Laceratie: wanneer moet u een arts raadplegen?

Kort overzicht

 • Wat te doen bij een scheur? Eerste hulp: hevig bloeden stoppen met drukverband, wond afspoelen met koud kraanwater, desinfecteren (als er een geschikt middel voorhanden is), randen van kleine snijwonden buiten het gezicht samenbrengen met nietjespleister (hechtstrips)
 • Risico's op snijwonden: Wondinfectie (incl. tetanusinfectie), littekens, hersenschudding bij hoofdletsel.
 • Wanneer moet u een arts raadplegen? voor grote/gapende wonden, voor snijwonden in het gezicht, voor zwaar verontreinigde wonden en/of gescheurde wondranden, voor etterende wonden, voor hevig bloedende wonden, voor ontbrekende of onbekende bescherming tegen tetanusvaccin, voor braken, misselijkheid, bewusteloosheid

Voorzichtigheid.

 • Wanneer u een scheur behandelt, gebruik dan geen huismiddeltjes zoals meel, boter, uiensap of secondelijm. Deze stoffen horen niet op of in de wond!
 • Gebruik geen waterstofperoxide (waterstofsuperoxide) of jodiumtincturen om wonden te reinigen. Waterstofperoxide kan weefselspleten binnendringen en het rode bloedpigment zodanig veranderen dat vasculaire occlusies als gevolg van bloedstolsels optreden. Jodium kan op zijn beurt ernstige allergische reacties veroorzaken.
 • Behandel de scheur niet met genezende zalf, poeder of spuitpleister, dit vertraagt ​​de genezing!

Laceratie: wat te doen?

Ten eerste moet je kalm blijven, ook al vloeit er soms veel bloed uit een scheur. Kalmeer de gewonde, verleen vervolgens eerste hulp en behandel de wond. Zo ga je verder:

 • Spoel of dep de scheur: Spoel het bloed af met koud kraanwater. Als dit niet mogelijk is, dep de wond dan af met een schone doek of een stukje gaas. Alleen dan kun je inschatten hoe groot de wond is.
 • Desinfecteer de wond: Ontsmet nu de wond met een alcoholvrij desinfectiemiddel van de apotheek.
 • Stoppen met bloeden: Als de scheur hevig bloedt, moet u een drukverband aanbrengen. Zorg er echter voor dat u de bloedtoevoer naar het getroffen deel van het lichaam niet afsluit!
 • Kleine scheur buiten het gezicht: Als een scheur op de hoofdhuid, benen of armen minder dan 5 millimeter uit elkaar ligt en nauwelijks besmet is, kunt u deze zelf behandelen. Zodra het bloeden is afgenomen, duwt u de randen van de wond voorzichtig tegen elkaar. Plak vervolgens hechtpleisters (hechtstrips) over de wond.
 • Koele bult onder scheur: Als er naast de scheur een bult ontstaat, moet u deze afkoelen. Plaats koelpads of ijsblokjes echter niet direct op de huid, maar wikkel ze in een schoon stuk doek. Anders bestaat er gevaar voor plaatselijke bevriezing.

Laceratie: Vermijd water

Zolang de wond nog niet gesloten is, mag er geen water op de wond komen. Bedek de scheur daarom tijdens het douchen ongeveer een week met een waterdichte pleister. Het aanbrengen van een douchepleister is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld niet bij een scheur op het harige hoofd. Je kunt je haar pas weer wassen als de wond gesloten is.

Als de scheur erg groot is en gestikt, geniet of gelijmd moet worden, dient u de instructies van de arts op te volgen met betrekking tot contact met water.

Laceratie: genezingstijd

Snijwonden genezen meestal binnen twee tot drie weken. Als ze zich op sterk belaste delen van de huid bevinden, zoals rond gewrichten, kan het langer duren voordat de wond geneest.

Hoe lang u last heeft van een scheur in het hoofd hangt ervan af of u ook een hersenschudding heeft gehad. Als dat zo is, kunnen een paar dagen bedrust of zelfs een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.

Laceratie: risico's

De arts kan een scheur alleen binnen zes uur nieten, hechten of lijmen. Daarna moet hij de wond open laten omdat de kans op infectie anders te groot is. Een geïnfecteerde wond heeft meer tijd nodig om te genezen en kan lelijke littekens achterlaten. Bovendien brengen sommige infecties, zoals tetanus en bloedvergiftiging (sepsis), risico's met zich mee die soms levensbedreigend zijn.

Tetanus-infectie

Zorg ervoor dat u een tetanusvaccinatie krijgt voor snijwonden of andere verwondingen als u geen effectieve bescherming heeft of uw vaccinatiestatus niet kent.

Bloedvergiftiging (sepsis)

Onbehandelde, geïnfecteerde wonden kunnen bloedvergiftiging (sepsis) veroorzaken. In dit geval verspreiden ziektekiemen zich via de bloedbaan in het lichaam en veroorzaken een complexe ontstekingsreactie. Tekenen zijn onder meer hoge koorts, verwarring, versnelde ademhaling, snelle hartslag en een bleke of grijze huidskleur. Indien onbehandeld, leidt sepsis tot orgaanschade en cardiovasculair falen!

Hersenschudding

Een gewelddadige stoot of klap op het hoofd kan niet alleen een scheur veroorzaken, maar ook een hersenschudding. Daarom moet de gewonde persoon gedurende 48 uur nauwlettend worden gecontroleerd op tekenen van een hersenschudding. Deze omvatten geheugenverlies, misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid of bewustzijnsverlies.

Laceratie: wanneer moet u een arts raadplegen?

 • Het slachtoffer voelt zich erg zwak, wordt spierwit en heeft koud zweet op zijn voorhoofd (plaats hem in shockpositie totdat de spoedarts arriveert!).
 • Het slachtoffer heeft een snijwond aan het hoofd en was direct na het ongeval bewusteloos (kans op hersenschudding of hersenbloeding!).
 • Als er sprake is van een snijwond aan het hoofd, zullen braken, misselijkheid, geheugenverlies of toenemende slaperigheid optreden binnen 48 uur na het letsel (ook tekenen van hersenschudding of bloeding).
 • De gewonde persoon ontwikkelt koorts en andere symptomen zoals verwarring, kortademigheid, snelle pols of blauwachtig verkleurde huid (eerste tekenen van bloedvergiftiging = sepsis!) enkele dagen nadat hij de scheur heeft opgelopen.
 • De gewonde persoon met de scheur heeft momenteel geen bescherming tegen tetanus en ontwikkelt na een paar dagen of weken symptomen zoals spierkrampen en slikproblemen.

In de volgende gevallen wordt naar de huisarts of kinderarts gebeld:

 • U gebruikt anticoagulantia of immunosuppressiva (immunosuppressiva zoals cortison).
 • De scheur is diep of gaapt meer dan 5 mm uit elkaar.
 • De wondranden zijn rafelig en niet glad.
 • De scheur zit in het gezicht.
 • Het bot onder de scheur is ook gewond.
 • De wond is zwaar vervuild.
 • U lijdt aan problemen met de bloedsomloop, zoals diabetes.
 • De scheur etteert, de wond is geïnfecteerd geraakt.
 • De wond doet meer pijn dan in het begin, de huid rond de wond zwelt op, warmt op en wordt rood (teken dat de scheur geïnfecteerd is geraakt).
 • U heeft koorts (een ander teken van een wondinfectie).
 • U voelt een gevoelloosheid in de buurt van de wond die zelfs na een paar dagen niet verdwijnt. Dan kunnen de zenuwen beschadigd raken.
 • De wond is zelfs na twee tot drie weken nog niet genezen.

Laceratie: onderzoeken bij de dokter

 • Wanneer en hoe heb je de scheur opgelopen?
 • Was u bewusteloos na het letsel vanwege snijwonden aan het hoofd? Moest u overgeven was/bent u misselijk? Bent u slaperig of heeft u last van hevige hoofdpijn?
 • Zijn er nog andere verwondingen?
 • Is het uiterlijk van de scheur veranderd? Zo ja, hoe (zwelling, roodheid, pusvorming etc.)?
 • Zijn er reeds bestaande aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes, die de wondgenezing kunnen verergeren)?
 • Gebruikt u (of uw kind) medicijnen (bijvoorbeeld cortisone of andere medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken)?
 • Is er koorts opgetreden?
 • Wanneer was de laatste tetanusvaccinatie?

Laceratie: behandeling door de arts

De arts maakt de wond zorgvuldig schoon met een zoutoplossing of water. Als de wond nog steeds hevig bloedt, stopt hij het bloeden met een drukverband. Kleinere snijwonden kan de arts behandelen met hechtpleisters of huidlijm.

Als de verwonding groter is of in het gezicht en er zijn nog geen zes uur verstreken, zal de arts de scheur hechten of nieten. Een verdovingsmiddel dat in het wondgebied wordt geïnjecteerd, onderdrukt de pijn tijdens dit proces. Indien nodig krijgt de patiënt vervolgens een pijnmedicijn.

Als er meer dan zes uur zijn verstreken, blijft de wond open en wordt deze niet gehecht, gelijmd of geniet. De arts spoelt de scheur en brengt een verband aan.

De arts controleert ook of er bescherming is tegen tetanusvaccinatie. Als het meer dan tien jaar geleden is sinds de laatste tetanusprik (meer dan vijf jaar voor kinderen), is een booster noodzakelijk.

Laceratie: nazorg

Als er zelfoplossende hechtingen zijn gebruikt om de scheur te hechten, hoeven deze niet te worden verwijderd. Anders verwijdert de arts na vier tot zes dagen hechtingen, hechtstrips en huidlijm uit het gezicht, na tien tot veertien dagen uit de armen en benen en eventueel na drie weken uit de gewrichten.

Als de scheur een litteken achterlaat, kunt u dit verzorgen met een zalf met panthenol. Bovendien moet u het litteken beschermen tegen de zon.