Dioptrieën - Waarden

Definitie Het brekingsvermogen van het oog wordt gemeten in de waarde dioptrie, afgekort als dpt. De waarde van het brekingsvermogen geeft aan hoe ver achter de lens het licht wordt gebundeld en zo het beeld in het oog scherp wordt gesteld. Hieruit volgt dat dioptrie het omgekeerde is van ... Dioptrieën - Waarden

Schatting van de sterkte van een visueel hulpmiddel voor | Dioptrieën - Waarden

Inschatting van de sterkte van een visueel hulpmiddel voor Als er sprake is van ouderdomsverziendheid, dan is er een vuistregel die helpt bij de onnauwkeurige schatting: De wederzijdse waarde van de afstand in meters, waarin men graag de krant zou willen lezen wordt minus de wederzijdse waarde van de afstand in ... Schatting van de sterkte van een visueel hulpmiddel voor | Dioptrieën - Waarden

Dioptrie en verziendheid

Een oog is verziend als het de visuele tekortkoming heeft dat het zich niet meer kan concentreren op objecten in de buurt en deze dus duidelijk kan herkennen. Verziendheid is een visuele afwijking die vaak wordt veroorzaakt doordat de oogbol te kort is, waardoor het scherpe beeld pas achter het netvlies wordt gevormd. … Dioptrie en verziendheid