Kaposi-sarcoom: oorzaken, progressie, therapie

Kaposi-sarcoom: vier hoofdvormen

Kaposi-sarcoom is een zeldzame vorm van huidkanker die ook de slijmvliezen en inwendige organen kan aantasten. De tumorziekte kan op meerdere plaatsen tegelijk voorkomen. De huidveranderingen beginnen meestal als roodbruine tot paarse vlekken. Deze kunnen zich ontwikkelen tot uitgebreide plaques of harde knobbeltjes.

Het beloop van Kaposi-sarcoom kan sterk variëren. De weefselveranderingen kunnen redelijk constant blijven of zich binnen korte tijd verspreiden en tot de dood leiden (vooral bij HIV-patiënten). Artsen maken onderscheid tussen vier hoofdvormen van Kaposi-sarcoom:

HIV-geassocieerd (epidemie) Kaposi-sarcoom

HIV-geassocieerd Kaposi-sarcoom kan zowel een vroeg teken van een HIV-infectie zijn als een laat symptoom in de loop van de AIDS-ziekte, wanneer het immuunsysteem ernstig verzwakt is. Het kan de huid, slijmvliezen en vrijwel alle inwendige organen (maagdarmkanaal, hart, lever, longen, enz.) aantasten. Betrokkenheid bij organen kan snel levensbedreigend worden.

Kaposi-sarcoom als gevolg van iatrogene onderdrukking van het immuunsysteem

In sommige gevallen moet het immuunsysteem van mensen worden onderdrukt met medicijnen. Dit is bijvoorbeeld nodig na een orgaantransplantatie en bij de behandeling van sommige chronische ontstekingsziekten. Deze onderdrukking van het immuunsysteem (immunosuppressie) door medische maatregelen staat bekend als “iatrogeen”.

Het verzwakte immuunsysteem van de getroffenen bevordert de ontwikkeling van Kaposi-sarcoom (zoals bij HIV-patiënten). Zodra de immunosuppressie wordt stopgezet, gaat deze soms volledig achteruit.

Klassiek Kaposi-sarcoom

Het klassieke Kaposi-sarcoom treft vooral oudere mannen (in hun zevende levensdecennium) die afkomstig zijn uit Oost-Europa of het Middellandse Zeegebied of van joodse afkomst zijn. De typische huidveranderingen ontstaan ​​vooral op de benen. Ze vorderen meestal langzaam over jaren of decennia. Interne organen worden zelden aangetast. Het klassieke Kaposi-sarcoom is daarom niet bijzonder agressief.

Endemisch Kaposi-sarcoom

Het endemische Kaposi-sarcoom komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara (regio ten zuiden van de Sahara). Het kan in vier varianten voorkomen, bijvoorbeeld als een relatief goedaardige vorm die gepaard gaat met huidknobbeltjes en lijkt op het klassieke Kaposi-sarcoom. Het treft vooral mannen rond de 35 jaar.

Kaposi-sarcoom: therapie

Er bestaat nog geen algemeen erkend therapieregime voor de behandeling van Kaposi-sarcoom. Hier zijn enkele voorbeelden van behandelingsopties:

Bij patiënten met HIV-geassocieerd (epidemisch) Kaposi-sarcoom is effectieve antiretrovirale therapie de belangrijkste behandelingsmaatregel. Als dit niet voldoende is om de verspreiding van Kaposi-sarcoom te voorkomen, kan chemotherapie worden overwogen.

Als de tumor het gevolg is van immuuncompromitterende medicatie, moet worden nagegaan in hoeverre deze kunnen worden verminderd of helemaal kunnen worden stopgezet. De tumorhaarden gaan dan meestal volledig achteruit.

Het endemische Kaposi-sarcoom reageert doorgaans goed op geneesmiddelen tegen kanker.

Het klassieke Kaposi-sarcoom wordt meestal alleen lokaal behandeld, voornamelijk met radiotherapie. Andere therapieën kunnen ook worden overwogen, zoals koudetherapie (cryotherapie) of chemotherapie.

Nazorg

Het Kaposi-syndroom is vatbaar voor terugval (recidief). Patiënten moeten daarom na voltooiing van de behandeling hun arts bezoeken voor regelmatige controles.