Knetterend op het borstbeen

Definitie Het knetteren van het borstbeen is een geluid dat afkomstig is van de gewrichten tussen het borstbeen en de twee sleutelbeenderen of van de verbindingen met de ribben. De geluiden kunnen bijvoorbeeld optreden bij het strekken van het bovenlichaam of het veranderen van houding, zoals opstaan ​​vanuit een zittende positie. Het kraken gaat niet altijd gepaard met een … Knetterend op het borstbeen

Knetterend borstbeen na een hartoperatie | Knetterend op het borstbeen

Krakend borstbeen na een hartoperatie Bij een openhartoperatie wordt het borstbeen meestal in de lengte opengezaagd om de borstkas zijdelings te openen en toegang te krijgen tot het orgaan. Na voltooiing van de hartoperatie worden de twee helften van het borstbeen weer samengevoegd en vastgezet met draden of klemmen. De draden zorgen voor… Knetterend borstbeen na een hartoperatie | Knetterend op het borstbeen

Borstbeen kneuzing

Definitie Blauwe plekken op het borstbeen (sternale kneuzingen) worden veroorzaakt door direct en stomp trauma. Het directe trauma kan bijvoorbeeld een slag direct op het borstbeen zijn. Tijdens dit trauma wordt het weefsel gekneusd. Er kunnen blauwe plekken, zwellingen of blauwe plekken zichtbaar worden. De huid is echter niet zichtbaar beschadigd. Een blauwe plek op het borstbeen kan... Borstbeen kneuzing

Therapie | Borstbeen kneuzing

Therapie Als een kneuzing wordt vermoed, moet de huidige activiteit (sport) onmiddellijk worden onderbroken. Het koelen van de ruimte kan erg nuttig zijn. . Hiervoor kunnen koelbatterijen of ijs gebruikt worden. IJs mag echter nooit direct op de huid worden geplaatst, omdat ernstige kou verwondingen aan de huid en het weefsel kan veroorzaken! De behandelend arts… Therapie | Borstbeen kneuzing

Therapie | Pijn in het borstbeen oorzaken, symptomen en therapie

Therapie De pijn wordt behandeld met NSAR's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) zoals ibuprofen of diclofenac. Ibuprofen en diclofenac zijn niet alleen pijnstillend, maar ook ontstekingsremmend. Diclofenac is ook verkrijgbaar als zalf, beter bekend als Voltaren®. Een plantaardige zalf die goed helpt, is Arnica Zalf. Als de pijn erg hevig is, bestaat de mogelijkheid... Therapie | Pijn in het borstbeen oorzaken, symptomen en therapie

Symptomen | Pijn in het borstbeen oorzaken, symptomen en therapie

Symptomen De pijn in het borstbeen wordt als zeer onaangenaam ervaren. Vaak is er een bijkomend gevoel van druk of beklemming. In de meeste gevallen is de pijn zelf stekend en wordt erger als de borstkas wordt bewogen. Bij het inademen wordt het maximaal, doordat de borstkas gestrekt is. Bij het uitademen verbetert de pijn. Getroffen … Symptomen | Pijn in het borstbeen oorzaken, symptomen en therapie

Pijn achter het borstbeen

Inleiding Pijn achter het borstbeen (retrosternale pijn) kan verschillende oorzaken hebben. Per definitie zijn dit pijnen op de borst die min of meer direct achter het borstbeen (borstbeen) liggen en verschillende kenmerken kunnen hebben. In principe zijn organen die zich dicht bij elkaar bevinden het meest waarschijnlijk aangetast. Dit zijn de slokdarm met… Pijn achter het borstbeen

Diagnose | Pijn achter het borstbeen

Diagnose Afhankelijk van de klinische verdenking zijn de diagnostische maatregelen vaak verschillend. Ten eerste is een gedetailleerde beschrijving van pijnkwaliteit, pijnintensiteit en pijnkarakter nodig voor verdere beoordeling door de arts. Het is belangrijk om te weten wanneer de pijn bij voorkeur optreedt, waar deze zich precies bevindt, of deze uitstraalt, wat deze verergert of verbetert en … Diagnose | Pijn achter het borstbeen

Pijn achter het borstbeen na het eten | Pijn achter het borstbeen

Pijn achter het borstbeen na het eten Pijn tijdens of kort na het eten, achter het borstbeen of in de bovenbuik, duidt meestal op gastritis. Getroffen personen beschrijven soms dat de pijn direct na het eten een beetje verbetert, maar na relatief korte tijd terugkeert naar de oorspronkelijke toestand. Als de pijn gepaard gaat met... Pijn achter het borstbeen na het eten | Pijn achter het borstbeen