Gezondheidszorgproxy (richtlijn geavanceerde gezondheidszorg): gegevens en feiten

Bepaal vooraf

Als u betrouwbare mensen aan uw zijde heeft, kunt u vooraf in een zorgvolmacht (Zwitserland: Vorsorgeauftrag) opgeven wie later namens u mag en moet optreden – bijvoorbeeld als u vanwege een ziekte niet langer zelf beslissingen kunt nemen of ongeluk. Voorwaarde is uiteraard dat de betreffende vertrouwenspersoon ook bereid is de volmacht te aanvaarden.

Geldigheid van de volmacht

Elke zorgvolmacht moet schriftelijk worden afgegeven. Zij specificeren de gebieden waarin de volmacht geldig is. Het kan alle gebieden van het leven bestrijken (algemene volmacht) – de bevoegde persoon heeft dan volledige beslissingsbevoegdheid in alle levenssituaties. De tegenhanger hiervan zou een bijzondere volmacht (individuele volmacht) zijn, die alleen bepaalde verantwoordelijkheden regelt, bijvoorbeeld:

 • Beheer van activa
 • Verkoop van onroerend goed
 • Vertegenwoordiging in pensioen-, voorzieningen- en belastingzaken.
 • Gezondheidszaken (bijv. toestemming voor operaties) –> gezondheidsvolmacht (zie hieronder)
 • Beslissingen over maatregelen die vrijheidsberoving met zich meebrengen (bijvoorbeeld het plaatsen van bedhekken of gordels alleen met toestemming van de rechtbank)
 • Bepaling van de woonplaats, inclusief plaatsing in een verpleeghuis
 • Inzage van medische dossiers en contact met behandelende artsen
 • Persoonlijke verzorging (persoonlijke zaken), bijvoorbeeld huisvesting, behandeling, verpleging. Indien er ook een levenstestament bestaat, dient in de schriftelijke wilsverklaring te worden vermeld dat deze voorrang heeft op de schriftelijke wilsverklaring.
 • Vermogensbeheer (financiële zaken)
 • Juridische transacties (juridische zaken)

Speciaal geval van volmacht voor de gezondheidszorg

Let op: een zorgvolmacht is niet hetzelfde als een levenstestament.

Een volmacht aanmaken en deponeren

Als u niet expliciet een tijdstip specificeert vanaf wanneer de volmacht in werking moet treden, is deze geldig vanaf het moment van ondertekening. Bewaar het document op een veilige plaats die ook bekend is bij alle bevoegde vertegenwoordigers. Dit kan bij een bank, een advocaat of een notaris zijn.

* Federale Kamer van Notarissen (publiekrechtelijke kamer), Centraal Voorzieningenregister, e-mail: [e-mail beveiligd], Internet: www.vorsorgeregister.de Telefoon: 0800 – 35 50 500 (gratis)

In Oostenrijk is een zorgvolmacht niet effectief zodra deze is ondertekend. Er is veeleer een verdere stap nodig, namelijk op het moment dat de volmachtgever de beslissingsbevoegdheid verliest over de in de volmacht genoemde zaken (zoals blijkt uit een medische verklaring). De volmacht moet vervolgens worden geregistreerd in het Oostenrijkse centrale register van vertegenwoordigers (ÖZV). Dan is het effectief.

Het is het beste om de originele schriftelijke wilsverklaring op een gemakkelijk vindbare plaats te bewaren. In sommige kantons kunt u het geld ook tegen betaling deponeren bij de kinder- en volwassenenbeschermingsautoriteit (KESB). Er kan een kopie worden overhandigd aan de gemachtigde vertegenwoordiger – met informatie over waar het origineel wordt bewaard.

De wilsverklaring wordt geldig zodra deze door de KESB is gecontroleerd en gevalideerd. De gemachtigde ontvangt vervolgens een bijbehorend document.

Een koffer voor één of meerdere

Het is logisch dat u volmacht geeft aan een wat jonger persoon die hoogstwaarschijnlijk nog jaren veerkrachtig zal zijn en over enig organisatorisch talent beschikt. Het kan zijn dat uw levenspartner uw volledige vertrouwen geniet, maar dat hij of zij door een plotselinge ziekte niet eerder in staat is beslissingen te nemen dan u.

Downloads:

 • Gezondheidszorgproxy (Duitsland)
 • Gezondheidszorgproxy (Oostenrijk)
 • Gezondheidszorgproxy (Zwitserland)