Hoortoestellen: modellen, kosten, subsidies

Wat zijn hoortoestellen?

Hoortoestellen zijn medische hulpmiddelen om het gehoor te verbeteren. Ze versterken het volume van stemmen en geluiden en filteren achtergrondgeluiden weg die het horen lastig kunnen maken.

Hoe werkt een hoortoestel?

In principe is de opbouw van een hoortoestel altijd hetzelfde, ongeacht het model: vaste componenten zijn een microfoon, een versterker, een luidspreker en een batterij. Het apparaat gebruikt de microfoon om de geluidssignalen op te vangen, zet deze om in elektrische impulsen, versterkt deze en zendt deze via de luidspreker naar de gehoorgang.

Moderne hoortoestellen zijn nu volledig digitaal. Dit betekent dat de geluidsgolven worden omgezet in digitale signalen. Een audicien past het apparaat op de pc aan – aangepast aan de behoeften van de patiënt. Deze programmering biedt verschillende voordelen:

 • Frequenties die de slechthorende persoon mist, kunnen worden versterkt.
 • Geluidsbereiken die de patiënt nog goed waarneemt, blijven daarentegen onaangeroerd.
 • Storende frequenties kunnen worden verlaagd. Dit verbetert niet alleen de auditieve indruk, maar beschermt ook het gehoor.

Veel digitale hoortoestellen beschikken daarnaast over meerdere programma’s die de gebruiker afhankelijk van de situatie kan selecteren. Het ene programma leent zich beter voor bijvoorbeeld colleges, terwijl het andere programma beter geschikt is voor het voeren van telefoongesprekken.

Tijdens een gesprek in een restaurant kan de computer van het hoortoestel bijvoorbeeld aan de hand van de frequentiepatronen herkennen welke geluiden slechts vervelende achtergrondgeluiden zijn en deze vervolgens wegfilteren. Belangrijke geluiden, zoals de woorden van de tegenoverliggende persoon of de ober, worden benadrukt.

Bij grotere evenementen zoals lezingen of concerten worden ruimtes tegenwoordig vaak voorzien van een ringleiding voor dragers van digitale hoortoestellen. Het digitale apparaat kan zo worden afgesteld dat het alleen de signalen versterkt die door de ringleiding worden verzonden en het kamergeluid blokkeert.

Bijwerkingen van hoortoestellen

Iedereen die net een hoortoestel heeft voorgeschreven, kan in de beginfase last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat de hersenen eerst moeten wennen aan het nieuwe stimulatieniveau. Stemmen en geluiden worden plotseling als ongewoon luid ervaren, en zelfs de stem van de hoortoesteldrager kan in eerste instantie anders klinken. Andere mogelijke bijwerkingen in de beginfase zijn bijvoorbeeld

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • Irritatie en desoriëntatie
 • Jeuk en ontsteking bij in-het-oor hoortoestellen

Deze ongewenste bijwerkingen verdwijnen meestal na een tijdje, zodra de hersenen gewend zijn geraakt aan de nieuwe auditieve indrukken.

Hoeveel kosten hoortoestellen en wat betaalt het ziekenfonds?

Gehoorverlies: wanneer heb ik recht op een hoortoestel?

Of u recht heeft op een hoortoestel als u gehoorverlies heeft, hangt af van de mate van beperking. Dit wordt bepaald door een KNO-arts met behulp van een geluidsaudiogram en een spraakaudiogram:

 • Met een geluidsaudiogram meet de specialist uw gehoorvermogen door geluiden met verschillende toonhoogtes af te spelen. Als zij bij minimaal één testfrequentie een gehoorverlies van minimaal 30 decibel constateren in het betere oor (als u aan beide kanten gehoorverlies heeft) of het slechtste oor (als u aan één kant gehoorverlies heeft), heeft u recht op een gehoorapparaat.
 • In een spraakaudiogram worden gesproken woorden en cijfers op een ingesteld volume voor u afgespeeld. Hierbij mag het verstaanspercentage bij 65 decibel in het betere oor (bij gehoorverlies aan beide kanten) of het slechtste oor (bij gehoorverlies aan één kant) niet meer dan 80 procent bedragen om recht te hebben op een hoortoestel.

Als aan de criteria uit beide onderzoeken wordt voldaan, schrijft de KNO-arts een hoortoestel voor.

Hoe hoog zijn de subsidies?

Hoortoestellen worden door de wettelijke zorgverzekeraars gesubsidieerd in de volgende bedragen indien medisch noodzakelijk (vanaf januari 2022)

 • Ongeveer. 685 euro subsidie ​​voor hoortoestellen, ca. 840 euro voor gehoorverlies dichtbij doofheid
 • Ongeveer. 33.50 euro per op maat gemaakt oortje
 • Ongeveer. 125 euro servicekosten voor reparaties

Sinds 2010 dekt de wettelijke ziekteverzekering de volledige kosten van een digitaal hoortoestel voor mensen met ernstig gehoorverlies als dit medisch noodzakelijk is.

Welke soorten hoortoestellen zijn er?

Hoortoestelmodellen worden over het algemeen onderverdeeld in luchtgeleidings- en beengeleidingsapparaten. Welke soorten en modellen hoortoestellen in elk individueel geval geschikt zijn, zijn afhankelijk van de onderliggende gehoorstoornis.

Luchtgeleidingsapparaten

Luchtgeleidingsapparaten zijn wat algemeen bekend staat als een gehoorapparaat. Ze kunnen achter het oor of in het oor worden gedragen en zijn geschikt voor licht tot ernstig perceptief gehoorverlies. De overgrote meerderheid van alle getroffenen (ongeveer 90 procent) lijdt aan deze vorm van gehoorverlies, waarbij het binnenoor, de gehoorzenuw of de gehoorgang beschadigd raken.

De getroffenen nemen geluiden niet alleen stiller waar, maar ook onvolledig en vervormd. Sommige geluidssignalen of toonhoogtebereiken worden helemaal niet meer ontvangen.

In de meeste gevallen is perceptief gehoorverlies leeftijdsgebonden. Soms zijn er andere oorzaken, zoals langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus, acuut plotseling gehoorverlies of vaatvernauwing door aderverkalking.

Apparaten voor achter het oor

Achter-het-oor hoortoestellen zijn geschikt voor mensen met licht gehoorverlies, maar vooral voor mensen met matig tot ernstig gehoorverlies. Ongeveer tweederde van de aangepaste hoorsystemen zijn apparaten achter het oor.

Er zijn handmatig instelbare, programmeerbare en volautomatische apparaten. Digitale technologie maakt het niet alleen mogelijk om het volume automatisch aan te passen. De kleine computers herkennen ook spraak en zorgen ervoor dat deze zich onderscheidt van het omringende geluid.

Sommige AHO-apparaten kunnen met de juiste accessoires op audioapparaten of telefoons worden aangesloten. AHO-apparaten zijn verkrijgbaar in vele kleuren; kinderen geven bijvoorbeeld vaak de voorkeur aan felgekleurde versies.

Zogenaamde mini-hoortoestellen zijn veel kleiner dan conventionele AHO's. Klein en praktisch, ze zijn geschikt voor licht tot matig gehoorverlies. De geavanceerde technologie heeft een prijs, maar eigen bijdragen van wettelijke ziektekostenverzekeraars zijn mogelijk.

Hoortoestellen achter het oor en een bril gaan doorgaans niet goed samen. In-het-oor-apparaten zijn daarom over het algemeen beter geschikt voor brildragers. Ze zijn echter alleen geschikt voor licht tot matig gehoorverlies. Een hoorbril is een alternatief.

Hoorbril

Hoortoestellen voor brildragers combineren visuele en gehoorondersteuning. Meer hierover leest u in het artikel over hoorbrillen.

In-het-oor-apparaten

Het voordeel van IHO-apparaten is dat ze relatief klein en onopvallend zijn en daardoor vrijwel onzichtbaar als hoortoestel. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen of in te brengen. De elektronica van het hoortoestel is verwerkt in een op maat gemaakte holle schaal. Hierdoor wordt de microfoon dicht bij de gehoorgang geplaatst, wat de natuurlijke geluidsopname het dichtst benadert en een natuurlijk gericht horen mogelijk maakt. Ook voor brildragers kan een IHO-apparaat voordelig zijn, omdat de ruimte achter het oor vrij blijft.

Het kleine formaat is echter ook het grootste nadeel van dit type hoortoestel. In de kleine ruimte kan niet zoveel technologie worden ondergebracht als bij een achter-het-oor-apparaat (AHO). Zo versterkt het AHO-apparaat het geluid beter dan de kleine hoortoestellen in het oor. In-het-oor (ITE) apparaten zijn daarom alleen nuttig bij licht tot matig gehoorverlies. Bij ernstig gehoorverlies is een AHO-aanpassing beter.

Bovendien moet de gehoorgang een bepaalde grootte hebben om plaats te bieden aan het apparaat. Het is daarom minder geschikt voor kinderen. Ook het schoonmaken is complexer dan bij AHO.

ITE-systemen:

Er zijn verschillende IHO-systemen, die vooral qua grootte verschillen:

 • In-the-canal-apparaten worden in de gehoorgang geplaatst. De behuizing van het hoorsysteem bedekt slechts een klein deel van het buitenoor. De oorschelp blijft vrij en het systeem is vrijwel onzichtbaar.
 • Complete-In-Canal-apparaten liggen volledig in de gehoorgang. Het is het kleinste van alle hoortoestellen. De behuizing eindigt in de gehoorgang en is van buitenaf nauwelijks zichtbaar. Dergelijke vrijwel onzichtbare hoortoestellen zijn alleen geschikt voor mensen van wie de gehoorgang groot genoeg is om het gehele hoortoestel te huisvesten.

Apparaten voor beengeleiding

Deze apparaten kunnen worden gebruikt om conductief gehoorverlies te behandelen, dat veel minder vaak voorkomt dan perceptief gehoorverlies. Het wordt veroorzaakt door mechanische factoren, zoals schade aan de gehoorbeentjes. Deze zijn verantwoordelijk voor het versterken en verzenden van de ontvangen geluidssignalen. Als ze beschadigd zijn, kunnen de getroffenen stiller horen, zonder dat de geluidskwaliteit zelf afneemt.

Geleidend gehoorverlies wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door aangeboren afwijkingen aan het buiten- of middenoor, chronische middenoorontsteking, maar ook door vreemde voorwerpen zoals oorsmeerpluggen die de gehoorgang verstoppen.

Implanteerbare hoortoestellen

Deze apparaten zijn geschikt voor slechthorenden die een conventioneel hoortoestel niet kunnen verdragen, bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn voor het gebruikte materiaal of omdat hun oren om anatomische redenen niet geschikt zijn voor een conventioneel hoortoestel.

De hoortoestellen worden operatief in het slakkenhuis geïmplanteerd en stimuleren daar de gehoorzenuw. Ze zijn daarom alleen geschikt voor patiënten bij wie de gehoorzenuw intact is.

Een voorbeeld van een implanteerbaar hoortoestel is het cochleair implantaat. Het kan worden gebruikt voor kinderen en volwassenen met ernstig gehoorverlies of doofheid, waarbij het binnenoor (slakkenhuis) niet meer functioneert.

Als de gehoorzenuw geheel of gedeeltelijk beschadigd is, kan een hoorimplantaat ook direct in de hersenen worden geplaatst.

Tinnitus hoortoestel

Een hoortoestel kan helpen tegen tinnitus als er sprake is van blijvend geluid in het oor. Er wordt een geluid afgespeeld dat het eigen oorgeluid van de patiënt maskeert: de KNO-arts bepaalt eerst de frequentie van de tinnitus van de patiënt en kijkt vervolgens of deze gemaskeerd kan worden. Het tinnitusapparaat wordt vervolgens individueel op deze waarden afgestemd.

Als de patiënt ook een gehoorstoornis heeft, kan een zogenaamd tinnitusinstrument – ​​een combinatie van tinnitusapparaat en gehoorapparaat – worden gebruikt.

Hoortoestellen voor kinderen

Als kinderen slecht horen, kan dit hun hele ontwikkeling beïnvloeden. Een hoortoestel dat op jonge leeftijd wordt aangemeten, kan dit tekort compenseren en bijdragen aan een normale ontwikkeling. Meer hierover leest u in het artikel Hoortoestellen voor kinderen.

Hoorsystemen – de selectiecriteria

Het vinden van het juiste hoortoestel is geen gemakkelijke taak. Bij de keuze voor vorm, techniek en service spelen veel factoren een rol. U moet de juiste audicien vinden, nog voordat u begint met het kiezen van uw hoortoestel. Zij verkopen u niet alleen het apparaat, maar verzorgen ook de montage, het onderhoud en de controles. Vooral voor ouderen is het belangrijk dat de winkel dichtbij is of dat de audioloog huisbezoeken aflegt. Het moet in ieder geval gemakkelijk te bereiken zijn.

Zorg ervoor dat de akoesticus voldoende tijd neemt voor het adviesgesprek en inspeelt op uw wensen. Prijzen spelen ook een rol. Ze kunnen sterk variëren van winkel tot winkel.

In het oor of erachter?

Om de juiste hoortoestelkeuze te maken, moet u uw gehoorbehoeften voor het dagelijks leven, werk en uw hobby's gedetailleerd beschrijven. De audioloog beslist vervolgens welk hoorsysteem voor u geschikt is.

Of heb je liever een handig, makkelijk te bevestigen model? Wilt u uw hoortoestel openlijk dragen, zodat anderen het meteen weten? Dan is een AHO-apparaat wellicht beter voor u.

Analoog of digitaal?

Welke technologie je kiest voor een hoortoestel is vooral een kwestie van prijs. Volledig digitale hoortoestellen zijn duurder dan analoge versies. Ze hebben echter een aantal technische kenmerken die erg praktisch kunnen zijn. De geluidskwaliteit is echter niet noodzakelijkerwijs beter dan die van een programmeerbaar analoog apparaat.

Voordat u een hoortoestel aanschaft, moet u weten of uw wettelijke ziektekostenverzekering of particuliere ziektekostenverzekering de volledige kosten van het hoortoestel vergoedt of hoeveel de eigen bijdrage bedraagt. Sinds 2010 vergoeden wettelijke zorgverzekeraars bijvoorbeeld de volledige kosten van een digitaal hoortoestel als dit medisch noodzakelijk is.

Probeer ze uit!

Voordat je een hoortoestel koopt, moet je het uitgebreid testen. Nadat de audicien het oorstukje heeft gemaakt, kunt u de verschillende hoorsystemen uitproberen onder alledaagse omstandigheden. Deze testfase is absoluut noodzakelijk en duurt minimaal een week.

Hoortoestellen schoonmaken

Hoortoestellen zijn relatief robuust en kunnen jarenlang goed functioneren. Ze moeten echter correct worden behandeld. Houd rekening met het volgende:

 • Bescherm uw hoortoestel tegen vuil. Raak het alleen aan met schone en droge handen.
 • Zorg ervoor dat het apparaat niet valt.
 • Bescherm uw hoortoestel tegen extreme hitte: leg het bijvoorbeeld niet in de brandende zon of op of naast een radiator.
 • Haal uw hoortoestel uit uw oor voordat u gaat douchen, baden of zwemmen. Laat hem ook niet in de badkamer liggen, daar is de luchtvochtigheid te hoog.
 • Verwijder uw hoortoestel voordat u bijvoorbeeld haarlak of gezichtspoeder gebruikt.
 • Laat het apparaat niet rondslingeren: kinderen of huisdieren zullen het zeker interessant vinden en kunnen het beschadigen.
 • Maak uw hoortoestel schoon met een zachte, droge doek. Alcohol, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen zijn schadelijk. Bij uw audicien zijn speciale verzorgingsproducten verkrijgbaar.
 • Vervoer uw hoortoestel altijd in een etui.

Achter-het-oor-systemen (AHO) reinigen

Bij achter-het-oor-systemen (AHO) moet u het oorstukje van het hoortoestel reinigen:

U moet ook het AHO-hoortoestel zelf schoonmaken. Veeg het af met een vochtige reinigingsdoek of gebruik een reinigingsspray voor hoortoestellen en plaats het hoortoestel vervolgens een nacht in een droge zak met het batterijcompartiment open. Hierin zit een droogcapsule die vocht kan opnemen – tenzij het een elektrisch droogapparaat voor hoortoestellen betreft. Droogcapsules voor hoortoestellen, schoonmaakdoekjes voor hoortoestellen en droogzakjes of -doosjes zijn verkrijgbaar bij uw audicien.

Blaas 's ochtends in de geluidsbuis en eventuele extra gaten om eventueel achtergebleven water te verwijderen dat zich daar heeft verzameld. Na het reinigen bevestigt u het hoortoestel op het oorstukje en plaatst u de AHO.

In-het-oorsystemen (ITE's) reinigen

In-het-oorsystemen (ITE's) mogen niet in contact komen met water. Ze moeten echter ook grondig worden schoongemaakt. U kunt dit het beste doen door speciale vochtige schoonmaakdoekjes te gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar bij uw audicien. Veeg de IHO grondig af en plaats hem 's nachts in een droogbox voor hoortoestellen met het batterijcompartiment open, zoals beschreven voor AHO's.

Hoortoestellen reinigen met ultrasoon geluid