IGeLn u?

De wereld van acroniemen is groot: termen die zijn gevormd uit de eerste letters van afzonderlijke woorden, verschijnen steeds vaker. "IGeL" is zo'n acroniem. En in dit geval verwijst het niet naar de "Community of Interest of Labyrinth Fishes", noch naar het "Institute for Holistic Learning“, Noch aan enige andere instelling. "IGeL" is het acroniem voor "Individual Gezondheid Diensten". Dit betekent allereerst alle diagnostische en behandelingsmogelijkheden die niet wettelijk zijn gedekt volksgezondheid verzekering.

ENKEL of toon stekels?

In totaal 79 items uit de zogenaamde servicecatalogus van de wet volksgezondheid verzekeringen (GKV) zijn momenteel IGeL. Deze omvatten onder meer:

 • Medisch reisadvies en passend vaccinatieadvies
 • Reisvaccinaties
 • Fitness examens voor bijvoorbeeld reizen, luchtwaardigheid, duiken.
 • Sportmedische onderzoeken en consulten
 • Allergologische beroepsproeven (bijv. Bakker, kapper).
 • Medisch-cosmetische diensten zoals het verwijderen van tatoeages.
 • Esthetische operaties
 • Tests voor de compatibiliteit van schoonheidsmiddelen.
 • Bloedgroepering op aanvraag
 • Aanvullende preventieve onderzoeken op aanvraag

Veel nuttige onderzoeken

Bij veel IGeL-services is het gemakkelijk in te zien waarom ze niet door een ziektekostenverzekering zouden moeten worden betaald, maar toch nuttig zijn. Als u bijvoorbeeld op vakantie wilt in de tropen, moet u zeker uw “geschiktheid voor de tropen ”vooraf gecontroleerd door een arts. Samen met de juiste vaccinaties kunt u goed voorbereid op vakantie gaan, zonder dat u voor uw zorgverzekering hoeft te betalen. Vakantie is privégenot - en de juiste vakantievoorbereiding valt niet onder de financieringstaak van de ziektekostenverzekering. Ook de allergologische beroepsbekwaamheidstests, waarvan sommige worden voorgeschreven door de werkgeversverenigingen voor aansprakelijkheidsverzekeringen, zijn nuttig. Als je bijvoorbeeld bakker wilt worden, moet je worden getest op een mogelijke allergie om te meelstof voordat u aan het werk gaat; kappers of metselaars komen in aanraking met chemicaliën waarvoor ze allergisch kunnen zijn. Daarom is een verduidelijking voordat u met een beroep begint, belangrijk - en dat kan ook zonder premie voor de ziektekostenverzekering. De situatie is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de glaucoma onderzoek bij de oogarts, wat logisch is voor patiënten ouder dan 40 en kan voorkomen blindheid later. Deze ziekte blijft zonder onderzoek onopgemerkt en kan in een later stadium niet adequaat worden behandeld.

Genezen of verzilveren?

Volgens een studie van het Wetenschappelijk Instituut van de AOK (WIdO) en het NRW Consumentencentrum heeft bijna een kwart van alle verzekerden (23.1%) een individuele gezondheidsdienst aangeboden gekregen. Dit aanbod wordt duidelijk gedaan aan een tamelijk hoog inkomen en goed opgeleide groep patiënten, zo bleek uit de studie. Voor patiënten is de situatie vaak als volgt: Bij een gesprek met de arts wordt duidelijk dat een snellere of zelfs betere opheldering mogelijk is door aanvullende tests. Deze moeten dan echter privé worden betaald. Op dit punt voelen veel patiënten zich onder druk gezet, omdat ze afhankelijk zijn van de competentie en expertise van hun arts. Een serieus aanbod van de dokterspraktijk geeft de patiënt echter altijd voldoende tijd om de situatie in overweging te nemen en uitgebreide informatie te verkrijgen. Als het aanbod van de arts is gebaseerd op een acute en concrete noodsituatie, worden de kosten sowieso gedekt door de ziektekostenverzekering. De Federal Medical Association omschrijft het aanbod van IGeL-diensten ook als een evenwichtsoefening tussen ‘genezing en verzilvering’, omdat de wettelijke ziekteverzekering naar haar mening niet meer op alle vlakken de nodige medische zorg garandeert. Op het komende Duitse medische congres in mei 2006 in Madgeburg zal een herziene lijst van IGeL-diensten worden gepresenteerd en besproken.

Creëren van eigen transparantie

Iedereen die in de spreekkamer een “individuele gezondheidsdienst” krijgt aangeboden, moet deze als zodanig aanvaarden: een aanbod dat vanuit het oogpunt van de arts medisch geïndiceerd is in het individuele geval. Iedereen die de betekenis en het doel van het voorgestelde examen niet begrijpt, dient specifiek en nadrukkelijk te vragen naar de betekenis en het doel van de aanvullende examens. Geen enkele arts mag een individuele dienst uitvoeren en in rekening brengen tegen de wil van de patiënt, en geen enkele patiënt mag worden gedwongen om onmiddellijk een beslissing te nemen tijdens het onderzoek of interview. Iedereen die twijfelt aan de noodzaak van de voorgestelde examens, dient bij twijfel een second opinion in te winnen. Ook de eigen zorgverzekeraar van de patiënt is op dit punt een goed aanspreekpunt.

Eerst de toestemming, dan het onderzoek

Bijkomende diensten die privé worden gefactureerd, moeten in principe altijd in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd voordat de dienst wordt gebruikt. In deze overeenkomst moet de patiënt uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de door hem te dragen kosten en schriftelijk akkoord gaan. Als deze toestemmingsverklaring niet wordt overgelegd, mag de arts de patiënt geen kosten in rekening brengen. Het bedrag van de factuur is gebaseerd op het Duitse Medical Fee Schedule (GOÄ). Aangezien elke factuur gebaseerd is op een ingewikkeld factureringssysteem, moet de patiënt ook de prijs van zijn onderzoek laten uitleggen en, in geval van twijfel, de medische vereniging raadplegen. Voor patiënten betekent dit:

 • Laat u precies uitleggen hoe u baat heeft bij het onderzoek en welke gevolgen u kunt verwachten.
 • Laat u niet onder druk zetten en neem de tijd om uw beslissing te nemen.
 • Vraag bij twijfel een second opinion.
 • Vraag voordat u een claim indient uw verzekeringsmaatschappij waarom de kosten van deze service niet worden gedekt.

Het is over het algemeen verboden om dergelijke diensten tegen factuur aan te bieden, wat eigenlijk een ziekteverzekering is. Als patiënten door hun arts worden gevraagd naar het uitgeputte budget voor particuliere betaling, moeten de ziektekostenverzekeraar en de medische vereniging worden betrokken. Sommige patiëntenadviescentra bieden de sociale vereniging VdK Duitsland aan. Daarnaast kan ook informatie worden verkregen bij de consumentencentra. Stiftung Warentest heeft ook de verschillende bestudeerd kanker screeningonderzoeken en publiceerde de bevindingen ervan in het boek “Untersuchungen zur Früherkennung. Kanker - Voordelen en risico's ”. Het boek kan daar rechtstreeks of via boekhandels worden besteld. De Duitse Medische Vereniging, samen met de Nordrhein-Medische Vereniging, geeft informatie in een brochure over individuele individuele diensten.