Radiusfractuur bij kinderen | Distale radius fractuur

Radiusfractuur bij kinderen Enerzijds wordt psychologische zorg voor kinderen steeds belangrijker. Anderzijds bevinden kinderen zich nog in de groeifase, waarmee ook bij distale radiusfracturen rekening moet worden gehouden: Botgroei begint vanaf de epifysaire spleet gelegen in de metafyse. Een verwonding of verplaatsing van de pijnappelklier ... Radiusfractuur bij kinderen | Distale radius fractuur

Distale radiusfractuur

Definitie De distale radiusfractuur is de fractuur van de distale radius, dat wil zeggen het deel van de radius nabij de pols. Met ongeveer 25% van alle fracturen is de distale radiusfractuur de meest voorkomende fractuur bij mensen. Getroffen zijn atleten, evenals oudere patiënten die vallen door verschillende oorzaken. Echter, postmenopauzale veranderingen... Distale radiusfractuur

Genezing met perspectiefprognose | Spaakbreuk, radiusfractuur, polsbreuk

Genezing met perspectiefprognose De prognose voor genezing is in grote mate afhankelijk van de fractuurvorm van de radiusfractuur, de fractuurzorg en de nabehandeling (fysiotherapie). Goede resultaten zijn alleen te verwachten als het mogelijk is om de breuk continu aan te passen en stabiele omstandigheden in het breukgebied te creëren. Anders, valse gewrichtsvorming (onvoldoende ... Genezing met perspectiefprognose | Spaakbreuk, radiusfractuur, polsbreuk

Symptomen en klachten | Spaakbreuk, radiusfractuur, polsbreuk

Symptomen en klachten Het klassieke beeld van een distale radiusfractuur (commerciële fractuur) is voor de arts als volgt: De aangedane pols wordt door de patiënt in een ontlastende houding gepresenteerd, er vindt geen zelfstandige beweging in de pols meer plaats (Funktio laesa) . Bij nader onderzoek is de pols gezwollen en, in het geval van … Symptomen en klachten | Spaakbreuk, radiusfractuur, polsbreuk

Radiale kopfractuur

Inleiding Een radiuskopfractuur is een botbreuk aan het boveneinde van de radius van de onderarm. Het is goed voor ongeveer 3% van alle benige verwondingen in de bevolking en treedt meestal op tijdens vallen. Afhankelijk van de omvang van het letsel worden verschillende vormen beschreven, die in verschillende … Radiale kopfractuur

Begeleidende overtredingen | Radiale kopfractuur

Begeleidende overtredingen Bij een breuk van de radiuskop kunnen verschillende bijkomende verwondingen optreden, afhankelijk van de omvang van de kracht die ermee gemoeid is. Bijzonder gebruikelijk is parallelle schade aan het binnenste collaterale ligament van de elleboog. Aangrenzende fracturen van de humerus of ulna worden ook vaak waargenomen. Natuurlijk, de breuk van de ... Begeleidende overtredingen | Radiale kopfractuur

Ondersteunende fysiotherapie | Radiale kopfractuur

Ondersteunende fysiotherapie Na een radiuskopfractuur is het belangrijk om de functie van de elleboog opnieuw te leren. Hiervoor wordt een fysiotherapeutische behandeling voorgeschreven. Vooral bij conservatieve therapie ligt de focus op vroege functionele therapie. Hier wordt al na ongeveer 7 dagen gestart met zachte, aangepaste bewegingsoefeningen. Na een operatie wordt fysiotherapie ook ingezet voor revalidatie, … Ondersteunende fysiotherapie | Radiale kopfractuur

Prognose | Radiale kopfractuur

Prognose Al met al kan met de huidige behandelmethoden voor radiuskopfracturen doorgaans een bevredigend resultaat worden bereikt. Geen enkele methode biedt echter met absolute zekerheid een optimaal resultaat op lange termijn. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde beperkingen in de mobiliteit van het aangedane ellebooggewricht blijven bestaan, ongeacht de geselecteerde therapeutische procedure. … Prognose | Radiale kopfractuur