Lusteloosheid: oorzaken, behandeling en hulp

Lusteloosheid beschrijft een aanhoudende toestand van gebrek aan energie, die verschillende aandoeningen of medische aandoeningen kan veroorzaken. Vanwege de verscheidenheid aan oorzaken, een grondige medische geschiedenis en geïndividualiseerde behandeling zijn vereist. Milde vormen van lusteloosheid kunnen worden voorkomen en kunnen zonder medische hulp worden genezen, terwijl ernstigere gevallen medische aandacht vereisen.

Wat is lusteloosheid?

Lusteloosheid vertegenwoordigt een korte of lange termijn voorwaarde gekenmerkt door een algemeen gebrek aan energie. Lusteloosheid vertegenwoordigt een voorwaarde van korte of langere tijd die wordt gekenmerkt door een algemeen gebrek aan energie. Iemand die lijdt aan lusteloosheid heeft vaak een verhoogde behoefte aan slaap. Hij of zij kan zichzelf nog steeds niet motiveren om alledaagse taken uit te voeren. De omgeving ervaart het gedrag van een lusteloos persoon als weinig initiatief en lusteloos. De getroffen persoon streeft ernaar om dagelijkse taken uit te voeren. Hij / zij kan zichzelf er echter niet toe brengen om ze uit te voeren. Lusteloosheid kondigt zich soms aan door een mildere vorm, het zogenaamde gebrek aan drive. Het tegenovergestelde van lusteloosheid is overdrijving. Het is geen ziekte, maar een symptoom van lusteloosheid. Het kan zijn oorsprong vinden in verschillende fysieke of psychische aandoeningen. Daarom omvat de behandeling het lokaliseren van de onderliggende aandoening en het elimineren ervan.

Oorzaken

Oorzaken van lusteloosheid zijn divers en variëren van kortdurende uitputting tot ernstige medische aandoeningen. Oorzaken van lusteloosheid op de korte termijn kunnen een beginnende, tijdelijke infectie zijn spanning evenals gebrek aan lichaamsbeweging. Aangezien lusteloosheid meestal leidt tot een verhoogde behoefte aan slaap, kan een van de oorzaken hiervan zijn slaapdeprivatie​ Dit komt vaak voor in verband met hoge eisen in het dagelijks leven en kan uitgroeien tot het zogenaamde Burnout syndroom. Ondervoeding kan ervoor zorgen dat het lichaam belangrijke stoffen mist voor energieomzetting. Bijvoorbeeld een permanent gebrek aan ijzer, vitamine B12, foliumzuur or jodium wel leiden tot lusteloosheid. Andere mogelijke oorzaken kan zijn Depressie, schizofrenie of verdoving. Dit laatste is een toestand van starheid met volledig bewustzijn. Stupor kan optreden als gevolg van ernstig Depressie or schizofrenie​ Verslavende aandoeningen kunnen lusteloosheid veroorzaken, evenals de bijwerkingen van sommige medicijnen. Ziekten die de hersenen zijn ook mogelijke oorzaken van lusteloosheid. Waaronder dementie, beroertes en hersenvliesontsteking​ Tumoren of andere ontstekingen in het lichaam kunnen leiden tot lusteloosheid, zoals kan hart-, lever or nier ziekten, evenals schildklieraandoeningen.

Ziekten met dit symptoom

 • Burnout syndroom
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Vermoeidheidssyndroom
 • Schizofrenie
 • Depressie
 • Hypothyreoïdie
 • Medicijn allergie
 • Diabetes mellitus
 • Affectieve_stoornissen
 • hypercalciëmie
 • Vitamine D-deficiëntie
 • Serotoninedeficiëntie

Diagnose en verloop

Om een ​​gebrek aan rijvaardigheid te kunnen diagnosticeren, voert de arts of de arts een medische geschiedenis​ Hiervoor wordt gekeken naar mogelijke oorzaken en wordt de getroffen persoon gevraagd naar zijn economische en sociale situatie. Ook medicatie en drugsgebruik en voedingsgewoonten komen aan bod. Een vervolgonderzoek geeft aanwijzingen voor lichamelijke aandoeningen, zoals tumoren. Het verloop van een gebrek aan aandrijving kan heel verschillend zijn: als het te wijten is aan tijdelijke storingen, verdwijnt het meestal vanzelf nadat de storing is verholpen. In ernstige gevallen kan de lusteloosheid ernstig worden. De getroffen persoon kan dan mogelijk niet meer voorzien in fysieke basisbehoeften, zoals eten en drinken. Vaak hangt de duur van lusteloosheid samen met de ernst van de onderliggende ziekte.

Complicaties

Lusteloosheid is het belangrijkste symptoom van Depressie en kan ook optreden als een symptoom van andere psychische aandoeningen. Tot op zekere hoogte kan het niet uitvoeren van noodzakelijke activiteiten worden beschouwd als een "complicatie" of een probleem als gevolg van lusteloosheid. Dit leidt tot verwaarlozing van persoonlijke hygiëne en, in meer extreme gevallen van lusteloosheid, ook tot verwaarlozing van voedsel en vochtopname. Dit kan leiden tot verschillende volksgezondheid problemen. Er kan lichaamsgewicht verloren gaan en de getroffen personen kunnen ronduit verwaarloosd worden. Dit komt natuurlijk niet in alle gevallen van lusteloosheid voor, maar alleen als lusteloosheid een symptoom is van een ziekte en ook zeer uitgesproken is. Door de uitgesproken lusteloosheid kunnen ook verschillende sociale problemen ontstaan. Deze omvatten bijvoorbeeld het verlies van een baan of het verlies van een partnerschap en vriendschappen. Dit komt door het feit dat de getroffen personen bijna niet meer uit eigen beweging enige activiteit kunnen uitoefenen en daarmee sociale verplichtingen verwaarlozen. De problemen die door lusteloosheid worden veroorzaakt, zullen verergeren als de oorzaak van lusteloosheid niet wordt herkend en behandeld. Van de behandeling kan niet worden verwacht dat de situatie onmiddellijk verbetert - dit kost tijd. Niettemin, therapie van de onderliggende aandoening is in ieder geval nodig om de betrokkene in staat te stellen zelfstandig te leven. Het vermogen om een ​​normaal alledaags leven te leiden gaat verraderlijk verloren met de lusteloosheid.

Wanneer moet je naar de dokter gaan?

In het geval van tijdelijke lusteloosheid, uitputting of 피로, is het niet altijd nodig om rechtstreeks naar een arts te gaan. Als het voorwaarde langer aanhoudt of herhaaldelijk voorkomt, wordt aanbevolen de symptomen door een arts te laten ophelderen. Het is mogelijk dat de lusteloosheid het gevolg is van een ernstige ziekte. Dit kan worden aangegeven door klachten zoals nachtelijk zweten, bloed in de ontlasting, geïrriteerde slijmvliezen of problemen met stoelgang die gepaard gaan met algemene uitputting. Het is ook raadzaam om een ​​arts te raadplegen als de symptomen niet kunnen worden behandeld met typische tegenmaatregelen zoals slaap, een verandering in dieet of oefenen, of als de 피로 is bijzonder intens. Patiënten die zich beperkt voelen door het gebrek aan rijvaardigheid in hun dagelijks leven en werk of die begeleidende depressieve stemmingen ervaren, dienen een specialist te raadplegen. Hetzelfde geldt voor onverklaarde aanvallen van 피로 of uitputting na minder inspannende activiteiten. Het is mogelijk dat er een psychologisch probleem is dat niet zonder hulp van buitenaf kan worden bestreden. Als de lusteloosheid optreedt na inname van medicatie of gebruik drugskan een arts de oorzaken vaststellen en de problemen meestal snel behandelen. Over het algemeen is lusteloosheid een reden om naar een dokter te gaan als het voorkomt bij kinderen of anderszins ogenschijnlijk gezonde mensen, of als het zich verraderlijk ontwikkelt. Chronische ontwikkeling van de symptomen kan meestal worden voorkomen door vroege interventie.

Behandeling en therapie

Afhankelijk van de onderliggende ziekte van lusteloosheid, varieert de behandeling ook sterk. Met tijdelijke formulieren kan worden genezen ontspanning technieken en regelmatige lichaamsbeweging in de frisse lucht. In sommige gevallen kan dit worden uitgebreid tot een transformatie van de hele levensstijl. Het doel is om het lichaam van meer energie te voorzien en de reserves aan te vullen. Als er een onderliggende tekortkoming is van ijzer, foliumzuur, vitamine B12 or jodiumwordt een geschikt preparaat in hoge doses toegediend. Daarnaast kan een arts of voedingsdeskundige een dieet plan in samenwerking met de getroffen persoon om een ​​uitgebalanceerd dieet te ondersteunen. Geestelijke ziekte wordt meestal behandeld met antidepressiva, antipsychotica en / of psychotherapie. In de loop van psychotherapieprobeert een therapeut in samenwerking met de getroffen persoon de oorzaken van de lusteloosheid te achterhalen en te genezen. Bij lichamelijke aandoeningen wordt het betreffende ziektebeeld meestal met medicatie behandeld. In het geval van tumor ziekten, straling en chemotherapie kan worden uitgevoerd, evenals een operatie om tumorweefsel te verwijderen.

Vooruitzichten en prognose

Lusteloosheid heeft verschillende fysieke en psychologische oorzaken. De effecten zijn echter grotendeels psychosociaal: mensen met lusteloosheid hebben niet langer de energie om alledaagse taken uit te voeren. leiden op een aantal problemen in hun beroeps- en privéleven. Ook al worden de beroepstaken beheerst en daarmee economische zekerheid geboden, lusteloze mensen verwaarlozen graag het privéleven en lijden er uiteindelijk onder. Vriendschappen en relaties met familieleden gaan voor hen verloren en ze lopen het risico eenzaam te worden of problemen te krijgen zoals depressie. Bovendien leidt lusteloosheid meestal tot een zittende levensstijl, die eindigt in zwaarlijvigheid indien de dieet is verkeerd of ongezond. Omdat dit op zijn beurt het hormoon beïnvloedt evenwicht van de getroffen persoon, in veel gevallen verergert dit de reeds bestaande lusteloosheid en wordt het zeer onwaarschijnlijk dat de patiënt nog steeds in staat zal zijn om met zijn volksgezondheid problemen zonder hulp van buitenaf. Hoewel lusteloosheid gevolgen kan hebben, betekent dit niet dat elk optreden ervan gevaarlijk moet zijn. Bij gezonde mensen zijn er af en toe fasen van lusteloosheid die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een mislukking of een algemene heroverweging van eerdere beslissingen en handelingen. Dit is normaal en maakt deel uit van een psychologisch proces dat mensen doorlopen voordat ze problemen herkennen en ernaar handelen. Het resulterende gebrek aan drive mag gewoon geen permanente toestand worden.

het voorkomen

Om lusteloosheid te voorkomen, helpt het om aandacht te besteden aan een evenwicht tussen beweging, rust en frisse lucht, evenals een gevarieerd dieet. Een uitgebalanceerd dieet zou voldoende moeten bevatten ijzer, foliumzuur, vitamine B12 en jodium​ Jodium is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de schildklier, dus een dieet rijk aan jodium kan voorkomen hypothyreoïdie​ Sporten en bewegen in de frisse lucht, evenals veel daglicht, helpen depressie te voorkomen, wat een oorzaak is van lusteloosheid. Regelmatig overleg met een arts is aan te raden bij lichamelijke aandoeningen.

Wat u zelf kunt doen

Lusteloosheid kan in het dagelijks leven erg stressvol zijn. De getroffenen hebben echter een paar opties om hun lusteloosheid onder controle te krijgen door specifiek hun dagelijkse routine te plannen. Om te beginnen is een gestructureerde planning van het dagelijks leven een goede manier om de dag met ordelijke gedachten te beginnen. Veel lusteloze mensen hebben het moeilijk met hun dagelijkse routine wanneer ze worden geconfronteerd met veel punten van onafgemaakte zaken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen en dit verergert het probleem van lusteloosheid. Het is logisch om de dag een structuur te geven met duidelijke tijdsequenties en vaste schema's. Aan de andere kant moeten de getroffenen ervoor zorgen dat ze zichzelf kleine doelen stellen in het dagelijks leven. Niets maakt je minder gemotiveerd dan constant te denken dat je voor een berg onoplosbare taken staat. Kleine, haalbare doelen, zoals een vast half uur voor duidelijk omschreven huishoudelijke taken, bieden zekerheid. Zodra dit punt is bereikt, neemt de motivatie om door te gaan met de dag toe. Een gebrek aan motivatie in het dagelijks leven kan vaak worden verminderd door tijd door te brengen in de frisse lucht. Lichaam en ziel profiteren van lichaamsbeweging en zuurstof​ Zelfs een korte wandeling helpt vaak om over een fase van lusteloosheid heen te komen.