Lisinopril: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe lisinopril werkt

Lisinopril behoort tot de groep van angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmers. Het actieve ingrediënt blokkeert het enzym ACE en beïnvloedt zo een van de belangrijkste systemen van het lichaam voor het reguleren van de bloeddruk: het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS-systeem).

Als dit systeem wordt verstoord, kan dit leiden tot een verhoogde bloeddruk. De getroffenen merken het meestal niet en verraderlijk verergert de hoge bloeddruk.

Vooral de kleine bloedvaten, zoals die in het oog en de nieren, hebben last van de voortdurend verhoogde druk. Als het niet wordt behandeld, kan het ernstige gevolgen hebben, zoals verlies van gezichtsvermogen en nierstoornissen. Het hart wordt ook beïnvloed.

Om dergelijke gevolgschade te voorkomen, moet de bloeddruk worden genormaliseerd. Dit wordt soms bereikt door gewichtsvermindering en meer lichaamsbeweging. Vaak zijn echter ook bloeddrukverlagende medicijnen nodig.

Bovendien vermindert lisinopril de vergroting (hypertrofie) van het hart en onderdrukt het de “hermodellering van het hart”, dat wil zeggen de ongewenste weefselhermodellering na bijvoorbeeld een hartaanval. Om deze reden is het actieve ingrediënt een belangrijk onderdeel van de behandeling van hartfalen, ongeacht de bloeddruk.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na orale opname (peroraal) wordt de werkzame stof vanuit de darm onvolledig in het bloed opgenomen. Het wordt door het hele lichaam verdeeld en wordt uiteindelijk onveranderd door de nieren uitgescheiden.

Wanneer wordt Lisinopril gebruikt?

De indicaties voor gebruik (indicaties) van lisinopril zijn onder meer:

  • Hoge bloeddruk (hypertensie)
  • Kortdurende behandeling van een acuut myocardinfarct
  • Behandeling van symptomatisch hartfalen (hartfalen)
  • @ Behandeling van niercomplicaties bij diabetes mellitus

Hoe wordt lisinopril gebruikt?

De tabletten hoeven slechts eenmaal per dag te worden ingenomen, bij voorkeur met een groot glas water en altijd op hetzelfde tijdstip.

Wat zijn de bijwerkingen van lisinopril?

Lisinopril veroorzaakt vaak slaperigheid, hoofdpijn, hoesten, maag-darmproblemen en lage bloeddruk (hypotensie) bij één tot tien procent van de patiënten.

In zeldzamere gevallen kunnen tijdens de behandeling allergische reacties, gedragsveranderingen en problemen met de bloedsomloop in de distale vingerkootjes van de vingers (syndroom van Raynaud) optreden.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van Lisinopril?

Contra-indicaties

Geneesmiddelen die lisinopril bevatten, mogen in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

  • Als de behandelde persoon een zogenaamd Quincke-oedeem heeft (acute zwelling van de huid/slijmvliezen, meestal in het gezicht).
  • Bij vrouwen in het tweede of derde trimester van de zwangerschap (trimester).
  • Bij patiënten die worden behandeld met valsartan/sacubitril (geneesmiddel tegen hartfalen).

Geneesmiddelinteracties

Lisinopril versterkt de werking van de volgende stoffen bij gelijktijdig gebruik:

  • lithium (bij schizofrenie)
  • antidepressiva (zoals mirtazapine)
  • insuline en orale antidiabetica (geneesmiddelen tegen diabetes)

Het gebruik van lisinopril in combinatie met ciclosporine (immunosuppressivum), heparine (antistollingsmiddel) of cotrimoxazol (antibioticum) verhoogt het risico op overmatige kaliumspiegels in het bloed.

Rijden en bedienen van machines

Omdat slaperigheid of duizeligheid af en toe als bijwerking kunnen optreden, moeten patiënten de reactie van hun lichaam op het geneesmiddel observeren, vooral aan het begin van de behandeling met lisinopril. Vervolgens moet – indien nodig samen met de arts – worden besloten of men actief aan het wegverkeer mag deelnemen of zware machines mag bedienen.

Leeftijdsbeperkingen

Geneesmiddelen die lisinopril bevatten, kunnen indien nodig bij kinderen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Lisinopril mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap en borstvoeding om verhoogde bloeddruk te behandelen. Hiervoor zijn beter geteste antihypertensiva beschikbaar, zoals alfa-methyldopa of metoprolol.

Hoe krijgt u medicijnen met lisinopril?

Hoe lang is lisinopril bekend?

De groep zogenaamde ACE-remmers bestaat pas sinds de jaren tachtig. De eerste vertegenwoordiger van deze groep werd gevonden in het gif van een slangensoort die zijn slachtoffers uitschakelt door een plotselinge daling van de bloeddruk te veroorzaken.

Om hieruit een effectief medicijn te ontwikkelen, werd de chemische structuur van de stof voortdurend verbeterd totdat de huidige vertegenwoordigers van de ACE-remmers zoals lisinopril ontstonden.