Distale radiusfractuur

Definitie De distale radiusfractuur is de fractuur van de distale radius, dat wil zeggen het deel van de radius nabij de pols. Met ongeveer 25% van alle fracturen is de distale radiusfractuur de meest voorkomende fractuur bij mensen. Getroffen zijn atleten, evenals oudere patiënten die vallen door verschillende oorzaken. Echter, postmenopauzale veranderingen... Distale radiusfractuur

Radiusfractuur bij kinderen | Distale radius fractuur

Radiusfractuur bij kinderen Enerzijds wordt psychologische zorg voor kinderen steeds belangrijker. Anderzijds bevinden kinderen zich nog in de groeifase, waarmee ook bij distale radiusfracturen rekening moet worden gehouden: Botgroei begint vanaf de epifysaire spleet gelegen in de metafyse. Een verwonding of verplaatsing van de pijnappelklier ... Radiusfractuur bij kinderen | Distale radius fractuur

Therapie van een fractuur van de spaak en pols

Let op U bevindt zich hier in het subthema Symptomen van spaakbreuk. Algemene informatie over dit onderwerp vindt u onder Spaakbreuk of onder Spaakbreukduur. Therapie van polsfracturen Fracturen in de buurt van de pols Spaakfracturen kunnen in het algemeen conservatief of chirurgisch worden behandeld. De beslissing wordt genomen op basis van het röntgenbeeld. In … Therapie van een fractuur van de spaak en pols

Conservatieve therapie | Therapie van een fractuur van de spaak en pols

Conservatieve therapie Aan het begin van elke therapie wordt de fractuur geherpositioneerd, gevolgd door fractuurstabilisatie. Eenvoudige, niet-verplaatste (niet-verplaatste) fracturen hoeven niet te worden opgezet. Dit type breuk is gemakkelijk te behandelen in een gipsverband van 6 weken. De meeste pediatrische radiusfracturen vallen onder deze categorie (ca. 3 weken gips … Conservatieve therapie | Therapie van een fractuur van de spaak en pols

Chirurgische therapie | Therapie van een fractuur van de spaak en pols

Chirurgische therapie Alle onstabiele fracturen en die met bijbehorende vaat- en zenuwbeschadigingen moeten operatief worden behandeld. Hetzelfde geldt voor breuken waarbij geen bevredigende breukherstel mogelijk is. Vóór elke operatie moet de patiënt worden geïnformeerd over het type procedure, alternatieven, risico's en kansen op succes en zijn of haar schriftelijke toestemming geven. … Chirurgische therapie | Therapie van een fractuur van de spaak en pols

Duur van een spaakbreuk

De duur van genezing na een gebroken spaak hangt af van de ernst van de breuk. Kinderen hebben meestal een zeer goede kans op genezing, omdat ze een betere spontane genezing laten zien dan volwassenen, dus conservatieve therapie verloopt vaak zonder complicaties. Als de spaakbreuk optimaal wordt behandeld en een adequate vervolgbehandeling met bewegingsoefeningen onder fysiotherapeutische … Duur van een spaakbreuk