Effect van overgewicht op heupartrose | Artrose en overgewicht

Effect van overgewicht op heupartrose Net als bij knieartrose blijkt uit klinische onderzoeken dat obesitas invloed heeft op het ontstaan ​​en het beloop van heupartrose. Mensen die al overgewicht hebben, zullen 10 jaar eerder heupartrose krijgen dan mensen met een normaal gewicht. Door het toegenomen gewicht, hogere drukbelastingen op de … Effect van overgewicht op heupartrose | Artrose en overgewicht