Hypercalciëmie: wat het betekent

Hypercalciëmie: oorzaken

Bij hypercalciëmie is er zoveel calcium in het bloed dat sommige stofwisselingsprocessen verstoord kunnen raken. In de meeste gevallen is de oorzaak een ziekte, bijvoorbeeld:

  • kwaadaardige tumoren
  • Hyperparathyreoïdie (overactiviteit van de bijschildklieren)
  • Hyperthyreoïdie (hyperthyreoïdie)
  • hypofunctie van de bijnierschors
  • erfelijke aandoeningen van calciumuitscheiding
  • erfelijke tekort aan het enzym fosfatase (hypofosfatasie)
  • teveel aan eiwitten in het bloed (hyperproteïnemie)
  • verhoogde productie van groeihormonen (acromegalie)
  • Sarcoïdose

Sommige medicijnen kunnen ook hypercalciëmie veroorzaken, zoals lithium (onder andere gebruikt bij psychische aandoeningen) en thiaziden (dehydraterende middelen). Een overdosis vitamine A- of vitamine D-supplementen kan er ook voor zorgen dat de calciumspiegel buitensporig stijgt.

Af en toe is hypercalciëmie het gevolg van langdurige bedrust (immobilisatie). Dit komt omdat het leidt tot verhoogde botresorptie, waardoor veel calcium in het bloed vrijkomt.

In zeldzame gevallen is een kritische overmaat aan calcium in het bloed het gevolg van overmatige consumptie van calciumrijk voedsel.

Hypercalciëmie: symptomen

Een waarde van meer dan 3.5 millimol calcium per liter bloed kan tot een hypercalcemische crisis leiden. Dit is levensbedreigend! Binnen korte tijd ontwikkelen de getroffenen symptomen zoals vaker plassen (polyurie), een abnormaal toegenomen dorstgevoel (polydipsie), uitdroging (exsiccose), koorts, braken, verminderd bewustzijn en zelfs coma. In het ergste geval treedt een hartstilstand op.

Hypercalciëmie: therapie

Een hypercalcemische crisis is een medisch noodgeval en moet zo snel mogelijk in het ziekenhuis worden behandeld!

Bij milde hypercalciëmie zonder symptomen is het soms voldoende om een ​​calciumarm dieet te volgen en voldoende te drinken. Het calciumgehalte in het bloed moet echter regelmatig worden gecontroleerd. Indien nodig zal de arts ook medicijnen voorschrijven om de hypercalciëmie te bestrijden. Bovendien moet de onderliggende ziekte worden behandeld.