Hyperaciditeit

Hoe treedt hyperaciditeit op? Wat zijn de oorzaken van een oververzuurd maag​ Als er meer zuur metabolisch afval in het lichaam wordt geproduceerd dan kan worden geneutraliseerd en uitgescheiden, treedt op lange termijn chronische oververzuring van het organisme op. De zuur-base evenwicht raakt uit balans en het organisme kan alleen suboptimaal werken. Het lichaam neemt nu zijn toevlucht tot mechanismen die deze onbalans tegengaan. Het lichaam zet bijvoorbeeld in eerste instantie overtollig af zuren functie in het bindweefsel, alleen om ze op te lossen en uit te scheiden wanneer de bloed heeft weer voldoende alkalische verbindingen.

Belangrijkste reden: verkeerde voeding

Echter, met een langdurig gebrek aan alkalische mineralen zouten en een gelijktijdig voortdurende zuurlading, worden deze tussenopslagplaatsen eindvoorraden. Dit kan leiden naar pijn, beperkte beweging en functie van individuele cellen of zelfs hele weefsels.

Bovendien neemt het lichaam dan zijn toevlucht tot mineralen uit eigen voorraad, bijv calcium van het botten, welke kan leiden naar osteoporose op de lange termijn. Het is een geleidelijk proces dat soms jaren aanhoudt. Voedingsgewoonten die voor meer dan 25% uit zuurvormend voedsel bestaan ​​(vlees, vis, kaas, worst enz.) Zijn helaas wijdverspreid onder de meeste mensen in geïndustrialiseerde landen. Dit dwingt zowel een zuurbelasting als een mineraal tekort aan het organisme.

De vleesconsumptie is te hoog

Met andere woorden: de consumptie van groenten en fruit is veel te laag. De aanbeveling van de Duitse Vereniging voor Voeding om 5 keer per dag fruit en / of groenten te consumeren, wordt door maar heel weinig mensen opgevolgd. Een vicieuze cirkel begint: accumuleren zuren moet worden geneutraliseerd door alkalische mineralen zouten​ Mineraal zouten ontbreken, verzuurt het organisme.