Nierobstructie en zwangerschap: oorzaken, symptomen en therapie

Niercongestie en zwangerschap

Wanneer de urine niet meer van de nieren naar de blaas kan stromen, komt deze in de nieren terecht en zorgt ervoor dat deze opzwellen. Artsen spreken dan van niercongestie (hydronefrose). Het beïnvloedt slechts één nier of beide. Afhankelijk van de ernst variëren de symptomen van een licht trekkend gevoel in de zijkanten tot hevige pijn, koorts, misselijkheid en braken. Pijn tijdens het plassen is ook een mogelijke klacht van niercongestie.

Zwangerschap: fysieke veranderingen

Tijdens de zwangerschap ondergaat het vrouwelijke organisme enorme veranderingen. Ook het urinestelsel wordt beïnvloed: de hoeveelheid lichaamswater neemt met ongeveer 40 procent toe. De twee nieren, die als filterstation fungeren, moeten daardoor meer werk verzetten. De lichaamsvloeistof wordt gefilterd in het buitenste nierweefsel (renale cortex) en komt vervolgens terecht in een verzamelbuis in de nier, de nierkelken. De nierkelken geven de urine op hun beurt door aan het nierbekken, vanwaar de urine via de drainerende urinewegen naar de urineblaas wordt getransporteerd. Tenslotte wordt de urine via de urethra, die bij vrouwen enkele centimeters lang is, uit de blaas uitgescheiden.

Zwangerschap: het kind drukt op het urinestelsel

Hoe verder de zwangerschap is gevorderd, hoe meer ruimte er wordt gevraagd door de baarmoeder en het opgroeiende kind. Daarbij worden beide urineleiders in meer of mindere mate samengedrukt. Hoe meer de uitstroom van urine wordt geremd, hoe ernstiger de niercongestie – op echografie herkenbaar aan ernstig verwijde nierkelken, bekken en urinewegen. Deze ernstige vorm van nierverstopping komt voor bij maximaal drie procent van alle aanstaande moeders. Het komt iets vaker voor bij meerlingzwangerschappen.

Niercongestie kan beide nieren aantasten, maar meestal is het de rechter nier die de symptomen veroorzaakt. Dit komt doordat enerzijds een deel van de darm de linker urinewegen beschermt tegen beknelling. Aan de andere kant oefenen de baarmoeder en een bloedvat aan de rechterkant, de eierstokader, meer druk uit op de rechter urinewegen.

Urineweginfecties als gevolg van niercongestie

Infecties van de urinewegen moeten worden behandeld, omdat deze naar de nieren kunnen opstijgen en tot (chronische) nierbekkenontsteking kunnen leiden. Andere mogelijke gevolgen van bacteriën in de urine zijn pre-eclampsie, een lager geboortegewicht en vroeggeboorte. Daarom moeten zwangere vrouwen er zeker van zijn dat ze een arts raadplegen als ze een urineweginfectie vermoeden.

Andere oorzaken van niercongestie

Zwangerschap en de veranderingen daarvan zijn niet de enige mogelijke oorzaak van niercongestie. Er kunnen ook verschillende ziekten en complicaties achter zitten, zoals:

  • Urineblaasstenen
  • Nierstenen
  • Kanker van de blaas, urinewegen, dikke darm of baarmoeder (baarmoederhals)

Wanneer stenen in de urinewegen tijdens de zwangerschap ernstige nierverstopping veroorzaken, behandelen artsen dit met een ureterstent of een buisje dat door de huid in de nier wordt ingebracht. Bij beide behandelingen wordt urine uit de nieren afgevoerd. De inzetstukken kunnen tot de geboorte in het lichaam blijven, maar moeten regelmatig worden vervangen.

Niercongestie en zwangerschap: wanneer moet u naar een arts?

Er kan echter al sprake zijn van een lichte nierverstopping als u het gevoel heeft dat de blaas nooit helemaal leeg raakt en u voortdurend met spoed naar het toilet moet. Mogelijke verschijnselen kunnen ook zijn dat er bij het urineren en zonder druk slechts kleine hoeveelheden urine vrijkomen en dat u 's nachts vaker naar het toilet moet.

Maar maak je niet al te veel zorgen over niercongestie. Tijdens de zwangerschap besteedt de behandelende gynaecoloog zeer veel aandacht aan de gezondheid van de aanstaande moeder (en natuurlijk het kind). Tijdens regelmatige controles kan hij of zij eventuele alarmsignalen in een vroeg stadium detecteren en behandelen.