Incontinentie: oorzaken, behandeling

Kort overzicht

 • Oorzaken: Varieert afhankelijk van de vorm, bijv. urinestenen, vergrote prostaat, tumoren, zenuwbeschadiging of irritatie, neurologische aandoeningen (multiple sclerose, beroerte, de ziekte van Alzheimer, enz.).
 • Behandeling: bekkenbodemtraining, zindelijkheidstraining, elektrotherapie, pacemakers, medicijnen, operatie, behandeling van de onderliggende ziekte.
 • Wanneer moet u een arts raadplegen? Wanneer de klachten ontstaan, uiterlijk wanneer deze een last worden
 • Preventie: blaas niet irriteren, voldoende drinken, ontspanningsoefeningen, overgewicht verminderen.

Wat is incontinentie?

Mensen met incontinentie hebben problemen met het gecontroleerd tegenhouden van hun urine of, minder vaak, hun ontlasting. Dit wordt urine- of fecale incontinentie genoemd.

Urine-incontinentie

In de volksmond wordt dit symptoom ook wel ‘blaaszwakte’ genoemd. De blaas is echter niet altijd de oorzaak. Er zijn verschillende verschijningsvormen van urine-incontinentie.

Aandrangincontinentie: Bij deze vorm van incontinentie ontstaat de drang om te plassen plotseling en zeer frequent – ​​soms meerdere keren per uur – ook al is de blaas nog niet vol. Vaak bereiken de getroffenen niet meer op tijd het toilet. De urine komt er in stromen uit. Sommige mensen hebben ook last van gemengde incontinentie. Dit is een combinatie van stress- en aandrangincontinentie.

Overloopincontinentie: Wanneer de blaas vol is, stromen er voortdurend kleine hoeveelheden urine uit. De getroffenen voelen vaak ook een constante drang om te plassen.

Extraurethrale urine-incontinentie: Ook hier lekt voortdurend ongecontroleerd urine. Dit gebeurt echter niet via de urinewegen, maar via andere openingen (medisch: extraurethraal), zoals de vagina of de anus.

Fecale incontinentie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen urine-incontinentie en fecale incontinentie. Deze vorm van incontinentie komt minder vaak voor. Patiënten met fecale incontinentie hebben moeite met het vasthouden van de darminhoud en darmgassen in het rectum.

Alles over de oorzaken, behandeling en diagnose van deze vorm van incontinentie leest u in het artikel over ontlastingsincontinentie.

Oorzaken van incontinentie

Deze vervult twee belangrijke taken: hij moet de urine opslaan en zichzelf (voor zover mogelijk) op het gewenste tijdstip ledigen. Tijdens opslag is de blaasspier ontspannen. Hierdoor zet de blaas uit en vult hij zich. Tegelijkertijd is de sluitspier gespannen, zodat de urine niet onmiddellijk weer via de urethra naar buiten stroomt. Om te legen trekt de blaasspier samen, terwijl de sluitspier met de bekkenbodemspieren ontspant. De urine stroomt via de urethra naar buiten.

Bij stress-incontinentie werkt het sluitingsmechanisme tussen de blaashals en de urethra niet meer. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat het bekkenbodemweefsel beschadigd is, bijvoorbeeld bij een ongeval of bij mannen na een prostaatoperatie of vaginale bevalling bij vrouwen. Verwondingen en irritatie van de zenuwen en een uitsteeksel van de urineblaas veroorzaken ook stress-incontinentie. Bovendien wordt het begunstigd door risicofactoren zoals:

 • Chronische hoest
 • Regelmatig tillen van zware lasten
 • Gebrek aan lichaamsbeweging (slecht getrainde bekkenbodem!)
 • Bij vrouwen: naar beneden zakkende bekkenorganen, bijv. doorzakken van de baarmoeder

Op deze punten bestaat het risico dat het bindweefsel bezwijkt, bijvoorbeeld als gevolg van stress zoals zwangerschappen en geboorten, een verlaagde baarmoeder of hormonale veranderingen tijdens de menopauze, wat resulteert in urine-incontinentie.

Urge-incontinentie:

 • Zenuwbeschadiging of irritatie als gevolg van een operatie.
 • Neurologische ziekten zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, een hersentumor of een beroerte
 • Voortdurende irritatie van de blaas, bijvoorbeeld door blaasstenen of urineweginfecties (cystitis)
 • Onvoldoende behandelde diabetes (diabetes mellitus): Toxines geproduceerd door verhoogde bloedsuikerspiegels beïnvloeden het zenuwstelsel.
 • Psychologische oorzaken

Reflex-incontinentie:

Overloopincontinentie:

In deze vorm is de blaasuitlaat geblokkeerd en interfereert deze met de urinestroom, bijvoorbeeld bij mannen als gevolg van een vergrote prostaat (zoals bij goedaardige prostaatvergroting) of urethrale strictuur. Dit laatste kan te wijten zijn aan een tumor of urinestenen.

Extraurethrale incontinentie:

Verschillende medicijnen (zoals diuretica, antidepressiva, neuroleptica) en ook alcohol kunnen bestaande urine-incontinentie verergeren.

Wat kan er gedaan worden bij incontinentie?

Er zijn verschillende manieren om incontinentie te behandelen. In individuele gevallen wordt de incontinentietherapie aangepast aan de vorm en oorzaak van de incontinentie en aan de levenssituatie van de patiënt.

Biofeedbacktraining: Sommige mensen vinden het moeilijk om de bekkenbodemspieren te voelen en de sluitspieren bewust waar te nemen en te controleren. Bij biofeedbacktraining meet een kleine sonde in het rectum of de vagina de samentrekkingen van de bekkenbodem en activeert een visueel of akoestisch signaal. Zo kan de patiënt zien of hij of zij de juiste spieren daadwerkelijk aanspant of ontspant tijdens bekkenbodemoefeningen.

Zindelijkheidstraining (blaastraining): Hierbij moet de patiënt enige tijd een zogenaamd mictielogboek bijhouden. In dit logboek registreert de patiënt wanneer hij of zij de drang voelde om te plassen, wanneer hij of zij plast, hoeveel urine er werd geplast en of het plassen gecontroleerd of ongecontroleerd gebeurde. Ook moet de patiënt noteren wat en hoeveel hij of zij in de loop van een dag of nacht heeft gedronken.

Voer zindelijkheidstraining alleen uit onder medisch toezicht.

Hormoonbehandeling: Bij incontinentie als gevolg van oestrogeendeficiëntie tijdens of na de menopauze schrijft de arts de getroffen vrouwen een lokaal oestrogeenpreparaat voor, bijvoorbeeld een zalf.

Katheter: Bij reflexincontinentie kan het nodig zijn de blaas regelmatig te legen via een katheter.

Chirurgie: Extraurethrale incontinentie wordt altijd operatief behandeld, bijvoorbeeld door het sluiten van de fistel. Als de incontinentie het gevolg is van een vergrote prostaat, is meestal ook een operatie nodig. Anders wordt een operatie bij urine-incontinentie alleen overwogen als niet-chirurgische therapiemaatregelen niet het gewenste succes opleveren.

Urine-incontinentie: correct drinken

Vooral bij urine-incontinentie speelt drinken plotseling een beslissende rol voor de getroffenen: uit angst voor ongecontroleerd urineverlies proberen ze zo min mogelijk te drinken. Dit verbetert de toestand echter niet – integendeel: bij onvoldoende vochtinname wordt de urine meer geconcentreerd in de blaas, wat vaak de drang om te plassen vergroot en het slijmvlies van de blaas irriteert.

Als u urine-incontinentie heeft, bespreek dan met uw arts hoeveel u drinkt en op welke tijdstippen van de dag. In een mictielogboek houdt u nauwkeurig uw vochtinname en plassen bij (zie hierboven: Zindelijkheidstraining). Op basis van deze gegevens zal de arts u de juiste drinkhoeveelheden en -tijden aanbevelen.

Hulpmiddelen bij incontinentie

Incontinentie: wanneer moet u naar een arts?

Incontinentie: onderzoeken en diagnose

In een interview vraagt ​​de arts eerst naar de exacte symptomen en medische geschiedenis van de patiënt (anamnese). Zo komt hij erachter aan welke vorm van incontinentie iemand lijdt en brengt hij de mogelijke oorzaken verder in kaart. Mogelijke vragen in het anamnesegesprek zijn:

 • Hoe lang heeft u al ongecontroleerd urineverlies?
 • Hoe vaak plast u?
 • Heeft u pijn?
 • Wanneer komt onvrijwillig urineverlies voor?
 • Kunt u voelen of uw blaas vol of leeg is?
 • Heeft u een operatie ondergaan? Bent u bevallen van een kind?
 • Heeft u onderliggende ziekten (diabetes, multiple sclerose, Parkinson, enz.)?

Examens

Verschillende onderzoeken helpen bij het ophelderen van incontinentie. Welke methoden in individuele gevallen nuttig zijn, hangt onder meer af van het type en de ernst van de incontinentie. De belangrijkste onderzoeken zijn:

 • Gynaecologisch onderzoek: Als oorzaak van urine-incontinentie kan bijvoorbeeld een baarmoederverzakking of vaginale verzakking worden vastgesteld.
 • Urine- en bloedonderzoek: ze leveren bewijs van infecties of ontstekingen.
 • Urodynamica: Bij urine-incontinentie gebruikt de arts urodynamisch onderzoek om de functie van de blaas te beoordelen. Bij uroflowmetrie worden bijvoorbeeld elektroden gebruikt om het urinevolume tijdens het plassen, de duur van het legen van de blaas en de activiteit van de buik- en bekkenbodemspieren te meten.
 • Cystoscopie: In sommige gevallen is dit nodig om bijvoorbeeld een ontsteking van het blaasslijmvlies of tumoren in de blaas op te sporen.
 • Sjabloontest: Hier wordt eerst een droog sjabloon gewogen en geplaatst. Aan het einde van een bepaalde periode, bij een voorgeschreven hoeveelheid drinken en lichamelijke inspanning, wordt dit sjabloon opnieuw gewogen en laat zien hoeveel urine er onvrijwillig is gepasseerd.

Incontinentie: preventie

Er zijn verschillende maatregelen om incontinentie te voorkomen of te voorkomen dat deze zich verder ontwikkelt:

Bij overgewicht, eventueel afslanken. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor incontinentie. Het verhoogt de druk in de buikholte en bevordert zo incontinentie of verergert bestaande incontinentie. Het is daarom de moeite waard om overtollige kilo’s kwijt te raken. Ook dit heeft een positief effect op het succes van bekkenbodemtraining.

Eet blaasvriendelijk voedsel. Vermijd voedsel dat de blaas irriteert, bijvoorbeeld hete kruiden of koffie.

Veelgestelde vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp vindt u in ons artikel Veelgestelde vragen over incontinentie.