Ontwenning van drugs

Definitie Ontwenning van drugs is een therapie die is ontworpen om verslaafde mensen te helpen stoppen met het gebruik van drugs en om permanent abstinent te blijven. De basis is het spenen van de verslavende stof. Het begint met fysieke ontgifting. Dit kan met of zonder medicamenteuze ondersteuning (warme of koude ontwenning). Afhankelijk van de ernst van de verslaving kan dit … Ontwenning van drugs

Hoe vind ik een goede afkickkliniek? | Ontwenning van medicijnen

Hoe vind ik een goede afkickkliniek? Artsen en vooral drugsadviescentra kunnen helpen bij het vinden van een geschikte kliniek. Die laatste vind je in bijna alle steden. Ze geven advies, verwijzen mensen door naar instellingen en helpen bij de voorbereiding op ontwenning. Ze zijn altijd beschikbaar, ook tijdens of na de therapie. De … Hoe vind ik een goede afkickkliniek? | Ontwenning van medicijnen

Wat is het proces van terugtrekking van medicijnen? | Ontwenning van medicijnen

Wat is het proces van afkicken van medicijnen? De ontwenning bestaat uit een fysieke ontgifting en een daaropvolgende speentherapie. De detox gebeurt meestal poliklinisch (thuis, vergezeld van een vaste doktersafspraak) of als intramurale (ziekenhuis, afkickkliniek). Gedurende deze tijd wordt de getroffen persoon nauwlettend gevolgd door artsen en psychotherapeuten als ... Wat is het proces van terugtrekking van medicijnen? | Ontwenning van medicijnen

Zijn er speciale kenmerken van alcoholonttrekking? | Ontwenning van medicijnen

Zijn er speciale kenmerken van alcoholontwenning? Alcoholontwenning gaat gepaard met bijzondere moeilijkheden. Vaak leidt abrupte ontgifting tot het zogenaamde alcoholontwenningsdelirium. Dit betekent het optreden van verschillende ernstige ontwenningsverschijnselen. Typische symptomen zijn vertroebeling van het bewustzijn, hallucinaties en problemen met de bloedsomloop. Medische hulp is dringend vereist. Indien nodig moet de circulatie … Zijn er speciale kenmerken van alcoholonttrekking? | Ontwenning van medicijnen

Prognose | Drugsverslaving

Prognose De prognose van drugsverslaving verschilt ook sterk per medicijn. Bij veel medicijnen is ontwenning problematisch en treden frequente terugvallen op. Andere drugsverslavingen zijn veel gemakkelijker te behandelen en hebben een zeer goede prognose. Maar niet alleen de behandeling is belangrijk voor de prognose. Andere factoren, zoals de sociale … Prognose | Drugsverslaving

Drugsverslaving

Wat is een drugsverslaving? Drugsverslaving is een verslavende aandoening waarbij mensen medicijnen slikken in een medisch onredelijke hoeveelheid, vaak in te hoge doses. Er is een breed scala aan potentieel verslavende drugs. Misschien wel het bekendste voorbeeld van drugsverslaving is de opioïdencrisis in de VS. Volgens studies hebben enkele miljoenen mensen … Drugsverslaving

Hoe een drugsverslaving te behandelen | Drugsverslaving

Hoe een drugsverslaving te behandelen De eerste en zeer belangrijke stap van de behandeling is te erkennen dat er sprake is van een drugsverslaving. Er moet beslist professionele hulp worden gezocht, aangezien drugsverslaving een ernstige ziekte is. Het basisconcept van de behandeling is gewoonlijk ontwenning, dwz het stopzetten van de betreffende stof. Afhankelijk van … Hoe een drugsverslaving te behandelen | Drugsverslaving

Therapie van een verslaving

Het belangrijkste in de therapie van verslaving is de motivatie of bereidheid tot verandering van de patiënt. Zonder motivatie zal de ziekte nooit duurzaam worden behandeld. De reden waarom de meeste verslaafden zoveel moeite hebben om zichzelf te motiveren, is het verschil tussen positieve effecten “in het hier en nu” en de negatieve … Therapie van een verslaving

Gecontroleerd gebruik | Therapie van een verslaving

Gecontroleerd gebruik Gecontroleerd gebruik van middelen: Er zijn verschillende meningen over de vraag of alleen de permanente onthouding van een middel of ook een gecontroleerd gebruik een goed therapeutisch hulpmiddel is in de strijd tegen verslaving. Er zijn zelfs aanwijzingen dat sommige patiënten beter in staat zijn om een ​​bepaalde hoeveelheid alcohol te consumeren en … Gecontroleerd gebruik | Therapie van een verslaving

Preventie van een terugval | Therapie van een verslaving

Preventie van een terugval Preventie van een terugval: Deze therapeutische benadering verloopt ook in verschillende stadia. In deze fase worden situaties geïdentificeerd waarin de patiënt in het verleden bepaalde stemmingen heeft ervaren die tot consumptie hebben geleid. Stadium Hoe kunnen gevaarlijke situaties worden vermeden:Vaak bevinden patiënten met een verslaving zich in zeer problematische levenssituaties. Om deze reden is het… Preventie van een terugval | Therapie van een verslaving