Therapie van een gescheurde binnenband in de knie

Inleiding De therapie van een gescheurde binnenband in de knie kan, afhankelijk van de ernst van de blessure, conservatief of chirurgisch worden uitgevoerd. De therapiekeuze hangt vooral af van de mate waarin de scheur in de binnenband wordt veroorzaakt door de breuk en de mate van instabiliteit. Bediening De indicatie voor … Therapie van een gescheurde binnenband in de knie

Conservatieve therapie | Therapie van een gescheurde binnenband in de knie

Conservatieve therapie Een verband dient ter stabilisatie en bescherming van de knie en ter verlichting van kniepijn. Omdat de stabiliteit beperkt kan zijn na een binnenbandruptuur of om te voorkomen dat de ruptuur verder gaat, moet een verband worden gedragen wanneer de knie onder spanning staat. Een verband wordt ook gebruikt na chirurgische therapie om te stabiliseren en ... Conservatieve therapie | Therapie van een gescheurde binnenband in de knie

Pijntherapie | Therapie van een gescheurde binnenband in de knie

Pijntherapie Pijn treedt direct na het letsel op en gaat vaak gepaard met andere symptomen. Om deze reden moet het zogenaamde PECH-schema (rust, ijs, compressie, elevatie) onmiddellijk na het letsel worden toegepast. Vooral het koelen van de knie helpt tegen de pijn. Bovendien kunnen pijnstillers, zogenaamde NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), voor een korte periode worden ingenomen … Pijntherapie | Therapie van een gescheurde binnenband in de knie

Binnenband strekt zich uit over de knie

Definitie Het binnenste ligament van de knie, ook bekend als het binnenste collaterale ligament, hecht aan het onderste dijbeen en creëert een verbinding met het bovenste scheenbeen. Het ligament heeft een belangrijke functie bij het waarborgen van de stabiliteit van het kniegewricht. Wanneer uitgerekt, wordt het ligament verder uitgerekt dan normale omstandigheden. Dit is een … Binnenband strekt zich uit over de knie

Oorzaken | Binnenband strekt zich uit over de knie

Oorzaken De binnenband wordt vaak uitgerekt bij sterkere en plotselinge belastingen, abrupte stops, snelle starts, bijvoorbeeld tijdens sporten. Het rekken van de binnenband komt vaak voor wanneer de voet gefixeerd is en de knie wordt geroteerd, bijvoorbeeld tijdens voetbal. Maar vanwege de zware belasting behoren ook skiën of handbal tot de risicosporten. Hevig … Oorzaken | Binnenband strekt zich uit over de knie

Prognose | Binnenband strekt zich uit over de knie

Prognose Het is niet mogelijk om een ​​exacte tijdsinschatting te geven voor de duur van het letsel. Dit komt bijvoorbeeld doordat een rek soms sterker en soms zwakker kan zijn. Daarnaast zijn er sterke individuele verschillen in de genezingsfase, bijvoorbeeld door de verschillende fysieke condities van … Prognose | Binnenband strekt zich uit over de knie

Genezing van een gescheurde binnenband in de knie

Inleiding Blessures aan het ligamenteuze apparaat van de knie komen zeer vaak voor, vooral bij sporters. Afhankelijk van welke ligamentstructuur(en) zijn aangetast, kan genezing van de blessure ongecompliceerd of zelfs langduriger blijken te zijn, zodat chirurgische therapie noodzakelijk is. Een breuk van het binnenste ligament (binnenste collaterale ligament) heeft meestal meer kans op ... Genezing van een gescheurde binnenband in de knie

Aanbrengen van een spalk | Genezing van een gescheurde binnenband in de knie

Aanbrengen van een spalk Als er een gescheurde binnenband van de knie (binnenband) is geconstateerd, wordt de behandeling meestal uitgevoerd met een spalk (orthese). Omdat de ligamenten van de knie passief bijdragen aan de stabiliteit van de knie door in bepaalde gewrichtsposities aan te spannen, wordt de knie zo gespalkt dat … Aanbrengen van een spalk | Genezing van een gescheurde binnenband in de knie

Spalk voor een gescheurde binnenband van de knie

Inleiding Een gescheurde binnenband in het kniegewricht vereist meestal spalken van dit gewricht om het te stabiliseren. Dit type blessure treedt meestal op tijdens sportactiviteiten in combinatie met overmatige beweging van het kniegewricht. Spalk als therapieconcept voor gescheurde binnenband van de knie Als er geen andere structuren in de knie zijn … Spalk voor een gescheurde binnenband van de knie

Orthese | Spalk voor een gescheurde binnenband van de knie

Orthese Een knieorthese is een hulpmiddel in de vorm van een individueel aangepaste ondersteuning die dient voor het immobiliseren, ontlasten en stabiliseren van gewrichten. Het wordt meestal voorgeschreven door een arts, bijvoorbeeld in het geval van een gescheurde binnenband, en wordt vervaardigd en individueel aangepast door een orthopedisch technicus. Enerzijds bij… Orthese | Spalk voor een gescheurde binnenband van de knie

Oorzaak | Extensie van het buitenste ligament van de knie

Oorzaak Sportblessures staan ​​in de voorhoede van de ontwikkeling van een uitwendige gewrichtsband. Vooral bepaalde bal- en vechtsporten kunnen vaak in verband worden gebracht met de ontwikkeling van een externe gewrichtsband. Bij balsporten zoals voetbal, basketbal of handbal gaat het bijvoorbeeld vaak om een ​​verdraaiing van de gewrichtsbanden en fysiek contact met … Oorzaak | Extensie van het buitenste ligament van de knie

Verwachting | Extensie van het buitenste ligament van de knie

Voorspelling De individuele prognose van een externe ligamentverlenging is in wezen afhankelijk van de betrokkenheid van andere structuren van de knie en van individuele factoren van de aangedane persoon. Over het algemeen kan de prognose van een verlenging van het uitwendige ligament als zeer goed worden beschouwd als de blessure consequent wordt behandeld. Complicaties zijn zeldzaam... Verwachting | Extensie van het buitenste ligament van de knie