Ovariële ontsteking

Technische term Adnexitis Synoniemen ontsteking van de eierstokken Synoniemen in ruimere zin Oophorosalpingitis Definitie Ovariumontsteking (pelvic inflammatory disease) is een gynaecologische aandoening die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van ontstekingsprocessen in de eierstokken. De term "bekkenontsteking" in medische terminologie verwijst echter meestal naar een combinatie van ontsteking van de eierstokken (eierstokken) en ... Ovariële ontsteking

Is eierstokontsteking besmettelijk? | Ovariële ontsteking

Is eierstokontsteking besmettelijk? Als eierstokontsteking onopgemerkt blijft, kan deze chronisch worden en tot onvruchtbaarheid leiden. Indien onbehandeld, verspreidt de ontsteking zich en ontwikkelen zich verklevingen op de eileiders. Als gevolg hiervan zijn de eileiders beperkt in hun functie en kunnen ze het ei dat uit de eierstok komt niet meer opnemen en transporteren. … Is eierstokontsteking besmettelijk? | Ovariële ontsteking

Diagnose | Ovariële ontsteking

Diagnose De diagnose van een ontsteking van de eierstokken is onderverdeeld in verschillende stappen. In de regel wordt eerst een gedetailleerd arts-patiëntconsult (anamnese) uitgevoerd. Tijdens dit gesprek moeten de symptomen en het oorzakelijk verband tussen de optredende pijn worden uitgelegd. De kwaliteit en exacte lokalisatie van de symptomen die door de getroffen vrouw worden gevoeld, kan ... Diagnose | Ovariële ontsteking

Risico's | Ovariële ontsteking

Risico's Een onbehandelde acute ontsteking van de eierstokken kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot het ontstaan ​​van chronische ontstekingsprocessen. Dit kan leiden tot littekens in de buikholte. In het ergste geval kunnen deze littekens leiden tot een verstoord eiceltransport en steriliteit. Bovendien kan de ontsteking van de eierstokken zich uitbreiden naar andere … Risico's | Ovariële ontsteking

Symptomen van eierstokkanker

Synoniemen in ruimere zin Medisch: Eierstokcarcinoom Eierstoktumor Eierstoktumor Aan eierstokkanker kunnen geen typische symptomen worden toegeschreven. Eierstokkanker blijft meestal onopgemerkt en wordt bij toeval ontdekt tijdens een onderzoek door een gynaecoloog. Tekenen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van eierstokkanker kunnen echter veranderingen in de menstruatie zijn, bijvoorbeeld. Indien … Symptomen van eierstokkanker

Oorzaken | Ovariële cyste

Oorzaken De oorzaak van de ovariumcysten maakt een indeling in twee grote groepen mogelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde functionele cysten en retentiecysten, waarbij de meeste cystische veranderingen in de eierstokken zogenaamde functionele cysten zijn. De belangrijkste reden voor cysten in de eierstokken zijn functionele cysten in de eierstokken. Deze cysten kunnen zich vormen als gevolg van de ... Oorzaken | Ovariële cyste

Therapie | Ovariële cyste

Therapie De therapeutische mogelijkheden voor cysten in de eierstokken zijn breed en variëren van een afwachtende houding zonder therapie tot laparoscopie of zelfs chirurgie. Welke route wordt gekozen, hangt af van het type cyste, de klinische symptomen, de duur van het bestaan ​​van de cysten in de eierstokken en de leeftijd van de patiënt. De meest voorkomende functionele cysten … Therapie | Ovariële cyste

Complicaties | Ovariële cyste

Complicaties Complicaties die kunnen optreden bij aanwezigheid van een ovariumcyste zijn het barsten van de met vocht gevulde holte (ruptuur) en de stengelrotatie van de eierstok en eileider (torquing). Een ruptuur van de cyste van de eierstokken komt voor bij ongeveer drie procent van de patiënten. Breuk komt meestal van nature voor, maar het kan ook worden veroorzaakt door vaginale ... Complicaties | Ovariële cyste

Ovariële cyste

Definitie Een cyste is een met vocht gevulde holte die is bekleed met epitheel (weefsel) en kan voorkomen in verschillende delen van het menselijk lichaam, inclusief de eierstokken. Eierstokcysten komen vrijwel alleen voor bij geslachtsrijpe vrouwen en komen vooral vaak voor kort na de puberteit en tijdens het climacterium (menopauze). Symptomen Of er klinische symptomen optreden bij … Ovariële cyste

Stone Level Syndroom

Synoniem Polycystic Ovarian Disease (PCOS), voorheen bekend als het Stein-Leventhal-syndroom. Definitie Bij het Stein-Leventhal-syndroom zijn beide eierstokken aangetast door cysten, komt de eisprong zelden of helemaal niet voor en is het mannelijke geslachtshormoon androgeen verhoogd in het bloed (hyperandrogenemie). Oorzaak Tot op de dag van vandaag is het helaas nog steeds niet precies opgehelderd, wat de precieze oorzaken zijn… Stone Level Syndroom

Diagnose | Stone Level Syndroom

Diagnose Bij het Stein-Leventhal syndroom wordt ter verduidelijking gebruik gemaakt van echografie (echografie) en laboratorium (hormoonbepaling in het bloed; androgeen/LH). Maar ook hier is de medische voorgeschiedenis (verhoren van de patiënt) van belang. Stoornissen en het verloop van de puberteit en de menstruatiecyclus en ongewenste kinderloosheid kunnen namelijk al tekenen zijn van deze ziekte. … Diagnose | Stone Level Syndroom