Internetverslaving: oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling

Kort overzicht

 • Beschrijving: De internetverslaving (ook mobiele telefoonverslaving/onlineverslaving) behoort tot de gedragsverslavingen.
 • Symptomen: verwaarlozing van taken, sociale contacten, baan, school en hobby's, prestatieverlies, eenzaamheid, verlies van controle over de duur en timing van internetgebruik, prikkelbaarheid tijdens ontwenningsverschijnselen.
 • Oorzaken: sociale/familieconflicten, eenzaamheid, een laag zelfbeeld, vorming van een verslavingsgeheugen in het beloningscentrum van de hersenen.
 • Diagnose: Gebaseerd op verslavingscriteria zoals controleverlies, tolerantievorming, verlies van interesse, aanhoudend overmatig consumeren ondanks negatieve gevolgen, sociale terugtrekking, verwaarlozing van taken.
 • Behandeling: Gespecialiseerde gedragstherapeutische behandeling in groepen en individuele sessies, in mildere gevallen poliklinisch, anders in gespecialiseerde klinieken.
 • Prognose: Met inzicht in de ziekte en bewustzijn van gespecialiseerde therapie kan verslavend gedrag onder controle worden gehouden.

Internetverslaving: beschrijving

Het fenomeen pathologisch computer-, mobiele telefoon- en internetgebruik is nog relatief nieuw en wordt daarom nog maar enkele jaren onderzocht. Internetverslaving, ook wel mobiele-telefoonverslaving of online-verslaving genoemd, is een van de gedragsverslavingen. In tegenstelling tot alcohol- of drugsverslaving is het niet de consumptie van een middel die verslaving veroorzaakt, maar het gedrag zelf dat een obsessie wordt. In het geval van internetverslaving gebruiken de getroffenen het internet zo buitensporig dat ze andere levensgebieden verwaarlozen. Internetverslaafden besteden weinig aandacht aan hobby’s, vrienden en familie, school en werk. Ondanks de enorme impact van het verslavende gedrag op hun leven, kunnen de getroffenen er niet mee stoppen. De verslaving gaat een eigen leven leiden en het gedrag wordt dwangmatig.

Een verslaving met vele gezichten

Meisjes brengen hun tijd het liefst op internet door in sociale netwerken, zoals Facebook. Ze wisselen urenlang ideeën uit met vrienden, maar ook met onbekende mensen op het net. Het internet biedt hen de mogelijkheid om zichzelf te presenteren zoals ze graag zouden willen zijn. Voor velen is het verleidelijk om hun persoonlijkheid en uiterlijk te kunnen veranderen. Bovendien ben je nooit alleen op internet. Vreemdelingen worden ogenschijnlijk goede vrienden, zelfs als je ze nog nooit in het echt hebt ontmoet.

Andere vormen van internetverslaving zijn onder meer het pathologische gebruik van gokken en weddenschappen op internet. Het dwangmatige gebruik van erotische chats wordt cyberseksverslaving genoemd.

Wie wordt getroffen door internetverslaving?

Internetverslaving komt zelden alleen

Uit onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat ongeveer 86 procent van de internetverslaafden een andere psychische stoornis heeft. Heel vaak komen depressie, ADHD en ook alcohol- en tabaksverslaving gelijktijdig voor met online verslaving (comorbiditeit). Of de psychische stoornissen het risico op internetverslaving vergroten of een gevolg zijn van internetverslaving, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zijn beide mogelijk en variëren van persoon tot persoon.

Internetverslaving: symptomen

Internetverslaafden hebben een constant verlangen om op internet te zijn. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen. Het verwaarlozen van alledaagse taken, vrienden en hobby’s, evenals fysieke en psychologische problemen, kunnen aanwijzingen zijn voor een internetverslaving.

Daling van de prestaties

Zelfs onder volwassenen tonen onderzoeken aan dat de werkprestaties afnemen en dat het contact met collega's laag is als gevolg van internetverslaving. Hoe uitgesprokener het verslavende gedrag, hoe groter het risico op beëindiging. De financiële gevolgen kunnen zelfs leiden tot een existentiële bedreiging.

Isolatie

Schade aan de gezondheid

Vanwege hun voortdurende verlangen om op internet te zijn en de angst om iets te missen, onderdrukken veel patiënten hun behoefte aan slaap. Online rollenspellen zorgen ook voor een verhoogd niveau van opwinding, waardoor het moeilijk wordt om in slaap te vallen. Internetverslaafden klagen vaak over slaapstoornissen. Het gebrek aan slaap heeft op zijn beurt invloed op het concentratievermogen en ook op de stemming. De getroffenen kunnen depressieve eigenschappen ontwikkelen, evenals agressie en prikkelbaarheid.

Naast slaap verwaarlozen patiënten ook andere basisbehoeften, zoals hun dieet. Velen leven van fastfood of snoep omdat er niet veel tijd meer is om te eten. Sommigen vergeten zelfs hele maaltijden. Daarom zijn er internetverslaafden die de neiging hebben overgewicht te hebben en anderen die normaal tot ondergewicht hebben. Het risico op overgewicht wordt vergroot door een gebrek aan lichaamsbeweging.

Ontwenningsverschijnselen

Gedragsverslavingen brengen ook ontwenningsverschijnselen met zich mee. Wanneer patiënten niet online kunnen komen, worden ze depressief en lusteloos, prikkelbaar en slecht gehumeurd. Sommigen worden erg opgewonden en zelfs agressief.

Internetverslaving: oorzaken en risicofactoren

De oorzaken van internetverslaving zijn tot nu toe nauwelijks onderzocht. Net als bij andere verslavingen spelen waarschijnlijk verschillende factoren samen bij de ontwikkeling van internetverslaving. Veel experts zien het internet of de computer niet als de oorzaak, maar als de trigger van de verslaving. Volgens hen zouden de werkelijke oorzaken gelegen zijn in dieper liggende psychologische conflicten. Een andere beïnvloedende factor is vermoedelijk een verstoring van de neurotransmitters in de hersenen. Wetenschappers hebben nog niet duidelijk kunnen bewijzen of internetverslaving ook genetische oorzaken heeft.

Zoek contact

Negatief zelfbeeld

Mensen die zich sociaal terugtrekken, lijden vaak aan een laag zelfbeeld. Op internet kunnen de getroffenen zichzelf niet alleen een nieuw gezicht geven, maar ook dappere strijders worden in computerspellen. De virtuele wereld beloont zo de speler en versterkt zijn zelfbeeld. Tot op zekere hoogte is dit ook mogelijk in sociale netwerken, waar men zich alleen van zijn chocoladekant kan presenteren of zelfs een verzonnen identiteit kan aannemen. Gevaarlijk wordt het als de computerwereld voor de betrokkene aantrekkelijker wordt dan het echte leven.

Familieconflicten

Sommige onderzoeken geven aan dat conflicten in het gezin kinderen ertoe aanzetten zich terug te trekken op het internet. Adolescenten die verslaafd zijn aan internet wonen vaak met slechts één ouder. De exacte correlaties zijn echter onduidelijk. Zeker is dat er in veel gevallen sprake is van een gebrek aan sociale steun.

Biochemische oorzaken

Internetverslaving: onderzoeken en diagnose

Als u bij uzelf of bij uw familieleden of vrienden tekenen van internetverslaving opmerkt, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met een kliniek of therapeut. Ze kunnen in een gesprek vragenlijsten gebruiken om te bepalen of het gedrag verslavend is of niet.

Het eerste gesprek

Internetverslaving wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid tijd die iemand achter de computer zit of met de smartphone surft. Bij internetverslaving is het ook van cruciaal belang dat het gedrag wordt uitgevoerd vanuit een innerlijke dwang. De therapeut kan tijdens een eerste consult de volgende vragen stellen:

 • Heeft u zich vaak voorgenomen minder tijd op internet door te brengen, maar slaagt u er niet in dit te doen?
 • Voelt u zich rusteloos of prikkelbaar als u niet op internet zit?
 • Klagen de mensen om u heen dat u te veel tijd op internet doorbrengt?
 • Denk jij vaak na over wat je online doet als je niet online bent?

Naast de specifieke vragen over internetverslaving, zal de therapeut informeren naar de gezins- en professionele situatie. Vooral bij adolescenten is het noodzakelijk om de familie erbij te betrekken. Enerzijds kunnen familieleden belangrijke aanwijzingen geven voor de diagnose. Aan de andere kant moet het gezin ook worden geïnformeerd over internetverslaving en leren hoe zij de getroffen persoon kunnen ondersteunen.

Diagnose Internetverslaving

Omdat er geen uniforme criteria zijn voor de diagnose van internetverslaving, laten psychologen en artsen zich leiden door de criteria van verslaving. Een veelgebruikte test voor het diagnosticeren van internetverslaving is Young's Internet Addiction Test (IAT). Dit is gebaseerd op de verslavingscriteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Totdat internetverslaving wordt erkend als een afzonderlijke psychische stoornis, biedt de DSM-V de volgende symptomen als diagnostische criteria voor internetverslaving:

 • Sterk verlangen naar en voortdurende preoccupatie met internet.
 • Ontwenningsverschijnselen bij het wegnemen van de internettoegang.
 • Ontwikkeling van tolerantie naarmate internetgebruik uitgebreider wordt
 • Mislukte pogingen om het internetgebruik onder controle te houden
 • Voortgezet gebruik van internet, ook al zijn de negatieve gevolgen bekend
 • Verlies van andere interesses en hobby's dan internet
 • Gebruik van internet om een ​​slecht humeur te verlichten
 • Bedreiging voor belangrijke relaties of baan door internetgebruik.

Binnen een periode van twaalf maanden moeten minimaal vijf van deze criteria voorkomen.

Een vrij nieuw hulpmiddel voor het diagnosticeren van internetverslaving is de AICA-SKI:IBS. Het acroniem wordt gebruikt om een ​​gestructureerd klinisch interview over internetgerelateerde aandoeningen te beschrijven. Het is ontwikkeld door het Fachverband Medienabhängigkeit samen met collega's van de polikliniek voor gokverslaving Mainz.

Internetverslaving: behandeling

Welke behandelingen bijzonder effectief zijn bij internetverslaving is nog steeds onduidelijk vanwege weinig wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Steeds meer therapeuten bieden nu hulp specifiek voor online verslaving. Sommige klinieken, zoals die in Mainz of Bochum, hebben hun eigen polikliniek voor internetverslaving opgezet. Voor de behandeling worden meestal verschillende therapievormen, zoals individuele therapie en groepstherapie, gecombineerd.

Ambulante of intramurale behandeling voor internetverslaving?

Cognitieve gedragstherapie voor internetverslaving

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de cognitieve gedragstherapie. De eerste stap in de behandeling is het gedetailleerd informeren van de patiënt en ook zijn familieleden over internetverslaving en de gevolgen ervan (psycho-educatie). De kennis over de ziekte moet de patiënt versterken in zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.

In het kader van cognitieve gedragstherapie moet de getroffen persoon problematische denkpatronen leren herkennen en veranderen. Internetverslaafden worden ondersteund bij het afleren van het abnormale gedrag en het bereiken van gecontroleerd gebruik of zelfs volledige verzaking.

Andere behandelmethoden voor internetverslaving

Naast individuele therapeutische sessies speelt groepstherapie een belangrijke rol bij de behandeling van internetverslaving. Daar kan de patiënt zijn of haar problemen met andere patiënten bespreken. Het contact met echte mensen en de cohesie in de groep bieden een vervanging voor de contacten op internet. Voor veel patiënten is het een opluchting om te zien dat ze niet alleen staan ​​met hun probleem. Ze profiteren ook van de ervaringen van andere patiënten met het omgaan met de verslaving.

Internetverslaving: verloop van de ziekte en prognose

Het aantal internetverslaafden neemt voortdurend toe. Vanwege de voortdurende vooruitgang van media en technologie vermoeden experts dat het probleem van internetverslaving zal blijven verergeren.

Hoe langer een internetverslaving onbehandeld blijft, hoe ingrijpender de problemen worden. Het verlies van sociale contacten, het vroegtijdig verlaten van school of het verliezen van een baan drijven de getroffenen steeds dieper in een vicieuze cirkel. De echte wereld biedt dan weinig prikkels om de computer uit te zetten.

Professionele ondersteuning kan de getroffenen in staat stellen terug te keren naar een normaal leven. De ontwikkeling van speciale hulpaanbiedingen voor internetverslaafden in klinieken heeft de beschikbare behandeling nu aanzienlijk verbeterd. Cognitieve gedragstherapie is tot nu toe bijzonder effectief gebleken bij de behandeling van internetverslaving.