Retinopathie van premature baby's

Synoniemen in de ruimste zin Retinopathie van prematuriteit Definitie Retinopathie van prematuriteit is een onderontwikkeling van het netvlies van het oog bij prematuren. Omdat het pasgeboren kind te vroeg wordt geboren, zijn zijn organen nog niet volledig ontwikkeld en voorbereid op de wereld buiten de baarmoeder. Dit is een bedreigende ziekte voor het oog, … Retinopathie van premature baby's

Geschiedenis | Retinopathie van premature baby's

Geschiedenis Meestal zijn beide ogen aangetast. De twee ogen kunnen echter verschillende gradaties van ernst ontwikkelen. Het ziekteverloop is variabel: de eerste veranderingen in het netvlies zijn al na 3 weken waarneembaar. Het maximum van de veranderingen ligt echter rond de berekende geboortedatum. Prognose De diagnose wordt gesteld door de … Geschiedenis | Retinopathie van premature baby's

Profylaxe | Retinopathie van premature baby's

Profylaxe Retinopathie van prematuriteit kan worden voorkomen door te proberen de vroeggeboorte zelf te voorkomen. De zwangere vrouw moet advies inwinnen bij haar gynaecoloog (gynaecoloog). Bij te vroeg geboren baby's moet het zuurstofgehalte van het bloed altijd worden gemeten en regelmatig worden gecontroleerd. Het regelmatige en frequente onderzoek door een ervaren oogarts is essentieel voor de prognose … Profylaxe | Retinopathie van premature baby's

Neonataal ademhalingsnoodsyndroom

Definitie Infant Respiratory Distress Syndrome (IRDS) is een respiratoir distress syndroom bij pasgeborenen dat acuut optreedt bij pasgeborenen kort na de geboorte. Vooral te vroeg geboren baby's worden vaak getroffen, omdat de longen pas in de 35e week van de zwangerschap volgroeid zijn. Bij een dreigende vroeggeboorte wordt daarom altijd een medische profylaxe van IRDS geprobeerd. … Neonataal ademhalingsnoodsyndroom

Stadia van respiratory distress syndrome bij pasgeborenen | Neonataal ademhalingsnoodsyndroom

Stadia van het ademhalingsnoodsyndroom bij pasgeborenen Om de ernst van het ademhalingsnoodsyndroom te objectiveren, is het onderverdeeld in vier stadia. Stadium I beschrijft het mildste ziektebeeld, stadium IV het ernstigste. Er worden geen klinische symptomen gebruikt voor classificatie, aangezien deze bij pasgeborenen individueel verschillen. De stadia worden uitsluitend gediagnosticeerd … Stadia van respiratory distress syndrome bij pasgeborenen | Neonataal ademhalingsnoodsyndroom

Hoe lang duurt het respiratory distress syndrome bij pasgeborenen? | Neonataal ademhalingsnoodsyndroom

Hoe lang duurt het ademnoodsyndroom bij pasgeborenen? Hoe lang de pasgeboren baby met het Respiratory Distress Syndroom moet omgaan, hangt sterk af van het stadium van de ziekte. Als het ademhalingsnoodsyndroom al snel en specifiek in een lager stadium wordt behandeld, duurt het meestal slechts enkele dagen. De beperkende factor… Hoe lang duurt het respiratory distress syndrome bij pasgeborenen? | Neonataal ademhalingsnoodsyndroom

Ziekten van een te vroeg geboren baby

Onvolgroeidheid Reanimatie, transport na de geboorte, bloeddrukschommelingen Stollingsstoornissen Ademhalingsstilstand Armoede van beweging Bloeddrukdaling Toevallen (epilepsie) Respiratory distress syndrome Het ademhalingsnoodsyndroom bij vroeggeboorte wordt veroorzaakt door een tekort aan de lipiden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de longen. Het tekort is te wijten aan de onvolgroeidheid van de organen. De … Ziekten van een te vroeg geboren baby