Eenzaamheid: wat helpt?

Kort overzicht: Eenzaamheid

 • Wat helpt tegen eenzaamheid? bijv. zelfzorg, structurering van het dagelijks leven, zinvolle bezigheid, geleidelijk contact met anderen, psychologische hulp indien nodig, medicatie
 • Wat ieder individu kan doen voor eenzame mensen: aandacht besteden aan andere mensen; geef vooral tijd en aandacht aan ouderen, kwetsbare of immobiele mensen in de eigen omgeving.
 • Waar komt eenzaamheid vandaan? Meestal uit een combinatie van verschillende factoren, b.v. bepaalde karaktereigenschappen, sociale banden van slechte kwaliteit, slechte ervaringen, sociale omstandigheden, kritieke fasen in het leven.
 • Kan eenzaamheid mensen ziek maken? Bij chronische eenzaamheid, verhoogd risico op hart- en vaatziekten, slaapstoornissen, dementie, depressie, angst- en obsessief-compulsieve stoornissen en zelfmoordgedachten.

Wat helpt tegen eenzaamheid?

Er kunnen verschillende manieren zijn om uit eenzaamheid te komen, vooral in combinatie. De volgende stappen zijn vooral belangrijk:

Zelfzorg – de vreugde van het leven herontdekken

 • Doe jezelf een plezier, vervul een wens.
 • Zoek een hobby die je leuk vindt of blaas een verwaarloosde hobby nieuw leven in.
 • Zorg goed voor jezelf en luister naar je behoeften.
 • Verwaarloos uw persoonlijke hygiëne niet, eet gezond en beweeg regelmatig in de frisse lucht.
 • Ontmoet jezelf met vriendelijkheid en mededogen. Begin jezelf leuk te vinden.

Dit kan u een stukje vitaliteit geven in uw dagelijks leven zonder afhankelijk te zijn van intensief contact van buitenaf.

Creëer structuur

Kleine stapjes zetten om in contact te komen met andere mensen

Wat kun je doen als je alleen bent? In kleine stapjes kun je proberen weer in contact te komen met mensen. Zeker in de coronacrisis, waarbij het directe menselijke contact voor een bepaalde tijd moet worden verminderd, kun je goed gebruik maken van de technische communicatiemogelijkheden om je eenzaamheid te bestrijden:

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om mensen virtueel te ontmoeten, in sociale netwerken of chatgroepen kun je ideeën uitwisselen met mensen die jouw interesses en hobby’s delen. Vooral in tijden van zelfisolatie is dit erg nuttig.

Ook in de coronacrisis is het bijvoorbeeld toegestaan ​​om naar andere wandelaars te glimlachen als je gaat wandelen. Als je een glimlach terugkrijgt, kun je moed verzamelen en een gesprek beginnen met mensen uit je dagelijkse leven, zoals je buren – in het trappenhuis of over het tuinhek. Een paar woorden zijn vaak genoeg om u op weg te helpen.

 • U kunt bijvoorbeeld gelijkgestemden ontmoeten tijdens cursussen in het centrum voor volwasseneneducatie of in sportgroepen, een nieuwe taal leren of uw opleiding voortzetten in uw interessegebied.
 • Het aannemen van een vrijwilligersfunctie is dubbel effectief: je ervaart het bevredigende gevoel nodig te zijn en anderen te helpen, en je kunt tegelijkertijd nieuwe contacten leggen.

Hulp krijgen

Als u iemand in vertrouwen wilt nemen en niet weet waar u terecht kunt, kunt u eerst bellen met de telefonische adviesdienst. Daar vindt u mensen die aandachtig en actief naar u kunnen luisteren en u waardevol advies kunnen geven. Zelfhulpgroepen zijn ook een goed beginpunt.

Eenzaamheid op oudere leeftijd overwinnen

Op oudere leeftijd is het ook moeilijker om nieuwe contacten te leggen en vriendschappen moeilijker te vormen. Maar zelfs op deze leeftijd zijn er manieren om contact te maken met anderen:

 • Profiteer indien mogelijk van virtuele mogelijkheden zoals chatgroepen of sociale netwerksites.
 • Blijf in contact of maak contact met jongere familieleden via korteberichtendiensten of videogesprekken.
 • Beleef indien mogelijk uw hobby's of zoek nieuwe.
 • Leer jezelf verder bij, b.v. met een studie op oudere leeftijd of met een taalcursus – inmiddels zijn er ook online aanbiedingen.
 • Zelfs kleine activiteiten helpen: stel bijvoorbeeld aan een buurman voor om samen te gaan wandelen.
 • Maak gebruik van seniorenbijeenkomsten in uw gemeenschap.
 • Als uw fysieke conditie het toelaat, sluit u dan aan bij een wandelgroep of een wandelclub.

Wat ieder individu kan doen voor de eenzamen

Het is belangrijk dat we op elkaar letten. Niet iedereen die alleen woont, jong of oud, is eenzaam. Als iemand echter over eenzaamheid klaagt, moeten we dat serieus nemen. Het kan een waarschuwingssignaal zijn voor een beginnende depressie. Dan moeten wij er voor die persoon zijn en de tijd voor hem nemen.

Tip. Wanneer direct contact weer veilig mogelijk is, moeten we onze ouderen, kwetsbare familieleden en kennissen bezoeken en wat van onze tijd besteden.

Ze begeleiden mensen naar bijvoorbeeld de dokter, de kapper, de apotheek of de bank en helpen met boodschappen doen. Daarnaast bieden veel bezoekdiensten gezamenlijke activiteiten aan, zoals wandelingen en excursies (bijvoorbeeld begeleiding naar evenementen, musea of ​​cafés). Veel verenigingen bezoeken ook ouderen, zieken en eenzame mensen in ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Eenzaamheid: symptomen

De definitie van eenzaamheid is het gevoel buitengesloten te worden, er niet bij te horen en emotioneel isolement. Typische gevoelens van eenzaamheid zijn onder meer verdriet, neerslachtigheid, hulpeloosheid, hopeloosheid, verveling, innerlijke leegte, zelfmedelijden, verlangen en wanhoop.

Subjectief gevoel

Omgekeerd kunnen zelfs mensen met veel sociale contacten in familie, werk, school of maatschappelijke instellingen zich eenzaam voelen.

Sociale contacten gemist

Gemeenschappelijke kenmerken van eenzame mensen

Gemeenschappelijke kenmerken die eenzame mensen vertonen, zijn onder meer:

 • Zien zichzelf heel anders dan andere mensen hen zouden omschrijven,
 • zijn erg zelfkritisch
 • besteed meer aandacht aan mislukkingen dan aan successen,
 • zichzelf defensief rechtvaardigen,
 • bang zijn voor afwijzing,
 • hun tegenhangers devalueren,
 • zich te veel aanpassen,
 • snel in zichzelf terugtrekken,
 • introvert zijn of minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden hebben,

Deze kenmerken leiden echter niet noodzakelijkerwijs tot eenzaamheid! Kwalitatief hoogwaardige sociale verbindingen en steunnetten kunnen deze mensen opvangen.

Omgekeerd zijn mensen met totaal andere karaktereigenschappen vaak ook eenzaam. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ze dergelijke netwerken niet hebben of drastische negatieve ervaringen hebben gehad in de omgang met andere mensen.

Chronische eenzaamheid

Waar komt eenzaamheid vandaan?

Eenzaamheid ontstaat niet noodzakelijkerwijs wanneer goede sociale relaties minder of zelfs afwezig zijn. Sommige mensen zijn ook tevreden met weinig contacten.

Eenzaamheid ontstaat wanneer we onvrijwillig alleen zijn of het gevoel hebben dat de bestaande sociale relaties en contacten niet voldoende zijn. Tegelijkertijd schamen eenzame mensen zich vaak voor hun situatie, wat hen nog verder in terugtrekking en berusting kan drijven.

Factoren die eenzaamheid kunnen veroorzaken

Eenpersoonshuishoudens

Veroudering van de samenleving

Dankzij onze goede medische zorg worden mensen steeds ouder. Tegelijkertijd dalen de geboorte- en huwelijkscijfers. Ouderen zijn vaak niet noodzakelijk betrokken bij het gezin, omdat familieleden bijvoorbeeld in andere steden wonen of weinig belang hechten aan nauwe familiecontacten.

Bovendien maken armoede of gezondheidsproblemen het, vooral op oudere leeftijd, moeilijk voor alleenstaanden om deel te nemen aan het openbare leven.

Veranderd communicatiegedrag

Communicatie verandert als gevolg van sociale media. Sommige mensen communiceren actief met virtuele contacten, maar hun directe contacten met echte mensen gaan daardoor vaak verloren.

Omgekeerd vinden sommige mensen via internet nieuwe contacten die zich in de echte wereld kunnen ontwikkelen tot liefdesrelaties, vriendschappen of professionele partnerschappen.

Alleen kinderen

Werkloosheid of wijziging van pensioen (pensioen).

Als de baan wegvalt, ontbreken ineens collega’s en een gestructureerde dagelijkse routine. Tegelijkertijd moeten de getroffenen zich financieel beperken en trekken zich daarom nog meer terug. Op de lange termijn kan dit leiden tot eenzaamheid.

Ziekten

Vooral chronische ziekten, kanker, depressie, psychotische stoornissen en dementie kunnen ervoor zorgen dat de getroffenen zich eenzaam voelen.

Kritieke levensfasen

Slechte ervaringen

In sommige gevallen is eenzaamheid ook zelfbescherming omdat mensen slechte ervaringen hebben gehad met de samenleving. Iemand die bijvoorbeeld gepest wordt, op de hitlijst van de baas staat (bazen) of andere ervaringen van uitsluiting heeft, kan eenzaam worden.

Uitzonderlijke omstandigheden

Kan eenzaamheid je ziek maken?

Worden mensen ziek van eenzaamheid of kunnen mensen zelfs sterven van eenzaamheid? Feit is – chronisch eenzame mensen hebben een hoger risico op:

 • chronische stress
 • Hart-en vaatziekten
 • Slaapproblemen
 • Dementia
 • Depressie
 • angst en obsessief-compulsieve stoornissen
 • Zelfmoordgedachten

Uit gezondheidsgegevens blijkt dat eenzame mensen ook vaker een arts bezoeken en vaker intramuraal worden behandeld – onder meer vanwege psychosomatische ziekten zoals rugpijn.

Het wordt problematisch wanneer eenzaamheid gepaard gaat met immobiliteit, hulpeloosheid en sociaal isolement, vooral onder kinderen, ouderen en gehandicapten. Dan kunnen levensbedreigende tekorten in de zorg ontstaan.

Wanneer moet je naar een dokter?

Tip: Veel klinieken, psychiatrische poliklinieken en psychotherapeutische praktijken bieden tijdens de coronacrisis telefonische en videoconsulten of online interventies aan als alternatief voor een direct gesprek.

Wat doet de dokter?

Daarna zal de arts samen met u kijken welke ondersteuning u nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld al voldoende zijn om uw dag beter te structureren – bijvoorbeeld met programma's onder medisch toezicht, zoals het 'iFightDepression Program', waarmee u uzelf gratis en op internet zelf kunt beheren.

Als eenzaamheid gepaard gaat met psychische aandoeningen zoals depressie, angst of een obsessief-compulsieve stoornis, kan de arts ook geschikte medicijnen voorschrijven (bijvoorbeeld antidepressiva).

Voorkom eenzaamheid

Stabiele en vertrouwde sociale relaties zijn de beste bescherming voor de mentale en fysieke gezondheid.