Hypothyreoïdie (hypoparathyreoïdie): test en diagnose

Laboratoriumparameters van de eerste orde - verplichte laboratoriumtests.

 • Bijschildklierhormoon (PTH intact) [↓]
 • Elektrolyten
  • Calcium [in serum ↓; in de urine ↓]
  • Magnesium [in serum ↓]
  • Fosfaat [in serum ↑; in de urine ↓]
 • CAMP (cyclisch adenosinemonofosfaat) [in urine ↓]

Verdere opmerkingen

 • Primaire hypoparathyreoïdie wordt als zeer waarschijnlijk beschouwd wanneer hypocalciëmie (calcium deficiëntie) en hyperfosfatemie (fosfaat overmaat) zijn aangetoond met normaal creatinine (metaboliet uitgescheiden in de urine (urine)) en normaal albumine niveaus (uitsluiting van malassimilatiesyndroom / verminderde benutting van nutriënten door verminderde afbraak en / of absorptie​ Uiteindelijk is een afgenomen hormoon van de bijschildklieren niveau bevestigt de diagnose.
 • Als pseudohypoparathyreoïdie wordt vermoed, wordt de Ellsworth-Howard-test aanbevolen: na de administratie van PTH is er een toename in fosfaat in de urine van een gezond persoon tot meer dan tweemaal de oorspronkelijke waarde. Als er sprake is van pseudohypoparathyreoïdie, is de toename minder.
 • Auto-immuun polyendocrinopathie type I, of APECED-syndroom (auto-immuun polyendocrinopathie - candidiasis - ectodermale dystrofie), is een genetische ziekte die zich manifesteert in jeugd of vroege adolescentie met een combinatie van chronische mucocutane candidiasis, hypoparathyreoïdie en auto-immuun bijnierinsufficiëntie (bijnierzwakte) (zie. u. www.orha.net); wijze van overerving: autosomaal recessief; leeftijd van manifestatie: jeugd.