Hematologie

Hematologie is een tak van de interne geneeskunde. Het behandelt ziekten van het bloed en de bloedvormende organen.

Belangrijke hematologische ziekten zijn bijvoorbeeld

  • Bloedarmoede
  • Kwaadaardige bloedziekten zoals acute en chronische leukemie
  • kwaadaardige veranderingen in de lymfeklieren (bijvoorbeeld de ziekte van Hodgkin)
  • Bloedvormingsstoornissen van het beenmerg
  • stoornissen van de bloedstolling, b.v. overmatige neiging tot stolling (trombofilie) en bloedingsstoornissen (hemofilie)

Belangrijke diagnostische procedures in de hematologie zijn bloedonderzoek, beenmergpuncties (verwijdering en analyse van beenmergweefsel) en lymfeklierbiopten (verwijdering en analyse van lymfeklierweefsel).

Bij de behandeling van kwaadaardige ziekten van het bloed of het hematopoëtische systeem overlapt de hematologie met de oncologie en de transplantatiegeneeskunde.