Veroorzaken vitaminetekort | Oorzaken van depressie

Oorzaak Vitaminetekort De vraag of een vitaminetekort de oorzaak kan zijn van depressie is onderwerp van talloze onderzoeken. Vooral wat vitamine D betreft, zijn er aanwijzingen dat een gebrek aan deze vitamine kan leiden tot depressieve symptomen. Bovengemiddelde aantallen patiënten die aan een depressie leden, vertoonden ook een vitamine … Veroorzaken vitaminetekort | Oorzaken van depressie

Theorieën over de ontwikkeling van depressie | Oorzaken van depressie

Theorieën over het ontstaan ​​van depressie Er zijn veel theorieën over het ontstaan ​​en in stand houden van depressie. Hier zijn enkele voorbeelden: Lewinsohns theorie van depressie Volgens Lewinsohns theorie treedt depressie op wanneer je weinig positieve bekrachtigers in je leven hebt of wanneer je eerdere bekrachtigers verliest. Versterkers in deze context zijn lonend, positief … Theorieën over de ontwikkeling van depressie | Oorzaken van depressie

Voeding en lichaamsbeweging | Hoe kun je depressie voorkomen?

Voeding en beweging Het verband tussen de psyche en voeding wordt door steeds meer wetenschappelijke studies bewezen. Hoewel het effect van stoffen in voedsel door veel wetenschappers als te klein wordt beschouwd om effectieve genezing te bereiken door veranderingen in het dieet, kan gezonde voeding de ontwikkeling van depressie voorkomen en in het algemeen het welzijn verhogen. De … Voeding en lichaamsbeweging | Hoe kun je depressie voorkomen?

Voorkom postpartumdepressie | Hoe kun je depressie voorkomen?

Postpartumdepressie voorkomen Het voorkomen van depressie is bij de meeste vormen van depressie moeilijk, omdat de betrokken persoon niet alle factoren kan beïnvloeden die tot het ontstaan ​​van een depressie leiden. Het is ook moeilijk te voorspellen welke vrouw een postpartumdepressie zal ontwikkelen. Er is niet DE preventieve maatregel tegen postpartumdepressie. Er zijn alleen dingen die kunnen... Voorkom postpartumdepressie | Hoe kun je depressie voorkomen?

Depressie en zelfmoord

Inleiding Bij een depressie is de getroffen persoon meestal extreem depressief, depressief en vreugdeloos. Sommige mensen voelen ook een zogenaamde "leegte". Bij gebrek aan een positieve zelfinschatting kunnen mensen met een depressie ook andere mensen liefdeloos ontmoeten. Een gevoel van schuld of waardeloosheid kan hen van elke hoop beroven. Ze zien er moe uit en hebben geen … Depressie en zelfmoord

Hoe ga ik zelf om met Suzid-gedachten? | Depressie en zelfmoord

Hoe ga ik zelf om met Suzid-gedachten? Als ik de afgelopen dagen of weken terugkerende zelfmoordgedachten heb gehad en de mogelijkheid van zelfmoord voor mij niet langer heb uitgesloten, zou ik me met mijn probleem tot andere mensen moeten wenden. De uitweg uit deze terugkerende gedachten kan alleen slagen bij andere mensen. … Hoe ga ik zelf om met Suzid-gedachten? | Depressie en zelfmoord

Oorzaken van depressie

Depressie is wereldwijd een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Het treft tot 16% van de wereldbevolking. Op dit moment lijden tot 3.1 miljoen mensen in Duitsland alleen aan een depressie waarvoor behandeling nodig is; dat is tot 10% van alle huisartsenpatiënten. Slechts minder dan 50% raadpleegt uiteindelijk echter een arts. Maar wat zijn… Oorzaken van depressie

Persoonlijkheidsfactoren | Oorzaken van depressie

Persoonlijkheidsfactoren De persoonlijkheid van elke persoon kan ook beslissen of iemand al dan niet ziek wordt van een depressie. Studies hebben aangetoond dat extreem ordelijke, dwangmatige, prestatiegerichte mensen (het zogenaamde melancholische type) met een laag zelfvertrouwen meer kans hebben op depressie dan bijvoorbeeld mensen met zeer zelfverzekerde en sterke persoonlijkheidskenmerken. Mensen met een lage… Persoonlijkheidsfactoren | Oorzaken van depressie

Somatisch (fysieke factoren) | Oorzaken van depressie

Somatische (fysieke factoren) Huidige of chronische ziekten (zoals kanker, hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten of chronische pijn), evenals verschillende medicijnen kunnen depressie veroorzaken. Bijvoorbeeld geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk (bètablokkers), auto-immuunziekte (cortison), chronische pijn (vooral novalgin en opioïden), evenals ernstige acne (isoretinoïne), hepatitis C (interferon-alfa) of … Somatisch (fysieke factoren) | Oorzaken van depressie

Zelftest "Depressie"

Algemeen Er zijn tal van tests, vooral op internet, die anoniem en snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt ze ook krijgen bij de daarvoor bestemde instellingen of bij uw arts. Meestal bestaan ​​ze niet uit veel vragen. Er zijn meestal tussen de 10 en 20 vragen. Deze zijn vrij algemeen en treden niet in detail. … Zelftest "Depressie"