Distale radiusfractuur

Definitie De distale radiusfractuur is de fractuur van de distale radius, dat wil zeggen het deel van de radius nabij de pols. Met ongeveer 25% van alle fracturen is de distale radiusfractuur de meest voorkomende fractuur bij mensen. Getroffen zijn atleten, evenals oudere patiënten die vallen door verschillende oorzaken. Echter, postmenopauzale veranderingen... Distale radiusfractuur

Radiusfractuur bij kinderen | Distale radius fractuur

Radiusfractuur bij kinderen Enerzijds wordt psychologische zorg voor kinderen steeds belangrijker. Anderzijds bevinden kinderen zich nog in de groeifase, waarmee ook bij distale radiusfracturen rekening moet worden gehouden: Botgroei begint vanaf de epifysaire spleet gelegen in de metafyse. Een verwonding of verplaatsing van de pijnappelklier ... Radiusfractuur bij kinderen | Distale radius fractuur

Breuk van een tarsaal bot

Inleiding De tarsale botten omvatten in totaal zeven botten. Deze omvatten de talus (talus), de calcaneus (calcaneus), het scafoïd (Os naviculare, zie: scafoïdvrucht in de voet), het balkbeen (Os cuboideum) en drie wiggenbeenderen (Ossa cuneiformia). Vooral een fractuur van de talus of het hielbeen komt veel voor. Beide zijn belangrijk voor de… Breuk van een tarsaal bot

Diagnostiek | Breuk van een tarsaal bot

Diagnostiek De diagnose begint altijd met een medisch consult met de patiënt. Door het verloop van het ongeval en de symptomen te beschrijven, kan de arts al de eerste vermoedelijke diagnose stellen. Dit wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Een duidelijke diagnose kan echter alleen worden gesteld door röntgenonderzoek. Het röntgenonderzoek moet altijd … Diagnostiek | Breuk van een tarsaal bot

Verloop van vermoeidheidsbreuken | Vermoeidheidsfractuur - Dat moet u weten!

Beloop van vermoeidheidsfracturen Over het algemeen hebben vermoeidheidsfracturen een zeer goed verloop, omdat de fracturen doorgaans goed genezen onder de juiste behandeling en belastingvermindering. Vooral als de diagnose laat wordt gesteld, kan het echter tot zes maanden duren voordat de oorspronkelijke belastbaarheid van het aangetaste lichaamsgebied is hersteld. Onvolledige genezing is... Verloop van vermoeidheidsbreuken | Vermoeidheidsfractuur - Dat moet u weten!

Gevolgen | Stuitbeen fractuur

Gevolgen De gevolgen van een stuitbeenfractuur zijn voor elke patiënt zeer verschillend. In het algemeen hangt het af van hoe ernstig het stuitbeen (Os coccygis) is gebroken en of de patiënt na de fractuur correct is behandeld. Als een patiënte haar stuitbeen tijdens de geboorte heeft gebroken, is deze vaak slechts licht beschadigd. In dit geval is de … Gevolgen | Stuitbeen fractuur

Symptomen en eerste tekenen van vermoeidheidsbreuk | Vermoeidheidsfractuur - Dat moet u weten!

Symptomen en eerste tekenen van vermoeidheidsfractuur Vooral bij een vermoeidheidsfractuur zijn karakteristieke symptomen moeilijk waar te nemen. De symptomen van een vermoeidheidsfractuur ontwikkelen zich meestal sluipend, waardoor ze heel anders zijn dan die van een normale, acute fractuur. De eerste tekenen van een vermoeidheidsfractuur kunnen lichte pijn zijn, typisch puntachtige drukpijn... Symptomen en eerste tekenen van vermoeidheidsbreuk | Vermoeidheidsfractuur - Dat moet u weten!