthostatische hypotensie: de systolische en diastolische bloeddruk zakt bij het opstaan, terwijl de pols onveranderd blijft of ook daalt.

Lage bloeddruk tijdens de zwangerschap

Tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap is een lage bloeddruk normaal. Soms blijft het echter zelfs in de late zwangerschap te laag. De reden hiervoor kan het zogenaamde vena cava-syndroom zijn: dit is wanneer de ongeboren baby op de grote vena cava van de moeder drukt.

Dit grote bloedvat transporteert bloed van het lichaam terug naar het hart. De druk van het kind op de grote vena cava belemmert daarom de terugstroom van bloed naar het hart. Als gevolg hiervan wordt de bloedtoevoer naar de hersenen en andere delen van het lichaam verminderd – er ontstaat een lage bloeddruk.

Lage bloeddruk: onderzoeken en diagnose

De kanteltafeltest wordt vooral uitgevoerd bij patiënten die al flauwgevallen zijn als gevolg van problemen met de bloedsomloop. Tijdens de test wordt de getroffen persoon met twee bevestigingsriemen vastgebonden op een kanteltafel. Hartslag en bloeddruk worden gecontroleerd. Na een rustperiode van tien minuten in ligpositie wordt de kanteltafel snel omhoog gebracht naar een kantelhoek van 60 tot 80 graden. Hiermee wordt het snel opstaan ​​vanuit een liggende positie gesimuleerd om te kijken of hierdoor de bloeddruk en de hartslag dalen en de patiënt flauwvalt. Als dit het geval is, wordt er sprake van vasovagale syncope (flauwvallen als gevolg van een overmatige reactie van de nervus vagus, die tot het autonome zenuwstelsel behoort).

Met behulp van de Schellong-test kan daarentegen een lage bloeddruk als gevolg van onvoldoende orthostatische regulatie (orthostatische hypotensie) worden opgespoord. Bij deze bloedsomlooptest moet de patiënt eerst tien minuten gaan liggen en daarna snel opstaan ​​en tien minuten blijven staan. Bij orthostatische hypotensie veroorzaakt de snelle verandering van houding een daling van de bloeddruk en mogelijk andere symptomen (zoals duizeligheid).